Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 

MARC 21 -kenttä / Tiedonlähde

Ohjetekstit, esimerkit, RDA:n mukanaan tuomat piirteet

Ydinelementit (0.6)
Linjaukset

TEMK

2.13 Julkaisutapa

000 Nimiö

[06] - tietueen tyyppi = g  (heijastettava kuva)
[07] - tietueen bbibliografinen taso = (monografia)
[09] - tietueen merkikstö = a (UCS, Unicode)
[17] - koodaustaso = 4 (välitaso)
[18] - luettelointisäännöt = i (ISBD-välimerkitys)

 

M

 

007 informaatiokoodit

Ulkoasua koskevat informaatiokoodit, katso tarkat ohjeet 007

 

M

6.11.1.1 Ekspression kieli
6.11.1.2 Tiedonlähde
7.12 Sisällön kieli
7.12.1.2 Tiedonlähde

008 informaatiokoodit

OPAC-fasetoinnin vuoksi täytettävä tarkasti mm. kohderyhmä. Kielikoodin [35-37] po. sama kuin 041‡a-osakentässä
Katso tarkat ohjeet 008

 

E M

2.15 Manifestaation tunniste
2.15.1.2 Tiedonlähde

020 ISBN
Tiedonlähde: Mikä tahansa

Elokuvissa hyvin harvoin

Ydinelementti

M

2.15 Manifestaation tunniste
2.15.1.2 Tiedonlähde

024 Muut standarditunnukset
Tiedonlähde: Mikä tahansa

‡a yleensä 13-numeroinen EAN-tunnus:

024 3_‡a 9771444875007

Ydinelementti

M

2.15 Manifestaation tunniste
2.15.1.2 Tiedonlähde

 

028 Julkaisijan tunnus
Tiedonlähde: Mikä tahansa

Ensin julkaisija (‡b), sitten julkaisijan tunnus (‡a)

 1. indikaattorin arvolla erotetaan julkaisijan ja jakajan tunnukset

4 - Videotallenteen julkaisijan numero (videon julkaisija) 

6 - Jakajan tunnus (videon jakaja)

028 4 1 ‡b Julkaisijan nimi ‡a julkaisijan tunnus

028 6 1 ‡b Jakajan nimi ‡a jakajan tunnus

Ydinelementti

M

 

040 Luetteloiva organisaatio

Vuoden 2017 alusta alkuperäisluetteloitujen tietueiden määrä aletaan laskea kentän 040 ‡a-osakentän mukaan ja se vaikuttaa siis tilastoihin

‡a
FI-ISIL (luetteloivan organisaation ISIL-tunnus, ei pakollinen, Fennica merkitsee)
‡b luettelointikieli, esim. fin
‡e rda
‡d tietuetta muokkaava organisaatio

040 _ _ ‡a FI-NL ‡b fin ‡e rda

 

 

6.11.1.1 Ekspression kieli
6.11.1.2 Tiedonlähde
7.12Sisällön kieli
7.12.1.2 Tiedonlähde

041 Kielikoodi Ks. myös 546

‡a ääniraidan kieli
‡j tekstityksen kieli
‡p kuulovammaisille tarkoitetun tekstityksen kieli
‡q äänivastineen kieli
‡h alkukieli

041 1 _ ‡a eng ‡a spa ‡j fin ‡j swe ‡p fin ‡q fin ‡h eng
(englannin- ja ranskankielinen ääniraita, tekstitys suomeksi ja ruotsiksi, tekstitys kuulovammaisille, kuvailu suomeksi näkövammaisille, alkukieli englanti)

Ydinelementti

E

 

049 Suomalainen kenttä : tarkastusnumero

‡c tarkastukseen liittyviä tietoja: Kielletty / sallittu.
Pakollinen lainausjärjestelmiä varten

049 _ _‡c K18
049 _ _‡c S

 

M

6.2.2 Teoksen ensisijainen nimeke
6.27.1.3 Yhteistyössä tehdyt teokset
6.2.2.2 Tiedonlähde
6.3 Teoksen muoto

130 Ensisijainen nimeke (Preferred title), tunnettu kokoomanimeke (Conventional collective title)
Tiedonlähde: Vuoden 1500 jälkeen luotujen teosten ensisijaiseksi nimekkeeksi valitaan alkukielinen nimeke tai nimekkeen muoto, jolla teos tavallisesti identifioidaan teoksen sisältävissä aineistoissa tai muissa tietolähteissä.

Liikkuva kuva. Elokuvien, videoiden, videopelien tms. auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksen ensisijaisesta nimekkeestä (katso RDA 6.2.2).

130 4 _ ‡a The hundred-foot journey (elokuva : 2014)

Ydinelementti
SKL: teoksen muoto / aika ydinelementti, jos sitä tarvitaan erottamaan teos muista samannimisistä.
SKL 2018: Elokuva-aineistossa teokseen liittyvä ajankohta (ensi-iltavuosi) on ydinelementti myös silloin, kun sitä ei tarvita erottamaan saman nimisiä teoksia toisistaan. Ajankohta merkitään osana hakutietoa.

T

2.3.2 Nimeke
2.3.3  Rinnakkaisnimeke
2.3.4 Muu nimeketieto
2.3.5 Rinnakkainen muu nimeketieto
2.4 Vastuullisuustiedot
2.4.1.5 Useita nimiä sisältävä vastuullisuustieto
2.4.1.6 Useampi vastuullisuustieto
2.4.2 Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuustieto
2.4.3 Päänimekkeeseen liittyvä rinnakkainen vastuullisuustieto
Liite A Isot alkukirjaimet
2.2.2.3 Ensisijainen tiedonlähde

245 Nimeke- ja vastuullisuusmerkintö

Jos aineisto koostuu liikkuvasta kuvasta (esim. filmikela, videolevy, videopeli, MPEG-videotiedosto), käytetään alku- ja/tai lopputekstejä tai nimiönäyttöä tai -näyttöjä ensisijaisena tiedonlähteenä

Isojen alkukirjainten merkitsemisessä sovelletaan kielikohtaisia ohjeita.
Vastuullisuusalueella (245‡c) mainitaan tuotantoyhtiö, elokuvan ohjaaja, käsikirjoittaja ja tuottaja.
Muut taiteelliseen/ tekniseen tuotantoon liittyvät toimijat kirjataan kenttään 508 ja näyttelijät 511-kenttään.
Tiedot jäljennetään filmiltä alkuperäisessä kirjoitusasussa.

Jos vastuullisuusmerkintöön sisältyy useamman kuin kolmen samassa roolissa tai yhtäläisessä vastuussa olevan toimijan nimet, voidaan merkitä vain kunkin rooli- tai vastuuryhmän ensimmäinen nimi.

Tekijöiden poisjättäminen merkitään muodossa [ja xx muuta]. (warning) (varoitus) xx= lukumäärä, joka ilmaisee poisjätettyjen tekijöiden yhteenlasketun määrän.

Jos vastuullisuusmerkintöjä on erittäin runsaasti, niin ne voidaan jättää laskematta ja käyttää ilmaisua [ja muita].

245 1 0 ‡a Volver - paluu / ‡c El Deseo presenta ; guión y direccion Pedro Almodóvar ; producida por Ester García.

245 1 0 ‡a  Leatherface / ‡c Wiedemann & Berg Filmproduktion presents ; produced by Les Weldon [ja kolme muuta] ; screenplay by Seth M. Sherwood ; directed by Julien Maury and Alexandre Bustillo.

