Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Vaihdettu nykyinen tietosuojavastaavan nimi

...

Yhteystietomme ovat:

Kansalliskirjasto
Kirjastoverkkopalvelut
PL 15 (Unioninkatu 36)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 911

Tietopyynnöt: [email protected]

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava on Tuomas TähtinenLotta Ylä-Sulkava. Häneen saa yhteyden osoitteesta: [email protected].

...