Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Uusista kaikille näkyvistä foorumikirjoituksista välittyy viesti Kansalliskirjaston sisäisen viestinnän Slack-työtilan foorumia käsittelevälle kanavalle, josta viestit poistuvat 1 kuukauden kuluessa.
Välitetyt henkilötietoryhmät: etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus.

JIRA

Henkilötietojen käyttötarkoitus: Asiakkaiden palvelupyyntöjen käsittely sekä järjestelmien kehitystehtävien hallinta.
Käsiteltävät henkilötietoryhmät: käyttäjätunnus, nimi, sähköposti, ryhmät, palvelut, kehitysprojektit, roolit, lähetetyt sähköpostit, kehitystehtäviin ja palvelupyyntöihin liittyvät kommentit sekä niiden käsittelyyn liittyvät parametrit.

...