Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Excerpt

Koulutusohjelma

Kenttään voi tarvittaessa tallentaa julkaisuun liittyvän korkeakoulun koulutusohjelman nimen. Pudotusvalikon käyttö on suositeltavaa kirjoitusvirheiden minimoimiseksi. Julkaisuarkiston sisäisen yhtenäisyyden vuoksi kenttä voi olla kaikissa korkeakoulujen alayksiköiden nimiä koskevissa kentissä joko contributor- tai subject-alkuinen. Samanalkuisen kentän käyttö saattaa helpottaa metadatan ymmärrettävyyttä, jos tietoja haravoidaan muihin tietokantoihin pelkistetymmässä, tarkenteettomassa formaatissa, eli pelkkinä Dublin Core -elementteinä. Toistettava kenttä.

...