Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Section

Table of Contents
stylesquare

Videotallenteiden kuvailu MARC 21 -formaatilla RDA-kuvailuohjeiden mukaan

Ohje perustuu elokuvien kuvailuohjeelle, mutta sitä täydennetään kattamaan myös muita sisällöllisesti erilaisia tallenteita.

RDA-työohje: elokuvat, versio 2.0 : taulukko

Taulukko on pikaohje, joka auttaa havainnoimaan kuvailussa tapahtuneet muutokset.
Ohjeessa on linkit RDA-kuvailuohjeiden vastaaviin kohtiin. Taulukossa MARC-kenttien numerot ovat linkkejä taulukon alla oleviin tarkempiin kuvailuohjeisiin
Ydinelementti = pakolliset tiedot, jos ovat saatavilla.
TEMK = Teos, Ekspressio, Manifestaatio, Kappale ; SKL = Suomalaisten kirjastojen linjaus
Taulukon alla on tarkempi kenttäkohtainen ohje, joka perustuu pitkälti OLAC-ohjeisiin; uusin versio: Best Practices For Cataloging DVD And Blu-Ray Discs Using RDA And MARC21, Version 1.1, November, 2017

...

 

MARC 21 -kenttä / Tiedonlähde

Ohjetekstit, esimerkit, RDA:n mukanaan tuomat piirteet

Ydinelementit (0.6)
Linjaukset

TEMK

2.13 Julkaisutapa

Videotallenteiden kuvailuohje 000 Nimiö

[06] - tietueen tyyppi = g  (heijastettava kuva)
[07] - tietueen bbibliografinen taso = (monografia)
[09] - tietueen merkikstö = a (UCS, Unicode)
[17] - koodaustaso = 4 (välitaso)
[18] - luettelointisäännöt = i (ISBD-välimerkitys)

 

M

 

Videotallenteiden kuvailuohje 007 informaatiokoodit

Ulkoasua koskevat informaatiokoodit, katso tarkat ohjeet Videotallenteiden kuvailuohje 007

 

M

6.11.1.1 Ekspression kieli
6.11.1.2 Tiedonlähde
7.12 Sisällön kieli
7.12.1.2 Tiedonlähde

Videotallenteiden kuvailuohje 008 informaatiokoodit

OPAC-fasetoinnin vuoksi täytettävä tarkasti mm. kohderyhmä. Kielikoodin [35-37] po. sama kuin 041‡a-osakentässä
Katso tarkat ohjeet Videotallenteiden kuvailuohje 008

 

E M

2.15 Manifestaation tunniste
2.15.1.2 Tiedonlähde

020 ISBN
Tiedonlähde: Mikä tahansa

Elokuvissa hyvin harvoin

Ydinelementti

M

2.15 Manifestaation tunniste
2.15.1.2 Tiedonlähde

Videotallenteiden kuvailuohje 024 Muut standarditunnukset
Tiedonlähde: Mikä tahansa

‡a yleensä 13-numeroinen EAN-tunnus:

024 3_‡a 9771444875007

Ydinelementti, SKL

M

2.15 Manifestaation tunniste
2.15.1.2 Tiedonlähde

 

Videotallenteiden kuvailuohje 028 Julkaisijan tunnus
Tiedonlähde: Mikä tahansa

Ensin julkaisija (‡b), sitten julkaisijan tunnus (‡a)

 1. indikaattorin arvolla erotetaan julkaisijan ja jakajan tunnukset

4 - Videotallenteen julkaisijan numero (videon julkaisija) 

6 - Jakajan tunnus (videon jakaja)

028 4 1 ‡b Julkaisijan nimi ‡a julkaisijan tunnus

028 6 1 ‡b Jakajan nimi ‡a jakajan tunnus

Ydinelementti, SKL

M

 

Videotallenteiden kuvailuohje040 Luetteloiva organisaatio

‡a FI-ISIL (luetteloivan organisaation ISIL-tunnus, ei pakollinen, Fennia merkitsee)
‡b luettelointikieli, esim. fin
‡e rda
‡d tietuetta muokkaava organisaatio

uusi kenttä primääriluetteloinnissa

040 _ _ ‡a FI-NL ‡b fin ‡e rda

 

 

6.11.1.1 Ekspression kieli
6.11.1.2 Tiedonlähde
7.12Sisällön kieli
7.12.1.2 Tiedonlähde

Videotallenteiden kuvailuohje 041 Kielikoodi Ks. myös Videotallenteiden kuvailuohje 546

