Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ketkä voivat liittyä?

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä keskitetyllä rahoituksella Formula-palvelun kautta Europeanaan voivat toimittaa aineistoa samat organisaatiot, jotka mainitaan  Finnan asiakaswikissä keskitetyn rahoituksen piirissä olevina organisaatioina. Jos organisaatiosi ei kuulu em. joukkoon, ota yhteys: finna-posti@helsinki.fi

Edellytykset liittymiseen

 • Tarjotun metadatan on oltava konvertoitavissa muunnettavissa EDM-formaattiin. Formulassa konversioita muunnoksia tuetaan MARC, LIDO,  Dublin Core ja EAD -formaateista.
 • Digitaalisten aineistojen on vastattava Europeanan vaatimuksiatietueet :
  • Kuvailutieto julkaistaan vapaana datana (CC0)
  • Tietueet eivät sisällä pelkkiä kuvailutietoja, vaan niihin liittyy aina digitaalinen objekti
  • digitaalisille Digitaalisille objekteille on annettu käyttöoikeustiedot, joita Europeana tukee - katso tuetut käyttöoikeustiedot
  • aineisto Aineisto on tarpeeksi laadukasta, vähintään Europeanan tasoluokituksen Tier 1:n mukaista, ja digitaaliset kuvat tarjotaan ilman vesileimoja
 • Europeanaan välitettävä digitaalinen aineisto on verkossa saatavilla myös jossakin muussa avoimessa palvelussa, esim. Finnassa.
 • Organisaatiolla tulee olla palvelin, josta Europeana voi noutaa digitaalisen aineiston.

Sopimukset

Kun tarjoat dataa ensimmäistä kertaa, on ensin solmittava Formula-sopimus Kansalliskirjaston kanssa. Sopimuksessa sovitaan vastuunjaosta Kansalliskirjaston ja asiakkaan välillä ja aineistojen käytöstä Europeanan Data Exchange Agreement -sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen solmimiseksi ota yhteys: finna-posti@helsinki.fi. Kansalliskirjasto on solminut Europeanan kanssa Data Exchange Agreement -sopimuksen, eli tätä tarjoavan organisaation ei tarvitse erikseen solmia.

 Info
iconfalse

Mitä aineistoille tapahtuu Europeanassa?

Metatietoa ja esikatselukuvia käytetään haettaessa tietoa Europeana-portaalista. Europeana julkaisee aineistontarjoajan metatiedon CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication -ehtojen mukaisesti.  Metatietoa voi sen jälkeen käyttää kuka tahansa haluamallaan tavalla.

Miten toimimme, jos aineistoamme on jo Europeanassa, mutta haluamme jatkossa käyttää Formulaa uuden aineiston viemiseen?

Asiasta kannattaa keskustella Kansalliskirjaston kanssa. Useimmissa tapauksissa metatieto pitää ensin poistaa Europeanasta ja sitten asettaa se Formulan haravoitavaksi, jolloin se välitetään uudestaan Europeanaan.

>>Europeana Pro materiaalipankki: Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää datan julkaisusta julkaisemisesta Europeanassa