Ydinelementti:
Päänimeke
 2.4.1.5 Useita  nimiä sisältävä vastuullisuustieto: valinnainen poisjättäminen , Sovelletaan valinnaista poisjättämistä. SKL, keventämislinjaus

M

2.3.3 Rinnakkainen päänimeke
2.3.4 Muut nimeketiedot
2.3.5 Rinnakkainen muu nimeketieto
2.3.6 Varianttinimeke
2.3.8 Myöhempi nimeke
2.3.4.2 Tiedonlähde

246 Muut nimekkeet
Tiedonlähde: aineisto itse

Käytetään kentän 245 ohella, mutta ei yksinään. Kenttään tallennetaan kentän 245 nimekkeeseen liittyvät nimekkeet kuten varianttinimekkeet ja nimekkeen osat. Metatietosanastosta löytyy ‡i-osakentässä käytettäviä fraaseja

246 1 3 ‡i Nimeke alkuteksteissä: ‡a Ratkaiseva taistelu

Rinnakkainen nimeke on lisäydinelementti perustasolla, SKL, kevennyslinjaus
Muu nimeketieto on lisäydinelementti perustasolla, SKL, kevennyslinjaus
Aiempi päänimeke on lisäydinelementti perustasolla,S KL, kevennyslinjaus
Myöhempi päänimeke on lisäydinelementti perustasolla, SKL, kevennyslinjaus

M

2.5 Painos

250 Painosmerkintö

Tiedonlähde:
a) päänimekkeen tiedonlähde (katso 2.3.2.2)
b) jokin muu aineistoon sisältyvä lähde (katso 2.2.2.)
c) jokin muu kohdassa 2.2.4. määritelty tiedonlähde

250 _ _ ‡a 60th anniversary edition.

Ydinelementti

M

257 Tuottajan maa

257 _ _ ‡a Suomi ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

  

2.9 Jakelutiedot
2.9.2 Jakelupaikka
2.9.4 Jakajan nimi
2.9.6 Jakeluaika
2.11 Copyright –vuosi
2.9.1.2 Tiedonlähteet

264 Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista

Tiedonlähde: aineisto itse
(järjestys: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde)

Voidaan merkitä pelkästään videotallenteen jakajan tiedot ilman kustannustietoja;
jakajan tiedoissa toisen indikaattorin arvo on 2.
Tallenteissa jakeluaika ilmoitetaan harvoin, arvioitu aika merkitään hakasulkeisiin ja lisäksi merkitään copyright-vuosi (jos se on mainittu) kentän 264 toiseen toistumaan.

264 _ 2 ‡a Helsinki : ‡b SF Film, ‡c [2010]
264 _ 4 ‡c ©2009

Ydinelementti
RDA 2.9.4, SKL, Kevennyslinjaus: Jakajan nimi on lisäydinelementti. Jakajan nimi merkitään aina videotallenteiden kuvailuun perustasolla.

M

3.4 Laajuus
7.22 kesto, 7.22.1.3 Keston merkitseminen,
lyhenteet ks. SKL Liite B
7.17.1.4 Värillisyys
7.18.1.3 Äänisisällön merkitseminen
3.4.1.2 Laajuuden tiedonlähde
7.22.1.2 Keston tiedonlähde
7.17.1.2 Värillisyyden tiedonlähde
7.18.1.2 Äänisisällön tiedonlähde

300 Ulkoasu
Tiedonlähde aineisto itse

Laajuuden yksikkö, värillisyys, äänet - merkitään ilman lyhenteitä.

 

Äänisisällöstä käytettävät termit:  ääni  / äänetön
((warning) (varoitus) termi 'mykkä' on poistettu käytöstä; mykkäelokuva, jossa säestys > ääni)

 


300_ _ ‡a 1 DVD-videolevy (1 h 39 min) :‡b värillinen, ääni
300_ _ ‡a 1 Blu-ray-videolevy (76 min) :‡b mustavalkoinen, äänetön

Ydinelementti tietyin ehdoin.
SKL: Kesto on ekspression ydinelementti

E M

6.9 Sisältötyyppi
6.9.1.2 Tiedonlähde

336 Sisältötyyppi
Tiedonlähde aineisto itse

Ilmaisee sisällön esitysmuodon ja sen, minkä aistin välityksellä sisältö on tarkoitus vastaanottaa.
Nimiö mp 06 = g = heijastettava kuva
Käytetään valmiita termejä ja koodeja: Term and Code List for RDA Content Types ja Metatietosanasto (>Ekspressio >Sisältötyyppi)
Termit löytyvät Alephin / Auroran valmiista osakenttien sisältövaihtoehdoista
Kenttä on toistettavissa, jos kuvailun kohde sisältää useita sisältötyyppejä:

336_ _ ‡akaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent
336_ _‡a
kolmiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdm ‡2 rdacontent

Ydinelementti

E

3.2 Mediatyyppi
3.2.1.2 Tiedonlähde

337 Mediatyyppi
Tiedonlähde aineisto itse

Ilmaisee aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitteen tyyppiä.
Käytetään valmiita termejä ja koodeja: Term and Code List for RDA Media Types, Metatietosanasto (>Manifestaatio >Mediatyyppi)
Termit löytyvät Alephin /  Auroran valmiista osakenttien sisältövaihtoehdoista

337_ _ ‡a video ‡b v ‡2 rdamedia

Lisäydinelementti perustasolla
(3.2 linjaus)

M

3.3 Tallennetyyppi
3.3.1.2 Tiedonlähde

338 Tallennetyyppi
Tiedonlähde aineisto itse

Ilmaisee tallennusvälineen muotoa yhdessä aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitetyypin kanssa

Käytetään valmiita termejä ja koodeja: Term and Code List for RDA Carrier Types, Metatietosanasto (>Manifestaatio >Tallennetyyppi)
Termit löytyvät Alephin / Auroran valmiista osakenttien sisältövaihtoehdoista

338 _ _ ‡a videolevy ‡b vd ‡2 rdacarrier

Ydinelementti

M

6.4 Teokseen liittyvä ajankohta388 LuomisaikaTuotantoon liittyvä vuosikymmen 

388 _ _ $a
2010-luku $2 yso/fin
YdinelementtiT

2.12.2 Sarjan päänimeke
2.12.2.2 Tiedonlähde

490 Sarjamerkintö ei lisäkirjausmuodossa
Tiedonlähde: aineisto itse

Sarjan nimi jäljennetään 490-kentään siinä muodossa kuin se on lähteessä.
Sarjan ja alasarjan numerointi ilmoitetaan tiedonlähteessä merkityssä muodossa

490 0 _ ‡a Disney Pixar Classics ; ‡v 10

Ydinelementti

M

mm. 2.17 Huomautukset manifestaatiosta

2.17.3 Huomautus nimekkeestä,
2.17.2 Huomautus vastuullisuudesta
25.1 Viittauksen kohteena oleva teos

26.1 Viittauksen kohteena oleva ekspressio

500 Yleinen huomautus

500 Yleinen huomautus

500 _ _ ‡a Perustuu Tim Burtonin luomiin hahmoihin ja tarinaan.

 

M

25.1 Viittauksen kohteena oleva teos

505 Määrämuotoinen huomautus sisällöstä

Tallenteella oleva lisämateriaali kuten trailerit, haastattelut, pilalle menneet kohtaukset. Lisämateriaalien otsikot.

505 8 _ ‡a Lisämateriaali: Näin tehtiin Kymmenen riivinrautaa --  Arto Paasilinnan haastattelu.

 

M

4.4 Saatavuuden rajoitukset
4.4.1.3 Saatavuus
4.4.1.2 Tiedonlähde

 

506 Huomautus pääsyrajoituksista
Mistä tahansa lähteestä

Aineiston käyttöön saamiselle asetettuja rajoituksia

506 1 _ ‡a Kielletty alle 18-vuotiailta.

 

M

2.17.3 Huomautus tuotantoon osallistujista
2.17.3.2 Tiedonlähde

508 Huomautus tuotantoon osallistujista
Mistä tahansa lähteestä

Tähän muut elokuvan taiteelliseen / tekniseen toteutukseen osallistuneet

508 _ _ ‡aMusiikki Masakatsu Takagi ; kuvaus ja leikkaus Mami Sunada.

 

M

2.17.3 Huomautus vastuullisuudesta
2.17.3.2 Tiedonlähde

511 Huomautus osallistujista tai esittäjistä
Mistä tahansa lähteestä

Pääosien esittäjät, ääniroolit.