‡a ääniraidan kieli
‡j tekstityksen kieli
‡h alkukieli

041 1 _ ‡a eng ‡a spa ‡j fin ‡j swe ‡h eng

Ydinelementti

E

6.4.1 Perusohjeet teokseen liittyvän ajankohdan merkitsemisestä

046 Erikoiskoodattu julkaisuaika

‡k Aineiston synty tai aloitusaika

046 _ _ ‡k 1950

 

T

 

Videotallenteiden kuvailuohje 049 Suomalainen kenttä : tarkastusnumero

‡c tarkastukseen liittyviä tietoja: Kielletty / sallittu.
Pakollinen lainausjärjestelmiä varten

049 _ _‡c K18
049 _ _‡c S

 

M

6.2.2 Teoksen ensisijainen nimeke
6.27.1.3 Yhteistyössä tehdyt teokset
6.2.2.2 Tiedonlähde
6.3 Teoksen muoto

Videotallenteiden kuvailuohje 130 Ensisijainen nimeke (Preferred title), tunnettu kokoomanimeke (Conventional collective title)
Tiedonlähde: Vuoden 1500 jälkeen luotujen teosten ensisijaiseksi nimekkeeksi valitaan alkukielinen nimeke tai nimekkeen muoto, jolla teos tavallisesti identifioidaan teoksen sisältävissä aineistoissa tai muissa tietolähteissä.

Liikkuva kuva. Elokuvien, videoiden, videopelien tms. auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksen ensisijaisesta nimekkeestä (katso RDA 6.2.2).

130 4 _ ‡a The hundred-foot journey (elokuva : 2014)

Ydinelementti
SKL: teoksen muoto / aika ydinelementti, jos sitä tarvitaan erottamaan teos muista samannimisistä

T

2.3.2 Nimeke
2.3.3  Rinnakkaisnimeke
2.3.4 Muu nimeketieto
2.3.5 Rinnakkainen muu nimeketieto
2.4 Vastuullisuustiedot
2.4.1.5 Useita nimiä sisältävä vastuullisuustieto
2.4.1.6 Useampi vastuullisuustieto
2.4.2 Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuustieto
2.4.3 Päänimekkeeseen liittyvä rinnakkainen vastuullisuustieto
Liite A Isot alkukirjaimet
2.2.2.3 Ensisijainen tiedonlähde

Videotallenteiden kuvailuohje 245 Nimeke- ja vastuullisuusmerkintö

Jos aineisto koostuu liikkuvasta kuvasta (esim. filmikela, videolevy, videopeli, MPEG-videotiedosto), käytetään alku- ja/tai lopputekstejä tai nimiönäyttöä tai -näyttöjä ensisijaisena tiedonlähteenä

Isojen alkukirjainten merkitsemisessä sovelletaan kielikohtaisia ohjeita.
Vastuullisuusalueella mainitaan tuotantoyhtiö, elokuvan ohjaaja, käsikirjoittaja ja tuottaja; kaikki em. tekijät mainitaan. Tiedot jäljennetään filmiltä alkuperäisessä kirjoitusasussa. Muut taiteelliseen/ tekniseen tuotantoon liittyvät tekijät kenttään 508.
[et al]-lyhennettä ei käytetä vaan merkitään [ja xx muuta]
Poistomerkkiä ”...” ei käytetä vastuullisuusmerkintöjen kohdalla.

245 1 0 ‡a Volver - paluu / ‡c El Deseo presenta ; guión y direccion Pedro Almodóvar ; producida por Ester García.

Ydinelementti:
Päänimeke, SKL: rinnakkainen päänimeke ja muu nimeketieto.
SKL: Merkitään kaikki ne vastuullisuustiedot, jotka ovat tarpeen julkaisun tunnistamiseksi tai joita pidetään muuten tärkeinä.

M

2.3.3 Rinnakkainen päänimeke
2.3.4 Muut nimeketiedot
2.3.5 Rinnakkainen muu nimeketieto
2.3.6 Varianttinimeke
2.3.8 Myöhempi nimeke
2.3.4.2 Tiedonlähde

Videotallenteiden kuvailuohje 246 Muut nimekkeet
Tiedonlähde: aineisto itse

Käytetään kentän 245 ohella, mutta ei yksinään. Kenttään tallennetaan kentän 245 nimekkeeseen liittyvät nimekkeet kuten varianttinimekkeet ja nimekkeen osat. Metatietosanastosta löytyy ‡i-osakentässä käytettäviä fraaseja

246 1 3 ‡i Nimeke alkuteksteissä: ‡a Ratkaiseva taistelu

Päänimekkeeseen liittyvä rinnakkaisnimeke on ydinelementti, SKL

M

2.5 Painos

Videotallenteiden kuvailuohje 250 Painosmerkintö

Tiedonlähde:
a) päänimekkeen tiedonlähde (katso 2.3.2.2)
b)jokin muu aineistoon sisältyvä lähde (katso 2.2.2.)
c)jokin muu kohdassa 2.2.4. määritelty tiedonlähde

250 _ _ ‡a 60th anniversary edition.

