Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Iltapäivän ohjelmaan liittyvät kuvailuesimerkit on päivitetty etukäteen tutustuttaviksi (ks. alla).


Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika on päättynyt.

...