Pages - Alphabetical View

View: Recently Updated · Alphabetical · Tree
Title Last Updated By Updated
Page: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) Unknown User (tvirolai@helsinki.fi) Mar 20, 2014
Page: Kansallinen metatietovaranto -hanke Jaana Routakangas Dec 17, 2015
Page: Kenttien käyttäytyminen replikoinnissa ja Voyagerin bulk importissa Jaana Routakangas Jan 26, 2016
Page: Kiinteämittaisten kenttien vetovalikot / sisältövaihtoehtolistat Jaana Routakangas Dec 29, 2015
Page: Kirjastoaineistojen kuvailun ja sisällönkuvailun työryhmät Ulla Ikäheimo Feb 19, 2018
Page: Kirjastojen käyttöönottoprojektien suunnittelu- ja seurantalomakkeet Unknown User (tvirolai@helsinki.fi) Mar 20, 2014
Page: Kirjastoverkkopäivät 24.10.2019 Melinda-työpajan pienryhmien muistiinpanot Minna Kantanen Dec 20, 2019
Page: Koha-kirjastot Minna Kantanen Nov 15, 2019
Page: Kokoukset Minna Kantanen Nov 21, 2019
Page: Kopioitu Kirjastojen yhteinen metatietovaranto Eeva-Riitta Peltonen Feb 12, 2018
Page: Korkeakoulujen kirjastojärjestelmämuutokset 2019- Tanja Vienonen Nov 15, 2019
Page: Kuvailun taustajärjestelmän uudistaminen - 1. työpaja Melinda-kirjastoille 2016-04-07 Ulla Ikäheimo Apr 05, 2016
Page: Käyttöönottoprojektin suunnittelu ja seuranta - Arcada Unknown User (tvirolai@helsinki.fi) May 24, 2013
Page: Käyttöönottoprojektin suunnittelu ja seuranta - Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK) Unknown User (tvirolai@helsinki.fi) May 28, 2013
Page: Käyttöönottoprojektin suunnittelu ja seuranta - Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) Unknown User (tvirolai@helsinki.fi) May 13, 2013
Page: Käyttöönottoprojektin suunnittelu ja seuranta - Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) Unknown User (tvirolai@helsinki.fi) May 28, 2013
Page: Käyttöönottoprojektin suunnittelu ja seuranta - Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) Unknown User (tvirolai@helsinki.fi) Sep 19, 2013
Page: Käyttöönottoprojektin suunnittelu ja seuranta - MALLI Unknown User (petuomin@helsinki.fi) Apr 12, 2013
Page: Käyttöönottoprojektin suunnittelu ja seuranta - Metropolia Ammattikorkeakoulu Unknown User (tvirolai@helsinki.fi) May 28, 2013
Page: Käyttöönottoprojektin suunnittelu ja seuranta - Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK) Unknown User (tvirolai@helsinki.fi) May 28, 2013
Page: Käyttöönottoprojektin suunnittelu ja seuranta - Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) Unknown User (tvirolai@helsinki.fi) May 13, 2013
Page: Käyttöönottoprojektin suunnittelu ja seuranta - Savonia-ammattikorkeakoulu Unknown User (tvirolai@helsinki.fi) May 13, 2013
Page: Käyttöönottoprojektin suunnittelu ja seuranta - Turun ammattikorkeakoulu Unknown User (tvirolai@helsinki.fi) May 13, 2013