Ydinelementti

M

2.9 Jakelutiedot
2.9.2 Jakelupaikka
2.9.4 Jakajan nimi
2.9.6 Jakeluaika
2.11 Copyright –vuosi
2.9.1.2 Tiedonlähteet

Videotallenteiden kuvailuohje 264 Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista

Tiedonlähde: aineisto itse
(järjestys: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde)

Voi merkitä pelkästään videotallenteen jakajan tiedot. Toisen indikaattorin arvo on 2.
Tallenteissa jakeluaika ilmoitetaan harvoin, arvioitu aika merkitään hakasulkeisiin ja lisäksi merkitään copyright-vuosi kentän 264 toiseen toistumaan.

264 _ 2 ‡a Helsinki : ‡b SF Film, ‡c [2010]
264 _ 4 ‡c ©2009

Ydinelementti
(SKL)

M

3.4 Laajuus
7.22 kesto, 7.22.1.3 Keston merkitseminen,
 lyhenteet ks. SKL Liite B
7.17.1.4 Värillisyys
7.18.1.3 Äänisisällön merkitseminen
3.4.1.2 Laajuuden tiedonlähde
7.22.1.2 Keston tiedonlähde
7.17.1.2 Värillisyyden tiedonlähde
7.18.1.2 Äänisisällön tiedonlähde

Videotallenteiden kuvailuohje 300 Ulkoasu
Tiedonlähde aineisto itse

Laajuuden yksikkö, värillisyys, äänet - merkitään ilman lyhenteitä.

 

Äänisisällöstä käytettävät termit:  äänetön / ääni  - huom! termi 'mykkä' on poistunut käytöstä keväällä 2018.

 


300_ _ ‡a 1 DVD-videolevy (1 h 39 min) :‡b värillinen, ääni
300_ _ ‡a 1 Blu-ray-videolevy (76 min) :‡b mustavalkoinen, äänetön

Ydinelementti tietyin ehdoin.
SKL: Kesto on ekspression ydinelementti

E M

6.9 Sisältötyyppi
6.9.1.2 Tiedonlähde

Videotallenteiden kuvailuohje 336 Sisältötyyppi
Tiedonlähde aineisto itse

Ilmaisee sisällön esitysmuodon ja sen, minkä aistin välityksellä sisältö on tarkoitus vastaanottaa.
Nimiö mp 06 = g = heijastettava kuva
Käytetään valmiita termejä ja koodeja: Term and Code List for RDA Content Types ja Metatietosanasto (>Ekspressio >Sisältötyyppi)
Termit löytyvät Alephin / Auroran valmiista osakenttien sisältövaihtoehdoista
Kenttä on toistettavissa, jos kuvailun kohde sisältää useita sisältötyyppejä:

336_ _ ‡akaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent
336_ _‡a kolmiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdm ‡2 rdacontent

Ydinelementti

E

3.2 Mediatyyppi
3.2.1.2 Tiedonlähde

Videotallenteiden kuvailuohje337 Mediatyyppi
Tiedonlähde aineisto itse

Ilmaisee aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitteen tyyppiä.
Käytetään valmiita termejä ja koodeja: Term and Code List for RDA Media Types, Metatietosanasto (>Manifestaatio >Mediatyyppi)
Termit löytyvät Alephin /  Auroran valmiista osakenttien sisältövaihtoehdoista

337_ _ ‡a video ‡b v ‡2 rdamedia

Lisäydinelementti
(3.2 linjaus)

M

3.3 Tallennetyyppi
3.3.1.2 Tiedonlähde

Videotallenteiden kuvailuohje 338 Tallennetyyppi
Tiedonlähde aineisto itse

Ilmaisee tallennusvälineen muotoa yhdessä aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitetyypin kanssa

Käytetään valmiita termejä ja koodeja: Term and Code List for RDA Carrier Types, Metatietosanasto (>Manifestaatio >Tallennetyyppi)
Termit löytyvät Alephin / Auroran valmiista osakenttien sisältövaihtoehdoista