511 0 _ ‡a Pääosissa: Esko Salminen, Santeri Kinnunen, Jukka Juolahti, Kari Väänänen.

 

M

6.7 Teoksen historia
27.1 Viittauksen kohteena oleva manifestaatio

 

Elokuvan ensimmäinen julkinen esitys

534 _ _ ‡p Alun perin julkaistu: ‡c 1967.

 

T

3.20 Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset
3.20.1.2 Tiedonlähde

538 Huomautus järjestelmävaatimuksista
Tiedonlähde aineisto itse

Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset: tarkoittaa laitteita tai järjestelmiä, joita tarvitaan analogisen, digitaalisen tms. aineiston käyttämiseen, toistamiseen jne.

538 _ _ ‡a Elokuvan 3D-katselu vaatii yhteensopivan 3D-HDTV:n, 3D Blu-ray-soittimen (esim. PS3), 3D-lasit (ei mukana)

 

M

4.5.1.3 Käyttöehtojen merkitseminen
4.5.1.2 Tiedonlähde

540 Huomautus käytön ja kopioinnin ehdoista

Kaikki käyttöehtoihin liittyvät tiedot merkitään.

540 _ _ ‡a Esitysoikeus kirjastossa.

 

M

6.11 Ekspression kieli
7.12 Sisällön kieli

546 Huomautus kielistä
Mistä tahansa lähteestä

Ääniraitojen sekä tekstitysten kielet

546 _ _ ‡a Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, ranska ; tekstitys: suomi, ruotsi, tanska, norja.

(Ekspression kieli on ydinelementti)

E

9 Henkilöiden identifiointi
10 Sukujen identifiointi
11 Yhteisöjen identifiointi
19 Teokseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
20 Ekspressioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
21 Manifestaatioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
22 Kappaleeseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
18.5 Suhteen määritteet

700 Lisäkirjaus – henkilönnimi
Nimet tarkastettava: Asteri (Aleph- ja Aurora-kirjastojärjestelmissä käytettävissä), Finto: yhteisönimet, Viaf, Regina, LoC Authorities

700 1 _ ‡a Hallström, Lasse, ‡e ohjaaja.
700 1 _ ‡i Elokuvaversion perustana (teos): ‡a Morais, Richard C. ‡t Hundred-foot journey.
700 1 _ ‡a Knight, Steven, ‡e käsikirjoittaja.
700 1 _ ‡a Spielberg, Steven, ‡e tuottaja.
700 0 _ ‡a Ice Cube, ‡e näyttelijä.
710 2 _ ‡a Air, ‡e säveltäjä.
710 2 _ ‡a
Amblin Entertainment, ‡e tuotantoyhtiö.

Ydinelementti,
SKL: Kaikki vastuullisuustiedot merkitään, jotka ovat tarpeen julkaisun tunnistamiseksi tai joita pidetään muuten tärkeinä

KUMEA: Kun tekijöitä on useita, kuvailija voi harkintansa mukaan merkitä tekijöitä 700-kenttään ja jättää merkitsemättä 245 ‡c-osakenttään, ks. MARC 21 sovellusohje (RDA): Vastullisuusmerkinnät

 

6.2.2 Teoksen ensisijainen nimeke

 

730 Lisäkirjaus yhtenäistetty nimeke

Viittauksetteokseen
730 _ 2 ‡i
Sisältää (teos): ‡a Shark tale (elokuva : 2004).

 

 

4.6 Perusohjeet URL-osoitteen merkitsemisestä

856 Elektronisen aineiston sijainti ja käyttö

Lisätietoa elokuvasta Internetissä:
856 2 4 ‡u http://www.elonet.fi/fi/elokuva/1482619 ‡y Elonet

 

 

...

Section


Column
width60%

Anchor
028
028
028 - Julkaisijan tunnus / Jakajan tunnus - Ydinelementti

RDA 2.15 Manifestaation tunniste, 2.15.1.2 Tiedonlähde
1. indikaattori elokuvilla: 4 – Videotallenteen julkaisijan numero

 6 – Jakajan tunnus


2. indikaattori elokuvilla: 1 - Vakionäyttö, lisäkirjaus

Yleensä julkaisijan/jakajan tunnus on merkitty irtopäällyksen selkään. Voidaan merkitä molemmat, jos ne löytyvät julkaisusta.

(warning) (varoitus) Huomaa järjestys: ‡b Julkaisija/jakaja ‡a Julkaisijan/jakajan tunnus

 • ‡b-kenttä aina ensin = julkaisijan/jakajan nimi, sitten ‡a julkaisijan/jakajan tunnus, yleensä kotelon irtopäällyksen selässä.
 • jos on osakenttä ‡a, niin ‡b laitetaan aina
 • jos aineistossa ei ole julkaisijan/jakajan tunnusta (‡a), kenttää 028 ei laiteta lainkaan

Julkaisijan/jakajan antama numerotunnus merkitään numeroineen ja kirjaimineen yhteen kirjoitettuna ilman tyhjämerkkejä.

 • Tunnukseen ei merkitä: piste ( . ), pilkku ( , ), puolipiste ( ; ), kaksoispiste ( : ), numero-sanan lyhenteet (nr, nro yms.).
 • Tunnukseen merkitään: yhdysmerkki ( - ), vino- eli kauttaviiva ( / ), et-merkki ( & ), plus ( + )
 • Kirjainlyhenteet kuuluvat yleensä tuotenumeroon

  028 6 1 ‡b Nordisk Film ‡a DVD1655331
  028 6 1 ‡b Finnkino‡a 862933


Column
width40%


...

008[35-37] zxx
041 1 _ ‡j eng ‡j fin ‡j swe ‡h eng                   (warning) (varoitus) ei osakenttää ‡a
300 _ _ ‡b mustavalkoinen, äänetön                (info) (tiedot) jos on musiikkisäestys: ‡b mustavalkoinen, ääni)
546 _ _ ‡a Mykkäelokuva, välitekstien kieli: suomi, ruotsi, englanti.

...

RDA:ssa vastuullisuusmerkinnät tallennetaan julkaisusta. Merkinnät elokuvien alku/lopputeksteissä vaihtelevat suuresti, siksi on mahdotonta antaa yksiselitteistä ohjetta. Pyritään valitsemaan vastuullisuusmerkintöön tuotantoyhtiön nimi.

(warning)(varoitus) presents saattaa viitata myös elokuvan julkaisuun eikä varsinaiseen tuottamiseen https://www.quora.com/Movies-What-is-the-difference-between-producing-presenting-and-releasing-a-film

...

Tekijöiden poisjättäminen merkitään muodossa [ja xx muuta]. (warning) (varoitus) xx= lukumäärä, joka ilmaisee poisjätettyjen tekijöiden yhteenlasketun määrän. Luvut 1-10 ilmaistaan kirjaimin, suuremmat luvut numeroin.
Poistomerkkiä ”...” ei käytetä vastuullisuusmerkintöjen kohdalla.

...

 • Lisäydinelementti perustasolla muissa kuin verkkoaineistoissa, digitaalisissa tallenteissa ja sarja-aineistoissa
  RDA:n keventämislinjauksia:
  RDA:n keventämislinjaukset ja ydinelementit 2018 
  on 15.6.2018 tarkennettu koon merkitsemisestä: "Koko on lisäydinelementti perustasolla muissa kuin verkkoaineistoissa, digitaalisissa tallenteissa ja sarja-aineistoissa."

  (warning) (varoitus)Koko ei ole pakollinen tieto digitaalisissa videolevyissä, äänilevyissä yms. tietolevyissä, koon voi merkitä:

...

