Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ASKI
Henkilötietojen käyttötarkoitus: Asiakkaiden ja yhteistyökumppanien tietojen ylläpito
Käsiteltävät henkilötietoryhmät: nimi, yhteystiedot, organisaatioiden ja ryhmien jäsenyydet sekä roolit niissä.

...