You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

AFO-ontologian toimituskunta on perustettu 26.8.2015 ja siihen kuuluu tietoasiantuntijoita Luonnonvarakeskuksesta (Luke), Suomen ympäristökeskuksesta (Syke) ja Helsingin yliopiston kirjastosta (HULib). Toimituskunnalle laaditaan ohjesääntö sekä toimintasuunnitelma syksyllä 2015.

Ontologian päätoimittajaksi valittiin Jarmo Saarikko (Luke).

Toimituskunnan jäsenet:

  • HULIb: Päivi Lipsanen
  • Luke: Leena Byholm
  • Syke: Elisa Paavilainen ja Simo Riikonen
  • LUOMUS: Tapani Lahti (yhteyshenkilö)

Muutokset

  • 7.10.2016 Luken edustajista Nina-Mari Salminen ja Erja Mikkola poistuneet.
  • 2017 Yhteyshenkilö Luonnontieteellisessä keskusmuseossa on Tapani Lahti.
  • 2017 HULib/Esko Siirala jäänyt eläkkeelle
  • 9/2017 Luken edustaja vaihtunut Jarmo Saarikon tilalle Leena Byhom
  • No labels