Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

HUOM: Sivu on rakenteilla.

Uusia työntekijöitä

Kansalliskirjaston Melinda-palveluun on palkattu kaudelle 2017-2020 uusia henkilöitä koordinoimaan uusien kirjastojen mukaantuloja, kouluttamaan RDA-kuvailua ja Melinda-käytäntöjä sekä ratkomaan teknisiä kysymyksiä.

 

Yhteystiedot:

Tietoasiantuntija Tanja Vienonen, tanja.vienonen(at)helsinki.fi

Kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru, minna.olkinuora-tauru(at)helsinki.fi