Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Yhteystietomme ovat:

Kansalliskirjasto
Kirjastoverkkopalvelut
PL 26 15 (Kaikukatu 4Unioninkatu 36)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 09 1911

Tietopyynnöt: kk-atlassian@helsinki.fi

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava on Tuomas Tähtinen. Häneen saa yhteyden osoitteesta: tietosuoja@helsinki.fi.

...