Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width70%

Tälle sivulle kootaan tietoa erikoiskirjastojen liittymisestä metatietovaranto Melindaan. Sivu on suunnattu sekä niille kirjastoille, joille liittyminen on ajankohtaista, että liittymisen edellytyksiä vasta tutkiville.

Taustaa

Linnea2-konsortioon kuuluvat erikoiskirjastot – Eduskunnan kirjasto, Arkistolaitoksen kirjasto, Maanpuolustuskorkeakoulu, Tilastokirjasto ja Varastokirjasto – kuvailevat jo aineistonsa Melinda-metatietovarantoon. Erikoiskirjastojen tietokannat ovat sisällöltään ainutlaatuisia, minkä vuoksi niissä olevat kuvailutiedot rikastuttaisivat entisestään Melindan metatietovarantoa. Kansallisessa palvelussa mukana oleminen ja kuvailutietojen löytyminen kootusti samasta paikasta muiden kirjastojen tietokantojen kanssa laajentaa kohdeyleisöä erikoiskirjastojen pääasiallisen toimintaympäristön ulkopuolelle. Kuvailun keskittäminen voi myös säästää erikoiskirjastojen resursseja, kun mukaantulon yhteydessä käyttöön saa koko kuvailuyhteisön osaamisen ja tuen. Entistä kiinteämmästä yhteistyöstä on hyötyä koko kirjastoalalle.

Tulevat suunnitelmat

Suunnitelmat tulossa.

Melindaan liittyminen käytännössä

Erikoiskirjastot voivat liittyä Melindaan yksitellen. Liittymisen suunnittelu ja aikataulu laaditaan kirjaston ja Kansalliskirjaston yhteisessä suunnittelupalaverissa. Melindaan liittyminen on suurimmalle osalle erikoiskirjastoista maksullista. Melindaan mukaantulo on Opetus- ja kulttuuriministeriön keskitetyn rahoituksen piirissä oleville kirjastoille ilmaista, mutta OKM:n rahoituksen ulkopuolisilta organisaatioilta joudutaan veloittamaan palveluun liittymisen toteutuskustannukset. Melinda-palvelun hinnoittelussa ei tavoitella voittoa, joten maksut ovat kohtuulliset ja ne lasketaan todellisen työmäärän mukaan. Lisäksi liittymisen kustannuksia muodostuu mahdollisesta järjestelmätoimittajan tekemästä työstä tai ohjelmistolaajennuksista perityistä kuluista. Valmisteluihin kuluu myös liittyvältä kirjastolta työaikaa.

Melindaan voi liittyä kolmella erilaisella mallilla; ne poikkeavat toisistaan liittymisprosessin keston, työläyden ja saavutettavien etujen suhteen. Liittymismalleista on tarkempaa tietoa omalla sivullaan.

Mikäli kirjastosi on kiinnostunut Melindaan liittymisestä tai haluat tietää asiasta lisää, ota yhteyttä Melinda-palvelun koordinaattoriin Tanja Vienoseen (tanja.vienonen[at]helsinki.fi) tai Melinda-palveluosoitteeseen (melinda-posti[at]helsinki.fi).

Column
width30%
Panel
titleSivun sisällys

Table of Contents

Panel
titleKoottuja linkkejä

Kartoitus erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen kiinnostuksesta ja edellytyksistä tulla mukaan Melinda-metatietovarantoon

Melindan toimintaohje

Usein kysyttyjä kysymyksiä Melindasta ja Melindaan liittymisestä

Panel
titleViimeisimmät päivitykset

Recently Updated
max4
hideHeadingtrue
labelserikoiskirjastot

...