Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ISNI-tunnus (International Standard Name Identifier) identifioi globaalisti, ainutkertaisesti ja pysyvästi henkilöiden ja yhteisöjen julkiset identiteetit ja erottaa samannimiset henkilöt ja yhteisöt toisistaan. ISNI kokoaa yhteen saman henkilön tai yhteisön nimen variaatiot ja nimimuodot (esimerkiksi saman nimen erilaiset translitteraatiot).

ISNI-standardia ja sen käyttöä hallinnoi kansainvälinen ISNI-keskus (ISNI International Agency), joka myös vastaa tunnusten jakelusta. ISNI-tunnukset ovat vapaasti haettavissa keskuksen ylläpitämästä ISNI-tietokannasta (http://www.isni.org/search).

Kansalliskirjasto ei toistaiseksi anna ISNI-tunnuksia toimijoille (henkilöt ja yhteisöt). Kansalliskirjasto on liittynyt kansainvälisen ISNI-verkoston perusjäseneksi lokakuussa 2013 (ISNI-tunnuksia voidaan hakea tietuajoilla). ISNI-tunnusten jakeluun tarvittavaa RAG-statusta on alustavasti valmisteltu, mutta aikataulut ovat sen suhteen edelleen avoimet.. Vuoden 2020 toukokuussa solmittiin ISNI International Agencyn (ISNI-IA:n) kanssa sopimuksen, jonka myötä Kansalliskirjasto voi ensimmäisenä suomalaisena organisaationa toimia ISNIn rekisteröintitoimistona (ISNI Registration Agency = ISNI RAG).

Toiminta on vasta käynnistymässä. Kansalliskirjasto ei toistaiseksi anna ISNI-tunnuksia toimijoille (henkilöt ja yhteisöt). 

ISNI-tietokannassa on jo useista muista kansainvälisistä rekistereistä sinne vietyjä nimiä, joita ei ole tarkistettu Suomessa. Näissä nimissä on virheitä, eikä niiden ISNI-tunnuksiin voi täysin luottaa. Jos haluaa käyttää suomalaisille toimijoille annettuja ISNI-tunnuksia, pitäisi tarkistaa tietojen luotettavuus. Tunnuksia voi käyttää, ellei samaan toimijaan liity useampia ISNI-tunnuksia eikä yhteen ISNI-tunnukseen liity useampia toimijoita.
Kansalliskirjasto ei käytä toistaiseksi ISNI-tunnuksia kansallisbibliografia Fennica-tietokannassa, mutta tilanne kehittyy koko ajan.
Keväällä 2018 Kansalliskirjasto on tehnyt ensimmäisen eräajon kansainväliseen ISNI-tietokantaan Asteri-nimitietokannassa olevista yhteisönnimistä (41 000)
Kansalliskirjaston kuvailutiedot henkilöistä ja yhteisöistä ovat nyt kansainvälisessä ISNI-tietokannassa (henkilöiden eräajo tehty keväällä 2020, yhteisöjen pari vuotta aiemmin). ISNI-tunnukset ovat toistaiseksi näkyvillä ainoastaan Asteri-tietueissa.

Taustatietoa standardista:
Kansainvälinen standardiorganisaatio ISO ylläpitää kansainvälistä ISNI-standardia ISO 27729 ja Suomen standardisoimisliitto SFS ry ylläpitää suomalaista ISNI-standardia SFS-ISO 27729.