Anchor
344
344
344 - Äänen ominaisuudet (T), Manifestaatio

RDA 3.16
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Vaihtoehdot:

344‡a: analoginen / digitaalinen
344‡b: magneettinen / magneto-optinen / optinen
344‡g: mono, stereo, kvadrofoninen, surround
344‡h: CCIR-standardi, CX, dbx, Dolby, Dolby A, Dolby B, Dolby C, LPCM, NAB-standardi

Elokuvilla yleensä jokin näistä:

344 _ _ ‡a digitaalinen ‡b optinen ‡g stereo ‡2 rda
344 _ _ ‡a
digitaalinen ‡b optinen ‡g stereo ‡g mono ‡2 rda
344 _ _ ‡a
digitaalinen ‡b optinen ‡g surround ‡2 rda
344 _ _ ‡a
digitaalinen ‡b optinen ‡g surround ‡h Dolby ‡2 rda
344 _ _ ‡a
digitaalinen ‡b optinen ‡g surround ‡h Dolby digital 5.1 ‡2 rda                     ei löydy Metatietosanastosta

Anchor
345
345
345 - Liikkuvan kuvan heijastamisominaisuudet (T)

RDA 3.17.2 Esitysformaatti
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Ei loppupistettä

kenttää 345 käytetään vain valkokangaselokuvien kuvailussa, ei DVD- tai Blu-ray-levyjen kuvailussa (OLAC, s. 108)

Anchor
346
346
346 - Videotallenteen ominaisuudet, Manifestaatio

RDA 3.18.2 Videoformaatti
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Ei loppupistettä

Osakenttää ‡a (8 mm, Beta, Betacam, Betacam SP, CED, C-formaatti, D-2, EIAJ, Hi-8 mm, M-II, optinen levy, Quadruplex, Super-VHS, U-matic, VHS) tai osakenttää ‡b (tarkemmat tiedot: HDTV, NTSC, PAL, SECAM,) käytetään vain, mikäli ne ovat tarpeen tunnistamisen tai valinnan vuoksi

Anchor
347
347
347 - Digitaalisen tiedoston ominaisuudet (T), Manifestaatio

RDA 3.19.2 Tiedostotyyppi, 3.19.3.3 Koodausmuodon merkitseminen
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Ei loppupistettä

Tiedostotyypit Metatietosanastossa: videotiedosto
Jos käyttää kenttää 347, niin 300-kenttään laitetaan vain ”videolevy”

Yleensä videotallenteilla: ‡a: videotiedosto, ‡b Blu-ray tai DVD video

 

347 _ _ ‡a videotiedosto ‡b DVD video ‡e alue 2 ‡2 rda

347 _ _ ‡a videotiedosto ‡b Blu-ray ‡2 rda

 

DVD-levyjen aluekoodit, ks. Wikipedia 

 

 

Blu-ray aluekoodit, ks. Wikipedia 

 

Anchor
380
380
380 - Teoksen muoto (T)

RDA 6.3 Teoksen muoto
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Ei loppupistettä

Kenttää ei käytetä manifestaation kuvailussa. Teoksen muoto merkitään osaksi teoksen ensisijaista nimekettä kenttään 130 (tai 240).

Meltatietosanastossa teoksen muototermit: Teos >  Teoksen muoto

Esim. elokuva, näytelmä, televisio-ohjelma

380 _ _ ‡a televisio-ohjelma

380 _ _ ‡a elokuva

Anchor
388
388
388 - Luomisaika

Teoksen tai ekspression (mukaanlukien kokoomateokset) tai kokoomateokseen sisältyvien teosten tai ekspressioiden luomis- tai syntyaika. Elokuvissa käytetään tuotantuvuosikymmenen merkitsemiseen.

1. indikaattori

 • _ tieto puuttuu
 • 1 Teoksen luomisaika
 • Kokoomateoksen luomisaika

2. indikaattori määrittelemätön (_)

388 2 _ ‡a 1950-luku ‡2 yso/fin

Anchor
490
490
490 -
Sarjamerkintö ei lisäkirjausmuodossa (T)Ydinelementti

RDA 2.12.2 Sarjan päänimeke
1. indikaattori

 • 0, jos ei ole 830-kenttää
 • 1, jos sarjan nimestä tehdään lisäkirjaus kenttään 830

2. indikaattori määrittelemätön (_)
Ei loppupistettä

Sarjan nimi jäljennetään siinä muodossa kuin se on aineistossa, myös artikkelit laitetaan

Myös numerointi siten kuin se on aineistossa (ks. tarkemmat ohjeet: Sovellusohje)

 • 830-kentässä on sarjan nimen auktorisoitu muoto
 • elokuvissa ei yleensä ole 830-kenttää, sillä yleensä kyseessä on jakajan oma sarja

490 0 _ ‡a Fennada klassikko

490 0 _ ‡a Rakkautta & anarkiaa ; ‡v DVD283

 

5XX - Huomautukset

Kieli: Huomautusten kieli on suomen kieli (RDA 1.4), suorat sitaatit voidaan laittaa lähteen kielellä.

Huomautukset eivät ole ydinelemettejä

RDA

 KuvausMARC-kenttä
 3.20

Järjestelmävaatimukset

538

2.17.2

Huomautukset nimekkeestä

500

2.3.6

Varianttinimeke

246

7.2

Huomautukset sisällöstä

500, 520

7.11

Huomautus tapahtuman ajasta ja paikasta

518

7.21

Musiikin esityskokoonpano

500

7.12

Sisällön kieli

546

7.14

Esteettömyys (esim. kuulo- ja näkövammaiset)

546

7.16

Täydentävä sisältö

504, 500

2.17.3

Huomautus vastuullisuudesta

505, 500

7.23

Esittäjä, kertoja ja/tai juontaja

511

7.24

Taiteelliseen ja/tai tekniseen tuotantoon osallistujat

508

2.17.4

Huomautus painoksesta

500

6.7

Teoksen historia (painos ja historia)

500

25.1

Viittauksen kohteena oleva teos

505, 500, 77X, 501

26.1

Viittauksen kohteena oleva ekspressio

500, 77X

27.1

Viittauksen kohteena oleva manifestaatio

500,53X, 77X

2.17.6

Huomautus tuotantotiedosta

500

2.17.7

Huomautus julkaisutiedosta

500

2.17.8

Huomautus jakelutiedosta

500

2.17.10

Huomautus copyright-tiedosta

500

3.21.2

Huomautus manifestaation laajuudesta

500

3.6

Pohjamateriaali

340‡a

7.17

Värillisyys

300‡b

3.16

Äänen ominaisuudet

300‡b

7.19

Kuvasuhde

500

3.18

Videon ominaisuudet

346‡b

3.19

Digitaalisen tiedoston ominaisuudet

347‡b

2.17.11

Huomautus sarjatiedosta

500

2.15

Manifestaation tunniste

020, 024, 028

7.22

Kesto

300‡a, 505, 500

 7.10

Yhteenveto sisällöstä

520

4.4

Saatavuuden rajoitukset

506

4.5

Käyttöehdot

540

7.7

Kohderyhmä

521

3.22

Kappalekohtainen tallenteen ominaisuus

562, 590

7.28

Palkinto

586

7.9

Tieto väitöskirjasta tai muusta akateemisesta opinnäytteestä

502

2.17.13Huomautus manifestaation kuvailun perustana käytetystä numerosta, osasta tai versiosta588

Anchor
500
500
500 -
Yleiset huomautukset

RDA 2.17.3 Huomautus nimekkeestä, 2.17.2 Huomautus vastuullisuudesta, 25.1 Viittauksen kohteena oleva teos, 26.1 Viittauksen kohteena oleva ekspressio
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.


Elokuva perustuu johonkin kirjaan, sarjakuvaan tms.

RDA J.3 Suhteen määritteet ekspressioille; Metatietosanasto

 • Kenttää ei välttämättä tarvita, jos tekee 700-kenttään rakenteistetun viittauksen; 700-kenttää suositellaan käytettäväksi.

500 _ _ ‡a Perustuu vapaasti Julie Marohin sarjakuvaan Le bleu est une couleur chaude.

