Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Turun yliopiston kokoelmat on poistettu Doria-julkaisuarkistosta, koska ne ovat löytyneet elokuusta 2017 lähtien omasta UTUPub-julkaisuarkistosta. Nyt siis päällekkäisiä aineistoja ei enää Turun yliopiston osalta löydy Doriasta. Vastaavien julkaisuarkistopäivitysten varalta julkaisut kannattaa aina linkittää niiden metatiedoista löytyvällä URN-tunnuksella, jotta linkitykset säilyvät, vaikka verkkojulkaisujen sijainti muuttuisi.

Lisätietoja Turun yliopiston kirjaston uutisissa: Doria-julkaisuarkisto sulkeutuu - aineistot nyt UTUPubissa