Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Finna-toimisto vastaa, että Finnan koodi noudattaa WCAG 2.1 kriteeristön AA-tasoa

  • Mikäli huomaatte puutteita toteutuksessa, raportoikaa niistä Finna-postiin: finna-posti(at)helsinki.fi.

   • Muistakaa mainita mitä tarkistustyökalua käytitte sekä sivun täsmällinen URL-osoite.
 • Organisaation vastuulle jäävät hallintaliittymän kautta tehdyt omat muutokset sivupohjiin ja tyylitiedostoihin

  • (p)HTML-sivupohjat
   • Sivulla esiintyvien H-otsikkotasojen on esiinnyttävä loogisesti ja numerojärjestyksessä, välistä ei saa puuttua tasoa.
   • Linkkitekstien on oltava selkeät, ja varsinaisesta linkkitekstistä on käytävä ilmi, minne linkki vie. Ei riitä, että tekstissä linkin ympärillä kerrotaan olennaista tietoa linkin kohteesta, vaan informaation on oltava linkissä itsessään.
   • Kuvissa on oltava alt-attribuutissa annettu vaihtoehtoinen teksti. Kuvituskuvassa attribuutin arvo voi olla tyhjä kun kyseessä kuvituskuva / kuva, joka ei sisällä informaatiota, mutta attribuutti on oltava koodissa. Kahdella eri kuvalla ei saa olla samasisältöistä alt-tagia.
   • Jokaisella sivulla tulee olla kuvaava title.
   • Virheetön HTML on hyvä lähtökohta saavutettavuudelle. Tarkista html-koodi validaattorilla.
   • Tarvittaessa semanttista saavutettavuus tietoa verkkosisältöön saa ARIA-elementeillä, joita on syytä käyttää harkiten / varoen.
   • Mozilla Developer -yhteisön saavutettavuussivustolta löytyy apua saavutettavan HTML-koodin tekemiseen
   • Sivupohjien saavutettavuuden tarkistuksessa voi käyttää tarkastustyökaluja: WAVE, axe Tools, qualWeb, Google Lighthouse
  • Tyylitiedostot ja värit

  • Tarkistakaa, että Finna-näkymään lisätty muu sisältö noudattaa WCAG 2.1 kriteeristön AA-tasoa (esim. RSS-uutissyötteiden sisältö, PDF:t, Microsoft Office -tiedostot ja vastaat avoimen lähdekoodin tiedostot, jotka on julkaistu sivustolla 24.9.2018 jälkeen).

 • Välttäkää kapulakielen käyttöä verkkosisällöissä. Noudattakaa selkeän verkkosisällön kirjoittamisen periaatteita.

 • Sivulla julkaistut videotiedostot on tekstitettävä kahden viikon kuluessa julkistamisesta
 • Varmista ennen näkymän julkaisua että saavutettavuusseloste ja palautelomake on kunnossa, ks. ohje saavutettavuusselosteen lisäämiseen omaan Finna-näkymään.

...