Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Esityskalvot löytyvät FinELibin ekstranetistä:

  • Ajankohtaista FinELibissä
    palvelupäällikkö Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto
  • Kapasiteetin vahvistamista ja yliopistoyhteistyötä – Diakin kirjasto- ja tietopalvelut kehitysyhteistyöhankkeissa Keniassa ja Tansaniassa
    informaatikko Marketta Fredriksson, Diakonia-ammattikorkeakoulu

...