Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Digitoituja ja digitaalisena julkaistuja ja tekijänoikeuksiltaan rajattuja vapaakappaleita voi käyttää vapaakappalekirjastoissa, Eduskunnan kirjastossa ja Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa (KAVI) tarkoitukseen varatuilla työasemilla. Tekijänoikeusvapaita aineistoja on löytyy lisäksi Digistä ja Doriasta vapaasti verkossa. Aineistoista lisää tietoa aineistotyypeittäin:

 

Children Display

Käynnissä olevat digitoinnit

...