Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Miten saavutettavuusvaatimusten toteuttamista valvotaan?

Suomessa saavutettavuuden valvonnasta vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI), joka myös antaa neuvontaa saavutettavuusvaatimuksista. Alkuvuonna 2019 avataan uusi sivusto  

www.saavutettavuusvaatimukset.fi, jonne AVIn tuottama ohjeistus ja tieto keskitetään.

Esityksiä

Finnan saavutettavuus-webinaari (21.11.2018)

...