Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Miia Willman, ammattikorkeakoulujen kirjastot - etäyhteydellä
 • Outi Örn, erikoiskirjastot - estynyt (myös varajäsen estynyt)
 • Tuula Haavisto, yleiset kirjastot (puheenjohtaja)
 • Ari Muhonen, yliopistokirjastot - etäyhteydellä
 • Johanna Lilja, Kansalliskirjasto/tutkimuskirjasto - estynyt (tilalla varajäsen Katri Kananen)
 • Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto/kirjastoverkkopalvelut
 • Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö - estynyt (myös varaäsen varajäsen estynyt, tilalla Tapani Sainio)

...

 • Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto
 • Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto - estynyt
 • Heli Kautonen, Kansalliskirjasto
 • Minna Olkinuora-Tauru, Kansalliskirjasto
 • Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto
 • Jaana Routakangas, Kansalliskirjasto (sihteeri)
 • Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto

 

ESITYSLISTA

1.  Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 

...