Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jos Asiakas vaihtaa työtehtäviä tai arvelee muista syistä, ettei hänen tietojaan enää tarvita Kansalliskirjaston järjestelmissä, hän voi ottaa yhteyttä palveluosoitteeseen: kk-atlassian@helsinkiit-tukipalvelut@helsinki.fi

Mikäli Asiakas haluaa tietää vielä tarkemmin, mitä henkilötietoja hänestä käsitellään, tietoa voi pyytää palveluosoitteesta: kk-atlassian@helsinkiit-tukipalvelut@helsinki.fi

Mikäli Asiakas haluaa tietoa Uutiskirjeen lähettämistä varten tallennetuista tiedoista tai mikäli Asiakas haluaa tietojaan muutettavan tai poistettavan Uutiskirjeen tilaajarekisteristä, hänen tulee ottaa yhteyttä osoitteeseen: kk-kvp-viestinta@helsinki.fi.

...

Lisätiedot yllämainituista järjestelmistä: kk-atlassian@helsinkiit-tukipalvelut@helsinki.fi

Saadaksesi lisää tietoa Helsingin yliopiston muista järjestelmistä (esim. eLomake, sähköposti) ota yhteyttä: tietosuoja@helsinki.fi