338 _ _ ‡a videolevy ‡b vd ‡2 rdacarrier

Ydinelementti

M

2.12.2 Sarjan päänimeke
2.12.2.2 Tiedonlähde

Videotallenteiden kuvailuohje 490 Sarjamerkintö ei lisäkirjausmuodossa
Tiedonlähde: aineisto itse

Sarjan ja alasarjan numerointi ilmoitetaan tiedonlähteessä merkityssä muodossa

490 0 _ ‡a Disney Pixar Classics ; ‡v 10

Ydinelementti

M

mm. 2.17 Huomautukset manifestaatiosta

2.17.3 Huomautus nimekkeestä,
2.17.2 Huomautus vastuullisuudesta
25.1 Viittauksen kohteena oleva teos

26.1 Viittauksen kohteena oleva ekspressio

Videotallenteiden kuvailuohje 500 Yleinen huomautus

500 Yleinen huomautus

500 _ _ ‡a Perustuu Tim Burtonin luomiin hahmoihin ja tarinaan.

 

M

25.1 Viittauksen kohteena oleva teos

505 Määrämuotoinen huomautus sisällöstä

Tallenteella oleva lisämateriaali kuten trailerit, haastattelut, pilalle menneet kohtaukset. Lisämateriaalien otsikot.

505 8 _ ‡a Lisämateriaali: Näin tehtiin Kymmenen riivinrautaa --  Arto Paasilinnan haastattelu.

 

M

4.4

4.4.1.3 Saatavuus
4.4.1.2 Tiedonlähde

 

Videotallenteiden kuvailuohje 506 Huomautus pääsyrajoituksista
Mistä tahansa lähteestä

Aineiston käyttöön saamiselle asetettuja rajoituksia

506 1 _ ‡a Kielletty alle 18-vuotiailta.

 

M

2.17.3 Huomautus tuotantoon osallistujista
2.17.3.2 Tiedonlähde

Videotallenteiden kuvailuohje 508 Huomautus tuotantoon osallistujista
Mistä tahansa lähteestä

Tähän muut elokuvan taiteelliseen / tekniseen toteutukseen osallistuneet

508 _ _ ‡aMusiikki Masakatsu Takagi ; kuvaus ja leikkaus Mami Sunada.

 

M

2.17.3 Huomautus vastuullisuudesta
2.17.3.2 Tiedonlähde

Videotallenteiden kuvailuohje 511 Huomautus osallistujista tai esittäjistä
Mistä tahansa lähteestä

Pääosien esittäjät, ääniroolit.

511 0 _ ‡a Pääosissa: Esko Salminen, Santeri Kinnunen, Jukka Juolahti, Kari Väänänen.

 

M

6.7 Teoksen historia
27.1 Viittauksen kohteena oleva manifestaatio

 

Elokuvan ensimmäinen julkinen esitys

534 _ _ ‡p Alun perin julkaistu: ‡c 1967.

 

T

3.20 Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset
3.20.1.2 Tiedonlähde

Videotallenteiden kuvailuohje 538 Huomautus järjestelmävaatimuksista
Tiedonlähde aineisto itse

Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset: tarkoittaa laitteita tai järjestelmiä, joita tarvitaan analogisen, digitaalisen tms. aineiston käyttämiseen, toistamiseen jne.

538 _ _ ‡a Elokuvan 3D-katselu vaatii yhteensopivan 3D-HDTV:n, 3D Blu-ray-soittimen (esim. PS3), 3D-lasit (ei mukana)

 

M

4.5.1.3 Käyttöehtojen merkitseminen
4.5.1.2 Tiedonlähde

Videotallenteiden kuvailuohje 540 Huomautus käytön ja kopioinnin ehdoista

Kaikki käyttöehtoihin liittyvät tiedot merkitään.

540 _ _ ‡a Esitysoikeus kirjastossa.

 

M

6.11 Ekspression kieli
7.12 Sisällön kieli

Videotallenteiden kuvailuohje 546 Huomautus kielistä
Mistä tahansa lähteestä

Ääniraitojen sekä tekstitysten kielet

546 _ _ ‡a Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, ranska ; tekstitys: suomi, ruotsi, tanska, norja.

ekspression kieli on ydinelementti

E

9 Henkilöiden identifiointi
10 Sukujen identifiointi
11 Yhteisöjen identifiointi
19 Teokseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
20 Ekspressioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
21 Manifestaatioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
22 Kappaleeseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt
18.5 Suhteen määritteet

Videotallenteiden kuvailuohje 700 Lisäkirjaus – henkilönnimi
Nimet tarkastettava: Asteri (Aleph- ja Aurora-kirjastojärjestelmissä käytettävissä), Finto: yhteisönimet, Viaf, Regina, LoC Authorities

