Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Oletuksena Julkari lajittelee hakutulokset relevanssin mukaan. Klikkaamalla ratas-symbolia* voit lajitella tuloksen nimekkeen, julkaisuajan tai syöttöajan mukaan, tai valita kuinka monta viitettä sivulla näytetään.

*Image RemovedImage Added

Hakusanojen katkaiseminen ja merkkien korvaaminen

...

Viitteiden jakaminen somessa tai vienti RefWorksiin

Image RemovedImage Added


Voit jakaa yksittäisen julkaisun viitetiedot sosiaalisessa mediassa tai viedä RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaan (punainen symboli). Jakaminen/vienti on mahdollista kun olet klikannut julkaisun otsikon linkkiä.