Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Yhteystietomme ovat:

Kansalliskirjasto
Kirjastoverkkopalvelut
PL 15 (Unioninkatu 36)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 09 191102941 911

Tietopyynnöt: [email protected]

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava on Tuomas Tähtinen. Häneen saa yhteyden osoitteesta: [email protected].

...

Henkilötietojen käyttötarkoitus: Uutiskirjeen osalta henkilötietojen käsittely on tarpeen, koska ilman niitä uutiskirjeen tilaaja ei voi saada haluamaansa palvelua. (Ks. kohta 3 Uutiskirjeen osalta.)
Käsiteltävät henkilötietoryhmät: Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja organisaatio. 


Lisätiedot yllämainituista järjestelmistä: [email protected]

...