Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Paikka: Kansallinen audiovisuaalinen arkisto KAVI, Sörnäisten rantatie 25 A, 5. krs

Asialistaa:

  • tunnistestandardit (mm. ISRC, ISNI) - Katerina Sornova
  • YSOn käsitemalli - Mikko Lappalainen