Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Poikkeuksen tästä periaatteesta muodostaa Uutiskirjeen tilaus. Uutiskirjeen tilaukseen käytetään toistaiseksi tietojärjestelmää, joka on EU:n ulkopuolisen palveluntoimittajan hallinnassa. Kansalliskirjaston ei voi täysin varmistaa asetuksen mukaisen tietosuojan toteutumisesta Uutiskirjeen suhteen, joten mikäli Asiakas Palvelun toimittaja on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuojalainsäädäntöä (GDPR). Mikäli Asiakas ei halua tietojaan siirrettävän EU:n ulkopuolelle eli haluaa poistaa tietonsa tästä rekisteristä ja lopettaa uutiskirjeen tilauksen, tulee hänen lähettää tietojen poistamispyyntö osoitteeseen: [email protected].

...