>        muista myös 655-kenttään asiasana filmatisoinnista ja 700-kenttään lisäkirjaus teoksesta, johon filmatisointi perustuu:

700 1 _ ‡i Elokuvaversion perustana (teos): ‡a Maroh, Julia, ‡e kirjoittaja. ‡t Bleu est une couleur chaude.
(Huom. ei artikkelia ”Le”, koska ei ohitusindikaattoreita)

Kuvasuhde, ks. Wikipedia,

 • Liikkuvan kuvan leveyden suhde korkeuteen.
 • Kuvasuhde  ei ole ydinelementti
 • Käytettävät termit:
  • full screen
  • wide screen
  • yhdistelmä  (jos tallenteessa on useita kuvasuhteita)
 • Lisäksi merkitään numeerinen suhde standardimuodossa, mikäli se tiedetään.

500 _ _ ‡a Wide screen (16:9)

Anchor
505
505
505 -
Määrämuotoinen huomautus sisällöstä (T)

RDA 25.1 Viittauksen kohteena oleva teos
1. indikaattorin arvo

 • 0 = sisältö, 1= puutteellinen sisältö, 2 = osittainen sisältö, 8 = vakionäyttöä ei muodosteta
 • 1. indikaattorina suositellaan käytettäväksi 8 (ei vakionäyttöä), jos kenttään laittaa vain lisämateriaalin nimet.

2. indikaattori

 • Arvo # = perustaso (on osakenttä ‡a, myös ‡u voi  olla). ISBD-välimerkitys, mutta eri otsikoiden välissä merkki ” -- ”
 • Arvo 0 = paranneltu taso (on osakentät g, t ja r)

Loppupiste merkitään.

Kenttään merkitään määrämuotoisia tietoja teoksen sisällöstä: nimekkeitä, vastuullisuusmerkintöjä, osan numeroita, sisällysluettelo, merkittäviä osakokonaisuuksia sivunumeroineen jne.
Yleishuomautukset sisällöstä merkitään kenttään 520 (Huomautus sisällöstä, tiivistelmä tms.) tai joissain tapauksissa kenttään 500 (Yleinen huomautus).
Lisämateriaalin otsikot kopioidaan siinä muodossa kuin ne ovat julkaisussa.

505 8 _ ‡a Lisämateriaali: Inside Jobs : the making of Steve Jobs -- Feature commentary with director Danny Boyle -- Feature commentary with writer Aaron Sorkin and editor Elliot Graham.

505 2 0 ‡g Levy 1:‡t Lisämateriaalin nimi / ‡r Vastuullisuusmerkintö.
505 2 0 ‡g Levy 2:‡t Lisämateriaalin nimi / ‡r Vastuullisuusmerkintö.
(Paketti, jossa kaksi levyä ja niiden sisällöstä tehdään tarkempi kuvaus, 2. indikaattorin arvo 0, paranneltu taso)

Anchor
506
506
506 -
Huomautus pääsyrajoituksista : ikärajat (T)

RDA 4.4, 4.4.1. Saatavuus
1. indikaattori 0 = ei rajoituksia, 1 = on rajoituksia
2. indikaattori tyhjä
Loppupiste merkitään.

Kaikki aineiston saatavuutta koskevat rajoitukset merkitään niin tarkasti kuin mahdollista. Myös rajoituksen luonne ja kesto merkitään
Kotelon irtopäällyksessä saattaa olla vanhentunut ikäraja; ikärajan voi tarkastaa MEKU:n sivuilta, Ikärajahaku

Katso myös kenttä 049, jossa saatavuutta koskeva tieto on konelukuisena lainausjärjestelmää varten.

506 1 _‡a Kielletty alle 18-vuotialta.
506 0 _‡a Sallittu kaikenikäisille.

Anchor
508
508
508 -
Huomautus tuotantoon osallistujista (T)

RDA 2.17.3 Huomautus tuotantoon osallistujista
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.

Tähän kenttään muut tuotantoon osallistuneet tekijät kuin esiintyjät (511-kenttä) tai 245‡c-kentässä mainitut.

508 _ _ ‡a Musiikki: Michael Fishbein ; kuvaus: George Mo.

Anchor
511
511
511 -
Huomautus osallistujista tai esittäjistä (T)

RDA 2.17.3 Huomautus vastuullisuudesta
1. indikaattori vakionäyttöindikaattori: yleensä 0  = vakionäyttöä ei muodosteta ; arvo 1 = vakionäyttöteksti ”Rooleissa”
2. indikaattori tyhjä
Loppupiste merkitään.

Kenttään kirjataan yleensä vain pääosien esittäjät.

511 0 _ ‡a Pääosissa: Kati Outinen, Elena Leeve, Esko Salminen, Laura Birn, Miroslav Etzler, Krystof Hádek.

Ääninäyttelijät
 • Ääninäyttelijöistä voidaan tehdä  511-kentät
  • ensin suomenkieliset, jos on mainittu
  • sitten toiseen toistumaan englanninkieliset näyttelijät, etenkin jos ovat kuuluisia
  • 700-kenttää ei tarvitse tehdä ääninäyttelijöistä
  • Mikäli tekee rakenteistetut 700-kentät näyttelijöistä, huomautuskenttää ei välttämättä tarvita

511 0 _ ‡a Suomenkieliset äänet: Aku Hirviniemi, Antti Litja, Krista Kosonen, Pertti Koivula, Veeti Kallio, Maria Lund, Antti Reini, Tom Pöysti ja muita.

Anchor
518
518
518 - Huomautus tapahtuman ajasta tai paikasta

Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)

Loppupiste merkitään.

‡a-osakenttä-osakenttä - Huomautus tapahtuman ajasta ja paikasta (ET)
‡d-osakenttä - Tapahtuman aika (T)
‡o-osakenttä - Lisätieto (T)
‡p-osakenttä - Tapahtuman paikka (T)
‡0-osakenttä - Auktoriteettitietueen kontrollinumero (T), ks. Kontrolliosakentät
‡1-osakenttä - Reaalimaailman kohteen tunniste (T), ks. Kontrolliosakentät
‡2-osakenttä - Termin lähde (T), koodi otetaan listalta, ks. Subject Heading and Term Source Codes
‡3-osakenttä - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)
‡6-osakenttä - Linkitys (ET), ks. Kontrolliosakentät
‡8-osakenttä - Linkki- ja järjestysnumero (T), ks. Kontrolliosakentät
    

Tapahtuman aika ja paikka tekstimuodossa tallennettuna. Aika tallennetaan myös koodimuodossa kenttään 033. Äänityspaikka ilmoitetaan perusmuodossa paikkakunnan ja äänityspaikan tarkkuudella. Mikäli äänityspaikkakuntaa ei ole mainittu aineistossa, se pyritään selvittämään.
Kentässä käytetään joko otsikkoa Äänitys: (äänitteistä) tai Taltiointi: (videotallenteista). Lisäksi voidaan käyttää huomautuksia konserttitaltiointilivetaltiointistudiolivetaltiointiradiolähetys tai lisä-äänitykset. Jos huomautus koskee ainoastaan aineiston osaa, osakentässä 3 tarkennetaan, mistä osasta on kyse.
Ensisijaisena tiedonlähteenä käytetään aineistoa, mutta tieto voidaan tarvittaessa ottaa myös aineiston ulkopuolelta. Kentässä ei käytetä hakasulkuja.


KUMEA: Esitystallenteissa esityksen taltiointia koskevat tiedot (esityksen aika ym.) laitetaan kenttiin 033 ja 518.

033 2 0 ‡a197601--‡a197606--
518 _ _ ‡o
Taltiointi: ‡p Rooma, Venetsia ‡d 1976 tammi-kesäkuu.

Anchor
534
534
534 -
Huomautus alkuperäisversiosta

Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.

Elokuvan alkuperäiseen julkaisemiseen tai televisio-ohjelman ensimmäiseen esittämiseen liittyviä tietoja tallennetaan kenttään 534.

Huomautus elokuvan alkuperäisestä julkaisuajankohdasta. 

