Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

myös velvollisia pitämään kirjaa, siitä kenellä organisaation henkilökunnasta on ylläpitäjä-tunnukset käytössä. Pääylläpitäjiä on jokaisessa organisaatiossa yksi. Lisätietoa käyttäjähallinnasta: Käyttäjätoiminnot.

 

Lisäys 31.8.2018:

Organisaatio vastaa hallinnoimiensa tunnusten tekemistä muutoksista (erityisesti ohjelmakoodi) ja näiden mahdollisista seurauksista Finnan palvelinympäristöön.

...

Tekniset rajoitukset ja valvonta

Hallintaliittymän käyttö sekä ja pääsy on rajattu sekä IP-osoitteella ja salasanallaettä käyttäjätunnus + salasana -yhdistelmällä.

Pääsyn omaavia IP-osoitteita hallinoidaan pääasiassa Finna-palvelupisteen kautta. Käyttöä pyritään seuraamaan aktiivisesti seuraamaan ja tarpeettomiksi jääneet IP-osoitteet poistetaan pääsylistalta.

...

Käyttäjien lisääminen ja poistaminen tallennetaan käyttäjälokiin, jonne on pääsy vain pääkäyttäjäsuperadmin-tunnuksilla, joita on hallussa vain Finnan palvelupisteen ja kehityksen työntekijöillä. Yli vuoden käyttämättömänä olleet käyttäjätunnukset tullaan jatkossa poistamaan automaattisesti. 

...