Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Vaihdettu nykyinen tietosuojavastaavan nimi

...

Yhteystietomme ovat:

Kansalliskirjasto
Kirjastoverkkopalvelut
PL 15 (Unioninkatu 36)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 09 191102941 911

Tietopyynnöt: kk-atlassian@helsinkiit-tukipalvelut@helsinki.fi

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava on Tuomas TähtinenLotta Ylä-Sulkava. Häneen saa yhteyden osoitteesta: tietosuoja@helsinki.fi.

...

Henkilötietojen käyttö Kansalliskirjastossa perustuu ensisijaisesti Helsingin yliopistoa, Kansalliskirjastoa sekä yliopistoyhteisöä sekä yliopistoyhteisöä koskevaan lainsäädäntöön lainsäädäntöön ja tietyissä tarkoituksissa oikeutettuun etuun tai sopimukseen.

...

Yliopistolaki (558/2009 )
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004 )
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017
Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ja sitä täydentävät kansalliset säädökset
Tietosuojalaki (XXX/2018)
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999
Helsingin yliopiston johtosääntöjohtosääntö
Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö
Helsingin yliopiston opetusta ja opiskelua koskevat yliopiston ja rehtorin päätökset
Helsingin yliopiston tiedekuntien pysyväismääräyksetpysyväismääräykset
Kulttuuriaineistolaki (1433/2007)

...

Jos Asiakas vaihtaa työtehtäviä tai arvelee muista syistä, ettei hänen tietojaan enää tarvita Kansalliskirjaston järjestelmissä, hän voi ottaa yhteyttä palveluosoitteeseen: kk-atlassian@helsinkiit-tukipalvelut@helsinki.fi

Mikäli Asiakas haluaa tietää vielä tarkemmin, mitä henkilötietoja hänestä käsitellään, tietoa voi pyytää palveluosoitteesta: kk-atlassian@helsinkiit-tukipalvelut@helsinki.fi

Mikäli Asiakas haluaa tietoa Uutiskirjeen lähettämistä varten tallennetuista tiedoista tai mikäli Asiakas haluaa tietojaan muutettavan tai poistettavan Uutiskirjeen tilaajarekisteristä, hänen tulee ottaa yhteyttä osoitteeseen: kk-kvp-viestinta@helsinki.fi.

...

Henkilötietojen käyttö Kansalliskirjastossa perustuu ensisijaisesti Helsingin yliopistoa, Kansalliskirjastoa sekä yliopistoyhteisöä sekä yliopistoyhteisöä koskevaan lainsäädäntöön lainsäädäntöön ja tietyissä tarkoituksissa oikeutettuun etuun tai sopimukseen. Lähtökohtaisesti emme käsittele tietoa suostumuksen perusteella.

...

CROWD
Henkilötietojen käyttötarkoitus: Kansalliskirjaston ja Asiakkaiden henkilökunnan tunnistautumispalvelu.
Käsiteltävät henkilötietoryhmät: nimi, käyttäjätunnus, sähköposti, salasana, organisaatiot ja organisaatioyksiköt joihin käyttäjä kuuluu, käyttäjäryhmät, kirjauduttavat sovellukset.

FOORUMI.KIWI.FI
Henkilötietojen käyttötarkoitus: Kansalliskirjaston ylläpitämä keskustelufoorumi viestintään ja keskusteluun.

Uusista kaikille näkyvistä foorumikirjoituksista välittyy viesti Kansalliskirjaston sisäisen viestinnän Slack-työtilan foorumia käsittelevälle kanavalle, josta viestit poistuvat 1 kuukauden kuluessa.
Välitetyt henkilötietoryhmät: etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus.

JIRA

Henkilötietojen käyttötarkoitus: Asiakkaiden palvelupyyntöjen käsittely sekä järjestelmien kehitystehtävien hallinta.
Käsiteltävät henkilötietoryhmät: käyttäjätunnus, nimi, sähköposti, ryhmät, palvelut, kehitysprojektit, roolit, lähetetyt sähköpostit, kehitystehtäviin ja palvelupyyntöihin liittyvät kommentit sekä niiden käsittelyyn liittyvät parametrit.

...

Henkilötietojen käyttötarkoitus: Uutiskirjeen osalta henkilötietojen käsittely on tarpeen, koska ilman niitä uutiskirjeen tilaaja ei voi saada haluamaansa palvelua. (Ks. kohta 3 Uutiskirjeen osalta.)
Käsiteltävät henkilötietoryhmät: Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja organisaatio.

 


Lisätiedot yllämainituista järjestelmistä: kk-atlassian@helsinkiit-tukipalvelut@helsinki.fi

Saadaksesi lisää tietoa Helsingin yliopiston muista järjestelmistä (esim. eLomake, sähköposti) ota yhteyttä: tietosuoja@helsinki.fi