534 _ _ ‡p Alun perin julkaistu: ‡c Republic Pictures, 1950. (tuotantoyhtiötä ei tarvitse välttämättä laittaa, sillä se on jo 245 ja 710-kentissä)
534 _ _ ‡p Alun perin julkaistu: ‡c 1932-1940.

Katso myös tuotantoyhtiöstä lisätietoja.

Anchor
538
538
538 -
Huomautus järjestelmävaatimuksista (T)

RDA 3.20 Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.

538 _ _ ‡a Blu-ray 3D -katselua varten tarvitaan 3D-TV ja 3D Blu-ray -soitin, 3D-lasit ja HMDI 1.4 -kaapeli.

538 _ _ ‡a 4K Ultra HD Blu-ray -tiedostoja toistava laite.

Anchor
540
540
540 -
Huomautus käytön ja kopioinnin ehdoista (T) : lainaus- ja esitysoikeudet

RDA 4.5 , 4.5.1.3 Käyttöehtojen merkitseminen
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.

Kaikki aineiston käyttöön liittyvät ehdot merkitään niin tarkasti kuin mahdollista. Myös käyttöehtojen luonne ja kesto merkitään.

540 _ _ ‡a Esitys- ja lainausoikeus.

540 _ _ ‡a Julkinen esitysoikeus kirjastossa.

Anchor
546
546
546 -
Huomautus kielistä (T)

RDA 6.11 Ekspression kieli, 7.12 Sisällön kieli, 7.14 Esteettömyys
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.

Kielten nimet perusmuodossa

Myös tieto aineiston soveltuvuudesta näkö- ja kuulovammaisille on hyvä merkitä, ks. Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus, s. 12.

Kielimerkintöjen tiedonlähde kerrotaan huomauksessa: Kielet kannesta. / Kielet levyltä.

Ääniraita : kielten nimet perusmuodossa ; tekstitys: kielten nimet perusmuodossa. (warning) (varoitus) puolipiste (;) ja välilyönnit ääniraidan kielien ja tekstityksen välissä.

Käytettäviä fraaseja:
 • Ääniraita: englanti …
 • Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, ranska, …
 • Kuvailu näkövammaisille: suomi, ...
 • Elokuvassa puhutut kielet: saksa, ranska ...
 • Tekstitys: suomi, ruotsi …
 • Tekstitys kuulovammaisille: suomi, ...

546 _ _ ‡a Ääniraita: englanti ; tekstitys: suomi, ruotsi, tanska, norja. - Kielet levyltä.

Jos ääniraitoja on monta: Vaihtoehtoiset ääniraidat:

546 _ _ ‡a Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, suomi, ruotsi; kuvailu näkövammaisille: suomi ; tekstitys: suomi, ruotsi;  tekstitys kuulovammaisille: englanti. – Kielet levyltä.

Jos elokuvassa puhutaan eita kieliä:

546 _ _ ‡a Elokuvassa puhutut kielet: englanti, ranska, venäjä, tsetseeni ; tekstitys: suomi, ruotsi, tanska, norja.

Mykkäelokuvat:
 • 300-kentässä äänellinen tai mykkä osoittamaan ääniraidan olemassaoloa tai sen puuttumista ja asiasana mykkäelokuvat
 • Välitekstitysten kielen voi mainita

008       35-37 zxx
041 1 _ ‡j eng ‡j fin ‡j swe ‡h eng

546 _ _ ‡a Mykkäelokuva, välitekstien kieli: suomi, ruotsi, englanti.

Combot

Comboissa 041 kenttään merkitään molempien levyjen kaikki kielet ja 546 kentän huomautuksessa eritellään, mitä kullakin levyllä on. Kenttä 546 voidaan toistaa ja tarvittaessa käytetään osakenttää ‡3 erottelemaan eri levyjen tiedot.

041 1 _ ‡a eng ‡a cze ‡a fre ‡a pol ‡a rus ‡a ita ‡a ger ‡a spa ‡a jpn ‡j fin ‡j swe ‡j nor ‡j dan ‡j eng ‡j chi ‡j cze ‡j dut ‡j fre ‡j gre ‡j kor ‡j pol ‡j rom ‡j ita ‡j ger ‡j spa ‡j jpn ‡j ice ‡j por ‡p eng ‡h eng 
546 _ _ ‡3 Blu ray-videolevy (4K Ultra HD) ‡a Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, tsekki, ranska, puola, venäjä ; tekstitys: suomi, ruotsi, norja, tanska, kiina, tsekki, hollanti, ranska, kreikka, korea, puola, romania; tekstitys kuulovammaisille: englanti.
546 _ _ ‡3 Blu ray-videolevy ‡a Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, ranska, italia, saksa, espanja, japani ; tekstitys: suomi, ruotsi, norja, tanska, kiina, ranska, italia, saksa, espanja, japani, hollanti, islanti, korea, portugali; tekstitys kuulovammaisille: englanti.

Anchor
588
588
588 - Huomautus kuvailun perustasta

RDA  2.17.13 Huomaus manifestaation kuvailun perustana käytetystä numerosta, osasta tai versiosta
Indikaattoreiden arvo:

1. Indikaattori:

 • # - Tieto puuttuu
 • 0 - Kuvailun lähde
 • 1 - Viimeisin tarkasteltu numero

2. indikaattorin arvo Määrittelemätön '_'
Loppupiste merkitään (kenttää ei mainita MARC 21 –formaatin Loppupisteet-luettelossa, mutta on RDA-sovellusohjeessa)

Mikäli käyttää lähteenä jotain muuta kuin elokuvan alkutekstejä, tee siitä huomautus tähän kenttään

588 0 _ ‡a Suomenkielinen nimeke levystä.

588 0 _ ‡a Nimeke kannesta.

Anchor
700
700
700 -
Lisäkirjaus - Henkilönnimi (T) Ydinelementti

RDA 9 Henkilöiden identifiointi, 10 Sukujen identifiointi , 11 Yhteisöjen identifiointi , 19 Teokseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt , 20 Ekspressioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt, 21 Manifestaatioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt, 22 Kappaleeseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt, J. 3 Suhteen määritteet ekspressioille; Metatietosanasto; toimijoiden suhteet RDAssa 18.5, Liite I Suhteen määritteet, Metatietosanastossa
1. Indikaattori:

 • arvo = 1, jos nimen osien järjestys on käänteinen            700 1 _ ‡a Sukunimi, Etunimi
 • arvo = 0, jos nimen osien järjesty on suora                      700 0 _ ‡a Johannes Paavali.
 • arvo = 3 jos kyseessä on suvun nimi                                700 3 _ ‡a Louekari ‡c suku.

2. indikaattori analyyttisissä kirjauksissa on 2

 • tekijän teos sisältyy luetteloitavaan teokseen

Loppupiste merkitään.

Toimijan suhdeta kuvailtavaan aineistoon ilmaistaan käyttämällä osakenttää ‡e - Funktiotermi (T), (‡4 - Funktiokoodia ei käytetä!)

 • osakenttää ‡e toistetaan, jos henkilön suhdetta aineistoon halutaan kuvailla useammalla suhteen määritteellä.
 • suhteen määritteet merkitään teos/ekspressio/manifestaatio/kappale-järjestyksessä (TEMK / WEMI) eli ensiksi merkitään määritteet, jotka kuvaavat henkilön suhdetta teokseen ja viimeksi määritteet, jotka kuvaavat henkilön suhdetta kappaleeseen. Melindassa voi suhteen määritteeksi olla merkittynä sekä yleisempi että tarkempi määrite. (ks. Sovellusohje, kenttä 100‡e ja Funktiot/Roolit/Toimijan suhde RDA-monografiakuvailussa )

Jos henkilön etunimistä käytetään vain alkukirjaimia, tulee niiden väliin tyhjämerkki (ks. RDA 8.5.6 Alkukirjainten ja kirjainsanojen kirjoittaminen)

700 1 _ ‡aLovecraft, H. P.,‡e alkuperäisidean luoja.

