Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Aika: Keskiviikko 20.6.2018 klo 11 - 13

Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1, 2krs, Helsinki

Kutsutut:

Susanna Eklund, Kansalliskirjasto, sihteeri

Katja Halonen, Suomen yliopistokirjastojen neuvosto

Tiina Helamaa, Erikoiskirjastojen neuvosto

Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto

Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto

Pirkko Keloharju, Kansalliskirjasto

Hanna Lahtinen, AMKIT-konsortio

Aija Laine, Yleisten kirjastojen neuvosto

Noora Montonen, AMKIT-konsortio

Ulla Nygrén, Suomen yliopistokirjastojen neuvosto

Eeva Paunonen, Erikoiskirjastojen neuvosto

Matti Sarmela, Yleisten kirjastojen neuvosto

Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto, puheenjohtaja

 

Huom. Kansalliskirjaston talousteen liittyviä rapotteja ei julkaista verkossa.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Esitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa osallistujat. Esityslista hyväksytään.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen 15.6.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirja on liitteenä.

Esitys

Hyväksytään pöytäkirja.

3. Kokouspöytäkirjan hyväksymismenettely

Esittely

Koska sektorikokousten välillä kuluu yleensä useita kuukausia, pöytäkirjan hyväksyminen vasta seuraavassa kokouksessa ei varmista asioiden täsmällistä kirjaamista. Kansalliskirjasto on siirtynyt muissa kokouksissaan menettelyyn, jossa pöytäkirja lähetetään sähköpostilla pian kokouksen jälkeen jäsenille tarkastettavaksi. Jäsenet voivat tämän jälkeen määräajassa esittää korjauspyyntönsä. Mikäli pyyntöjä ei ole määräaikana esitetty, katsotaan pöytäkirja hyväksytyksi.

Esitys

Siirrytään sähköpostitse tapahtuvaan hyväksymiskäytäntöön välittömästi.

4. Kirjastoverkkopalveluiden toiminta  2017

Esittely

Kristiina Hormia-Poutanen esittelee Kansalliskirjaston organisaatioasiakkaille suunnattujen palvelujen vuoden 2017 toimintaa.

Esitys

Tiedoksi.

5.  Kansalliskirjaston talous 2017

Esittely

Pirkko Keloharju esittelee Kansalliskirjaston talousraportin vuodelta 2017.

  • Liite 3: Lähetetään osallistujille sähköpostitse, koska sisältää talouslukuja.

Esitys

Tiedoksi.

6.  Kirjastoverkkopalveluiden toiminta 2018

Esittely

Kristiina Hormia-Poutanen esittelee Kansalliskirjaston organisaatioasiakkaille suunnattujen palvelujen vuoden 2018 suunnitelmat.

  • Liite 4: Nina tai Kristiina lisää liitteen

Esitys

Tiedoksi

7. Ajankohtaista Kansalliskirjastossa

Esittely

Kristiina Hormia-Poutanen ja Nina Hyvönen esittelevät Kansalliskirjaston organisaatioasiakkaille suunnattujen palvelujen ajankohtaisimpia asioita.

Organisaatioasiakkaille suunnattujen palvelujen ulkoinen arvointi

  • Liite 5: (Heli lisää liitteen)

Finnan konsortioryhmän strategiapäivä 19.6.2018

Kansalliskirjaston organisaatiouudistus

  • Liite 6: (Nina)

8. Ajankohtaista sektoreilta

Esittely

Kukin kirjastosektorin edustaja kertoo ajankohtaisista asioista omalla sektorillaan.

9. Sektorikokouksen tulevaisuus

Esittely

Ninalta tähän lyhyt keskustelunavaus ja mahdolliset uudet yhteistyömuodot / -kanavat.

Esitys

Keskustellaan sektorikokouksen tulevaisuudesta. Sovitaan jatkotoimenpiteistä.

10. Kokouksen päättäminen

Esitys

Puheenjohtaja päättää kokouksen.