Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: aloitettu v 1.0 muokkaus - vielä kesken
Info

luodaan tähän YSOn tietomalli Fennica-tietomallin mukaan Fennica RDF data model

HUOM!

Katso myös YSOn kehityslinjaukset

Katso myös YSO RDF korjaustarpeita?

Katso myös: Skosmos Data-Model

katso myös: FinnONTO SKOS Extensions Specification (Osma Suominen, 2011)

Katso myös: https://github.com/NatLibFi/Finto-data/blob/master/vocabularies/yso/yso-metadata.ttl

Tarkastelu on tehty finto.fi -palvelusta ladatusta julkisesta yso-skos.ttl tiedostosta (23.1.2018 versio). Jos muissa formaateissa on eri tageja, niitä pitää tarkastella vielä lisäksi (esim. kehitysversio githubista).

Classes are described using the RDF Schema resources rdfs:Class and rdfs:Resource, and the properties rdf:type and rdfs:subClassOf.

Info

JS 29.3.2018:  Alla oleva osuus siirretään julkaisuversioksi julkaisuversiosivulle kommentointi poistettuna

 

Viimeisin julkaistu versio: 

https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YSOn+tietomalli

Tämä versio

01.75 00 / Jarmo Saarikko

Päiväys:

2018-03-1929

Toimittajat:

Jarmo Saarikko, Osma Suominen, Alex Kourijoki

...

 

ei löydy. Uusi? http://metadataregistry.org/uri/NSDLSchema

PrefixNimiavaruus
dc:
http://purl.org/dc/elements/1.1/

dct:

http://purl.org/dc/terms/#
dcterms:
http://purl.org/dc/terms/
isothes:
http://purl.org/iso25964/skos-thes#
ns3:
http://metadataregistry.org/uri/profile/regap/
owl:
http://www.w3.org/2002/07/owl#
rdau:
http://rdaregistry.info/Elements/u/
rdf:
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
rdfs:
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
skos:
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
skosext:
http://purl.org/finnonto/schema/skosext#

ohjaus menee tänne: http://schema.onki.fi/skosext/

  • kts myös:
  •  http://www.w3.org/2004/02/skos/extensions#relatedPartOf
  • superproperty: skos:related
  • Status: unstable
  • An extension of the 'related' property. Use this property to express a partitive relationship between concepts, where it is desired that such a relationship be treated as associative (i.e. linking separate branches of a hierarchy) and NOT hierarchical.
skosxl:http://www.w3.org/2008/05/skos-xl
xsd:
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
yso
http://www.yso.fi/onto/yso/
yso-meta:http://www.yso.fi/onto/yso-meta/

yso-meta1:

http://www.yso.fi/onto/yso-meta/2007-03-02/

...

 skos:Concept
NimiKÄSITE
KuvausOntologian käsitteiden yläluokka
Tyyppiowl:Class
Suhteet 
Alaluokatyso-meta:Concept; yso-meta:Individual; yso-meta:Hierarchy; yso-meta:DeprecatedConcept
katso myös skos:ConceptGroup 
 yso-meta:Concept
NimiYLEISKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yleiskäsite.
Tyyppiowl:Class
Suhteet

yso-meta:Concept a owl:Class ; rdfs:subClassOf skos:Concept .

rdfs:label"General concept"@en, "Yleiskäsite"@fi, "Allmänbegrepp"@sv ;
Kommentit  
 yso-meta:Individual
NimiYKSILÖKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yksilökäsite.
Tyyppiowl:Class
Suhteet

yso-meta:Individual rdfs:subClassOf skos:Concept

rdfs:labelrdfs:label "Individual concept"@en, "Yksilökäsite"@fi, "Individualbegrepp"@sv ;
EsimerkkiTapahtuman, organisaation tai rakennuksen nimi.
  
 yso-meta:Hierarchy
NimiHIERARKISOIVA KÄSITE
KuvausHierarkisoiva käsite. Ensisijainen tarkoitus luoda hierarkkista rakennetta käsitteiden välille.
Tyyppiowl:Class
Suhteetrdfs:subClassOf skos:Concept
Katso myös 
Huomautus

Ei käytetä kuvailussa. Auttaa käsitteiden löytämistä.

 skosext:DeprecatedConcept
NimiKÄYTÖSTÄ POISTETTU KÄSITE
KuvausDeprekoitu eli käytöstä poistunut tai korvattu käsite. Esimerkiksi, kun käsitettä kuvaava termi on korvattu uudella termillä tai kun monimerkityksisiä käsitteitä on jaettu erillisiksi käsitteiksi.  Käsitteestä viitataan aina seuraajaan.
Suhteetrdfs:subClassOf skos:Concept; dct:isReplacedBy
Katso myösrdau:60683 (edeltäjä), rdau:60686 (seuraaja)
HuomautusKehitysversiossa: yso:deprecatedconceptscheme; yso-meta1:deprecatedConcepts; ysometa:DeprecatedGroupConcept;
  

...