Osakentässä ‡t – teoksen nimi - ei käytetä artikkelia teoksen nimen alussa, koska ohitusindikaattoria ei ole

700 1 _ ‡i Elokuvaversion perustana (teos): ‡a Laclos, Choderlos de, ‡e kirjoittaja. ‡t Liaisons dangereuses. (teoksen nimi Les liaisons dangereuses)

Toimijoiden kuvailu tietueelle TEMK-järjestyksessä. Järjestys on muotoutunut yleisten kirjastojen käytännön mukaan seuraavaksi:

 1. ohjaaja
 2. kirjailija, jos elokuva perustuu kirjaan
 3. käsikirjoittaja
 4. tuottaja
 5. kuvaaja
 6. säveltäjä
 7. näyttelijä / ääninäyttelijä

700 1 _ ‡a Glatzer, Richard, ‡e ohjaaja, ‡e käsikirjoittaja.
700 1 _ ‡a
Westmoreland, Wash, ‡e ohjaaja.
700 1 _ ‡i
Elokuvaversion perustana (teos): ‡a Genova, Lisa, ‡e kirjoittaja. ‡t Still Alice.
700 1 _ ‡a
Westmoreland, Wash, ‡e käsikirjoittaja.
700 1 _ ‡a
Lutzus, Lex, ‡e tuottaja.
700 1 _ ‡a
Brown, James, ‡e tuottaja.
700 1 _ ‡a
Koffler, Pamela, ‡e tuottaja.
700 1 _ ‡a
Lenoir, Denis, ‡e kuvaaja.
700 1 _ ‡a
Eshkeri, Ilan, ‡e säveltäjä.
700 1 _ ‡a
Moore, Julianne, ‡e näyttelijä.

Anchor
730
730
730 - Lisäkirjaus – Yhtenäistetty nimeke (T)

RDA 6.2.2,
1. Indikaattori: 0-9 ohitettavien merkkien määrä
2. indikaattori:

 • o   # = tieto puuttuu
 • 2 = analyyttinen kirjaus (Lisäkirjauksen mukainen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen)

Loppupiste merkitään.

730 0 _ ‡i Teoksen perustana (teos): ‡a Surly squirrel (lyhytelokuva : 2005)
(DVD:n elokuva perustuu lyhytelokuvaan Surly squirrel)

730 0 _ ‡i Uusintaproduktion perustana (teos): ‡a Endless love (elokuva : 1981)
(DVD-elokuva Endless love on uusintatuotanto elokuvasta Endless love, jonka nimi Suomessa oli Mieletön rakkaus)

130 0 _ ‡a Lewis (televisio-ohjelma : 2009). ‡n Season 3. ‡k Valikoima.
245 1 0 ‡
a Lewis. ‡n Box 6.
505 0 _ ‡a
Sisältää kolmannen tuotantokauden jaksot: Point of vanishing -- Counter culture blues.
730 _ 2 ‡i Sisältää (teos): ‡a Lewis. ‡p Point of vanishing.
730 _ 2 ‡i Sisältää (teos): ‡a Lewis. ‡p Counter culture blues.
(DVD-paketissa on Lewis-TV-elokuvasarjan 3. tuotantokauden kaksi jaksoa, ei koko tuotantokautta)

730 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Wallace & Gromit, the curse of the were-rabbitt.
246 #3 ‡a Curse of the were-rabbit
(Lisäkirjaus teoksen nimeen liittyvästä lisäkirjauksesta)

Anchor
740
740
740 - Lisäkirjaus - Kontrolloimaton liittyvä/analyyttinen kirjaus

RDA 25.1
1. Indikaattori: 0-9 ohitettavien merkkien määrä
2. indikaattori:

 • # = tieto puuttuu
 • 2 = analyyttinen kirjaus (Lisäkirjauksen mukainen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen)

Loppupiste merkitään.

Huomaa: Jos kohteeseen liittyvä analyyttinen kirjaus on teoksen ensisijainen nimeke (auktorisoitu), se laitetaan kenttään 730 (ks. kenttä 730, esimekki Lewis)

500 _ _ ‡a Perustuu Gillian Flynnin romaaniin Kiltti tyttö.
700 1 _ ‡i Elokuvaversion perustana (teos): ‡a Flynn, Gillian, ‡e kirjoittaja. ‡t Gone girl.
740 0 _ ‡a Kiltti tyttö.
(Teoksen ensisijainen nimeke on Gone girl, mutta viittaus halutaan tehdä kirjan suomenkielisesn ekspression nimestä)

Anchor
856
856
856 - Elekronisen aineiston sijainti ja käyttö

RDA 4.6 Perusohjeet URL-osoitteen merkitsemisestä
URL-osoite
(Uniform Resource Locator) on verkkoaineiston osoite.
URL-osoitteet kattavat kaikki tunnisteet, joiden tarkoitus on osoittaa aineiston saatavuus internetselaimen avulla.

1. Indikaattori:

 • # - Tieto puuttuu
 • 0 – Sähköposti. Yhteys/käyttö tapahtuu Mail Transfer protokollalla (MAILTP).
 • 1 - FTP
 • 2 - Etäpalvelin (Telnet)
 • 3 – Modeemiyhteys. Yhteys/käyttö tapahtuu tavallisen puhelinlinjan kautta.
 • 4 – http. Yhteys/käyttö tapahtuu Hypertext Transfer protokollalla.
 • 7 - Yhteys- tai käyttötapa merkitään osakenttään ‡2

2. indikaattori:

 • # - Tieto puuttuu
 • 0 - Vastaa kuvailun kohdetta.
  Tässä tapauksessa bibliografinen tietue kuvailee samaa elektronista aineistoa, jonka sijainti merkitään kenttään 856. Jos kentän 856 tiedot liittyvät tietueessa kuvaillun aineiston osakohteeseen, osakenttään ‡3 merkitään aineiston osa, jota tiedot koskevat.
 • 1 - Kuvailun kohteen toinen versio
  Tässä tapauksessa bibliografisessa tietueessa kuvailtu kohde ei ole elektroninen, mutta elektroninen versio on saatavana ja sen sijainti merkitään kenttään 856. Jos kentän 856 tiedot liittyvät tietueessa kuvaillun aineiston johonkin osaan (esim. sisällysluetteloon), osakenttään ‡3 merkitään aineiston osa, jota tiedot koskevat.
 • 2 - Kuvailun kohteeseen liittyvä aineisto
  Tässä tapauksessa elektroninen aineisto ei ole sama kuin bibliografisessa tietueessa kuvailtu kohde (vaan esim. erillinen hakemisto tai käyttöohje). Osakentässä ‡3 voidaan tarkemmin kuvata elektronisen aineiston ja kuvailun kohteen suhdetta.
 • 8 - Vakionäyttöä ei muodosteta

Ei loppupistettä

Harkiten, linkit vanhenevat; käytä vakiintuneita linkkejä / permalinkit

856 4 2 ‡u http://www.imdb.com/title/tt1078912/?ref_=fn_al_tt_1 ‡y IMDb

Sisällönkuvailu

Ohje: Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän sisällönkuvailuopas suomalaisia kirjastoja varten

Anchor
084
084
084 - Luokitus

Indikaattorit

1. ja 2. indikaattori yleensä määrittelemättömiä, paitsi jos kyseessä on fiktiivisen aineiston luokka, jolloin:

Ensin numeraaliset YKL-luokat, niiden jälkeen fiktiivisen aineiston lisäluokat

Osakenttä ‡2 - Luokituksen lähde tulee aina merkitä kentän loppuun

084 _ _ ‡a 84.2 ‡2 ykl
084 9 _ ‡a Jännitys ‡2 ykl

Anchor
586
586
586 - Huomautus palkinnosta (T)

1. indikaattori

 • tyhjä = palkinto
 • 8  = vakionäyttöä ei muodosteta

2. indikaattori tyhjä (_)
Ei erillistä loppupistettä

586 _ _ ‡a "Emmy Award for Best Classical Program in the Performing Arts, 1980/81"
(Sitaatti voi olla muulla kuin kuvailun kielellä)

586 _ _ ‡a Academy Awards, paras elokuva, 1939

6XX - Asiasanakentät (T)

RDA 23.3 Teoksen ja sen aiheen välille merkitään vähintään yksi aihetta osoittava suhde, joka on sovellettavissa ja helposti varmistettavissa.

