Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

YSE-ehdotuksetMuusaYSA-kokousSLM-sanasto (mahdolliset lisäykset tai muutokset oranssilla)
orkesterimuusikot (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6102)

 

hyväksytty. .
viittomalaulut (http://www.yso.fi/onto/ysa/Y214724)YSAn määritelmä: Laulut, joiden yhteydessä esitetään tukiviittomia tukemaan ymmärtämistä kielellisten tai kuulon häiriöiden vuoksi 

PITÄISI LISÄTÄ: viittomalaulut

Status
colourGreen
titleuusi termi

country and western (https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/5592) hyväksytty

PITÄISI POISTAA

Status
colourRed
titlepoistettu

...