Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Muutettu julkaisun nimi Lyhennetty UDK --> supistettu UDK

UDC Consortium on julkaissut luokituksen nimellä UDC Summary, suomeksi Lyhennetty Supistettu UDK.

Lyhennetty Supistettu monikielinen Universal Decimal Classifcation - UDC Summary (udcSUDCS)  sisältää noin 2600 luokkaa, jotka UDK toimitus on valikoinut UDC Master Reference File (UDC MRF) tietokannasta vuonna 2011. MRF sisältää yli 70.000 luokkaa. Valikoima sisältää pääluvut, yleislisäluvut sekä erikoislisäluvut ja edustaa tasaisesti kaikkia tiedon alueita, joita UDK UDC skeema käsittää. UDK päivitetään vuosittain ja Lyhennetty Suplistettu UDK edustaa aina ajantasaista versiota.

Lyhennetty Supistettu UDK toimii monikielisessä tietokannassa, jonka rakenne perustuu MRF tietokantaa ja siten on edustava otos koko tietokannasta. Sitä voidaan käyttää UDK:n koulutukseen, tutkimukseen, sekä sisällönkuvailun ja tiedonhaun tukena eri organisaatioissa.  UDC Konsortio ylläpitää luokituksen tietokantaa ja verkkopalvelua taatakseen tiedon laadun ja tasapuolisen jakelun.  Huomattavaa on, että supistetun UDK:n huomautukset ja muut kommentit ovat paikoitellen erilaisia kuin UDK:n MRF versiossa.

Käännökset

Lyhennetyn Suplistetun UDK:n tavoittteena on kääntää se niin monelle kielelle kuin mahdollista sekä lisäksi linkittää se muihin tietojärjestelmiin, jotka ovat vapaasti saatavilla erilaisisa standardoidussa tietomuodoissa.  Vuodesta 2011 alkaen Lyhennetty Supistettu UDK on ollut saatavilla linkitettynä datana (SKOS). Alkuperäisen datan rikastaminen uusilla kielillä ja linkityksillä perustuu erilaisten eri puolilla maailmaan sijaitsevien käyttäjäryhmien vapaaehtoiseen panostukseen.

Lyhennetyn Suplistetun UDK:n täydellinen kattava suomenkielinen käännös on tehty suoraan englanninkielisesti versiosta.  Siinä on 3571 luokkaa tai huomautusriviä, joista noin 900 oli kokonaan uusia käännöksiä, joita ei ollut UDK:n aikaisemmissa suomenkielisissä versioissa. Kaikkiaan muuttuneita rivejä oli yli 2600. Käännös valmistuu kesällä valmistui kesäkuussa 2018 ja julkaistaneen julkaistiin UDC Summary verkkopalvelussa myöhemmin samana vuonna. Käännöstä heinäkuussa 2018.  Käännöstä on tehnyt joukko eri alojen kirjastojen tietoasiantuntijoita yhteistyössä Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän UDK-työryhmän kanssaohjauksessa.

Julkaisun jälkeen Lyhennetty Supistettu UDK pyritään saamaan myös liitetään Finto-palveluun saataville ainakin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Aikaisempi versio on saatavilla julkaisuun asti osoitteessa http://dev.finto.fi/udcs/en/

Käyttöehdot

Lyhennetyn Supistetun UDK:n tekijänoikeudet kuuluvat UDC Consortium organisaatiolle ja se julkaistiin alunperin lokakuussa 2009 Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 lisenssillä. Tämä lisenssi oikeuttaa kopioimaan ja uudelleen käyttämään Lyhennettyä Supistettua UDK:ta edellyttäen, että alkuperä mainitaan. Jokainen uudelleen jaettu versio pitää jakaa samalla lisenssillä.

UDC Summary toimituskunta

Päätoimittaja: Aida Slavic (UK)

...

Suomenkielisen käännöksen: toimittaja: Jarmo Saarikko

Viittaukset

Multilingual Universal Decimal Classification Summary (UDCC Publication No. 088) 
© UDC Consortium, 2013
Released for use and distribution under the Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 license
UDC Consortium , PO Box 90407, 2509 LK The Hague, The Netherlands, email: mail@udcc.org

...