Katso Sisällönkuvailuopas

Anchor
600
600
600 -
Henkilönnimi asiasanana (T)

1. indikaattori:

 • 0 Nimen osien järjestys suora
 • 1 Nimen osien järjestys käänteinen
 • 3 Perheen tai suvun nimi

2. indikaattori: 4 - Lähdettä ei määritelty

Loppupiste merkitään.

Osakenttiä: ‡a Henkilönnimi ‡d Nimeen liittyvät aikamääreet ‡c Nimeen liittyvät muut määreet ‡v Muotoa ilmaiseva lisämääre ‡0 Auktoriteettitietueen kontrollinumero

Henkilönnimi voi olla todellisen tai fiktiivisen toimijan nimi, salanimi, suvun nimi, nimimerkki tai muu nimitys. Toimija voi olla eläin, ihminen tai muu hahmo.

Tarkista nimimuoto auktoriteettitietokannasta: esim. Asteri, Viaf, Regina,

Jos todellinen tai fiktiivinen henkilö on fiktiivisen teoksen kohde, merkitään lisäksi osakenttään ‡v fiktio

600 1 4 ‡a Sorsa, Kalevi, ‡d 1930–2004.                todellinen henkilö tietoteoksen kohteena
600 1 4 ‡a Sorsa, Kalevi, ‡d 1930–2004                 todellinen henklö fiktiivisessä teoksessa
600 1 4 ‡a Bond, James ‡c (fiktiivinen hahmo)       kuvitteellinen hahmo tietoteoksen kohteena
600 1 4 ‡a Bond, James ‡c (fiktiivinen hahmo)       kuvitteellinen hahmo fiktiivissä teoksessa

600 14  ‡a  Pesusieni, Paavo  ‡c  (fiktiivinen hahmo)
600 14  ‡a  Fyrkant, Svampbob  ‡c  (fiktiv gestalt)
600 00  ‡a  SpongeBob SquarePants  ‡c  (Fictitious character)  ‡v  Drama.     (RDA:n mukainen muoto)

Anchor
648
648
648 -
Aikaa ilmaiseva termi asiasanana (T)

1. indikaattori: määrittelemätön
2. indikaattori = 7 – Asiasanasto määritelty osakentässä ‡2 kaunokki
Ei loppupistettä yleensä, (ks. poikkeukset)

Julkaisun sisältöä kuvaava aika, tapahtuma-aika

Myös kenttä 045 on mahdollinen

‡2-osakentässä aina sanaston tunnisteena "fast"-koodia, jotta yhteisluetteloon ei tallennu sama aikamääre erikseen suomen- ja ruotsinkielisenä

648 _ 7 ‡a 1630-luku ‡2 yso/fin (luku-sana suomeksi)

648 _ 7 ‡a 1630-talet ‡2 yso/swe

648 _ 7 ‡a 1970-1990 ‡2 fast (sama ilmaisu sekä ruotsiksi että suomeksi)
(Elokuvan kuvaama aika)

HUOM. elokuvan luomisaika 388- ja ensi-iltavuosi 534-kentät

Anchor
650
650
650 -
Kontrolloidun asiasanaston asiasana (T)

1. indikaattori yleensä jätetään tyhjäksi
2. indikaattorin arvo 7, asiasanasto määritelty osakentässä ‡2 kaunokki
Ei loppupistettä yleensä,(ks. poikkeukset)

650-kenttään vain auktorisoidut asiasanat, jotka löytyvät asiasanastosta Kaunokki tai YSO

Elokuvan aihe (vrt. kenttä 655)

 • asiasanoiksi on valittava ainakin sellaiset sanat, jotka kuvaavat valittua luokitusta (Poroila, Asiakasta ajatellen, s. 88)
 • ei henkilön- tai yhteisönimiä 650-ketjuun, ne laitetaan 600-610-kenttiin

Asiasanojen järjestys, suositus

 1. Teema
 2. Toimijat
 3. Miljöö (vrt. kenttä 651)
 4. Aika

Anchor
651
651
651 -
Maantieteellinen nimi asiasanana (T)

1. indikaattori määrittelemätön
2. indikaattori = 7, asiasanaosto määritelty osakentässä ‡2 kaunokki
Ei erillistä loppupistettä, mikäli päättyy osakenttään ‡2

651 _ 7 ‡a Yhdysvallat  ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105078
(todellinen paikka fiktiivisessä aineistossa)

651 _4  ‡a Viistokuja (Lontoo, Iso-Britannia : fiktiivinen paikka)

Anchor
655
655
655 -
Aineiston lajityyppi/muoto asiasanana (T)

1. indikaattori määrittelemätön
2. indikaattori = 7, asiasanaosto määritelty osakentässä ‡2 slm/fin tai slm/swe
Ei erillistä loppupistettä

Katso  Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto (http://finto.fi/mts/fi/

Termit kuvaavat aineiston lajityyppiä (genre), muotoa ja tai fyysisiä ominaisuuksia

 • mikä teos on

Piirretyissä pitää olla asiasana animaatioelokuvat.

Kirjojen, sarjakuvien tms. filmatisoinnista po. asiasana:

655 _ 7 ‡a filmatisoinnit ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s529

Muista myös ”tekniset” yms. termit:

655 _ 7 ‡a uusintatuotantoelokuvat ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1118
(Käytetään elokuvista, jotka ovat jonkin aikaisemman elokuvan ja sen käsikirjoituksen uusintatuotantoja)

655 _ 7 ‡a 3D-elokuvat ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1018

655 _ 7 ‡a mustavalkoiset elokuvat ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s795

655 _ 7 ‡a mykkäelokuvat ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s870

Linkkejä

Best Practices for. Cataloging DVD-Video and Blu-ray Discs. Using RDA and MARC21. OLACin RDA-kuvailuohje DVD- ja Blu-ray levyille.
RDA/Complete exaples(bibliographic )
, ks. s. 28-, elokuvien mallitietueita
Ikärajat.fi
, elokuvien ja TV-ohjelmien ikärajahaku
FIAF Glossary of Filmographic Terms
. (eng, fre, spa, ger, ita, por, chi, lit, fin, dan, hun, dut, rus)
AFI Catalog
, American Film Institute, lyhennettynä AFI, (suom.Yhdysvaltain elokuvainstituutti)
AllMovie
, yhdysvaltalainen elokuvasivusto. Arvosteluja, asiasanoja, genrejä
Elonet
, Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ylläpitämä elokuvasivusto
IMDb
, elikuvatietokanta
Svensk Filmdatabas
, Ruotsin elokuvatietokanta
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän sisällönkuvailuopas suomalaisia kirjastoja varten
Elokuvien sisällönkuvailu
/ Minna Kantanen, BTJ
Elokuvantaju
, elokuvatuotannon verkko-oppimateriaali
Elokuvaopas
, Verkkokaupan elokuvasanasto

 

‡a –osakenttä - Huomautus tapahtuman ajasta ja paikasta (ET)

‡d - Tapahtuman aika (T)

‡o - Lisätieto (T)

‡p - Tapahtuman paikka (T)

‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero (T), ks. Kontrolliosakentät

‡1 - Reaalimaailman kohteen tunniste (T), ks. Kontrolliosakentät

‡2 - Termin lähde (T), koodi otetaan listalta, ks. Subject Heading and Term Source Codes

‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

‡6 - Linkitys (ET), ks. Kontrolliosakentät

‡8 - Linkki- ja järjestysnumero (T), ks. Kontrolliosakentät