Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tämä on Voyagerista Kohaan siirtyville kirjastoille tarkoitettu projektisivusto

 

VISIO: Avoimuuden tiellä tulevaisuuteen – 2020 palvelumme rakentuvat innovatiivisiin modulaarisiin ratkaisuihin, integroituviin järjestelmiin sekä kansainväliseen ja kansalliseen yhteistyöhön


Projektin tarkoitus on ottaa käyttöön avoimella lähdekoodilla toteutettu Koha-kirjastojärjestelmä mukana olevien kirjastojen Voyager-kirjastojärjestelmän korvaajaksi. Kohasta tulee osa modulaarista järjestelmäkokonaisuutta, jonka asiakasliittymä on Finna, kuvailualustana metatietovaranto Melinda, sekä sähköisten aineistojen hakuindeksinä PCI ja linkityspalveluna SFX.

Mukana olevat kirjastot ovat muodostaneet avoimen yhteenliittymän, joka toimii yhdessä sovittavien pelisääntöjen mukaisesti. Järjestelmän käytöstä, ylläpidosta ja kehittämisestä jäsenet sopivat yhdessä yleiskokouksessa. Yleiskokouksia voivat seurata kaikki avoimesta lähdekoodijärjestelmästä kiinnostuneet.

Yhteenliittymän tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Kansalliskirjasto (Finna ja Melinda), Koha Suomi sekä muiden maiden Koha-yhteistyöverkostot, mm. kansainvälinen kehittäjäyhteisö ja Svenska Kohanätverket .

Projektin jatkona tutkitaan:

  • erillisissä projekteissa avoimen lähdekoodin Coral-ohjelmiston käyttämistä sähköisten aineistojen lisenssien hallintaan,
  • korkeakoulujen taloushallintajärjestelmien mahdollisuuksia toimia hankintaosion korvaajana, sekä
  • kiinnostuksen perusteella muiden kirjastojen liittymistä mukaan Koha-yhteenliitymään.

Käyttöönottoprojekti päättyy viimeistään 31.12.2019, johon mennessä on sovittu ylläpidon ja tuen järjestämisestä.

Projektin roadmap-kuva

Lisätietoja projektista antaa Ari Muhonen sekä muut ohjausryhmän jäsenet (Ari Ahlqvist, Tua Hindersson-Söderholm, Kristiina Hormia-Poutanen, Hanna Lahtinen, Minna Kivinen, Anne Lehto, Sinikka Luokkanen, Sari Palén).

Twitterconnector
componentTypeembeddedTimeline
timelineHeight
embedTypeprofile
dataLimit3
linkhttps://twitter.com/kohails
width460
themelight
lang
height500
tweetLimit20

Recent space activity

Recently Updated
typespage, comment, blogpost
max5
hideHeadingtrue
themesocial

Space contributors

Contributors
modelist
scopedescendants
limit5
showLastTimetrue
orderupdate