Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ohjausryhmän kokoonpano 2020:

  • Ari Muhonen, Jyväskylän yliopiston avoimen tiedon keskus
  • Eeva Klinga-Hyöty, 3 AMK
  • Sinikka Luokkanen, HAMK
  • Tua Hindersson-Söderholm, Hanken
  • Johanna Vesterinen, Varastokirjasto

Children Display
sortcreation
reversetrue