700 1 _ ‡a Hallström, Lasse, ‡e ohjaaja.
700 1 _ ‡i Elokuvaversion perustana (teos): ‡a Morais, Richard C., ‡e kirjoittaja. ‡t Hundred-foot journey.
700 1 _ ‡a Knight, Steven, ‡e käsikirjoittaja.
700 1 _ ‡a Spielberg, Steven, ‡e tuottaja.
700 0 _ ‡a Ice Cube, ‡e näyttelijä.
710 2 _ ‡a Air, ‡e säveltäjä.
710 2 _ ‡a
Amblin Entertainment, ‡e tuotantoyhtiö.

Ydinelementti,
SKL
Kaikki vastuullisuustiedot merkitään, jotka ovat tarpeen julkaisun tunnistamiseksi tai joita pidetään muuten tärkeinä

 

6.2.2 Teoksen ensisijainen nimeke

 

Videotallenteiden kuvailuohje 730 Lisäkirjaus yhtenäistetty nimeke

Viittauksetteokseen
730 _ 2 ‡i

 

 

4.6 Perusohjeet URL-osoitteen merkitsemisestä

Videotallenteiden kuvailuohje 856 Elektronisen aineiston sijainti ja käyttö

Lisätietoa elokuvasta Internetissä
856 2 4 ‡u http://www.elonet.fi/fi/elokuva/1482619 ‡y Elonet

 

 

 

Tarkemmat ohjeet MARC 21 kenttäjärjestyksessä

Otsikot ovat linkkejä MARC 21 -formaattiin

Anchor
000
000
000 Nimiö

RDA 2.13 Tietueen tyyppi

06 Tietuetyyppi = g

07 Tietueen tyyppi =m

09=a UCS Unicode

17 Koodaustaso = 4

18 Kuvailusäännöt = i

Anchor
007
007
007 –Informaatiokoodit – ulkoasu

MARC 007

Kuvaus

Arvo

Kuvaus

007/00

AIneistoluokka

v

Videotallenne

007/01

Aineiston erityismääre

d

Videolevy

007/03

Väritys

a

b

c

m

Yksi väri

Mustavalkoinen

Monivärinen

Mustavalkoisen ja värillisen yhdistelmä

007/04

Videojärjestelmä

v

s

DVD

Blu-ray Disc

007/05

Ääni mukana tai erikseen

a

b

Ääni mukana samalla viestimellä

Ääni erikseen toisella viestimellä

007/06

Äänilähde

i

Ääni videolevyllä

007/07

Mitat

z

Muu

007/08

Äänentoistokanavien konfiguraatio

m

q

s

k

Yksikanavainen (mono)

Nelikanavainen, monikanavainen tai surround

Kaksikanavainen (stereo)

Sekalainen

...

007-kenttää voi toistaa, jos aineistossa on erilaisia levyjä, esimerkiksi jos kyseessä on ns. combo, jossa on sekä Blu-ray- että DVD-videolevy.

Anchor
008
008
008 – Informaatiokoodit – yleistä tietoa

008 06
julkaisuajan tyyppi

s

Yksi julkaisuvuosi. Jos tallenne poikkeaa jotenkin sisällöltään tai formaatiltaan alkuperäisestä > koodi s eli lähes aina s

m

Jakautuu usealle vuodelle (etenkin moniosaisissa koosteissa)

p

Julkaisuvuosi poikkeaa tuotantoajankohdasta; sisältö täsmälleen sama kuin alkuperäisjulkaisussa, vain väline poikkeaa

t

Julkaisuvuosi ja tekijänoikeusvuosi kentässä 264 ‡c

008 07-10
julkaisuvuosi 1

 

Vuosi XXXX

008 11-14
julkaisuvuosi 2

 

Vuosi XXXX, esim. tekijänoikeusvuosi, katso myös luku Vuosien merkitseminen videotallenteissa

008 15-17
julkaisumaa

 

Kentässä 264 ilmaistun jakelijan kotipaikan mukaan.

008 18-20
Kesto

 

Kesto minuuteissa, esim. 1 h 10 min merkitään 070. Tuntematon kesto: ---, kesto yli 999 minuuttia on 000

008 22
kohdeyleisö

e

aikuiset (K18) (Kongressin kirjaston suositus: kohderyhmä merkitään, vaikka tiedot olisivat myös 521-kentässä)

g

yleinen

j

lapset ja nuoret

008 33
visuaalisen aineisto tyyppi

v

videotallenne

008 34
Menetelmä

l

elävät näyttelijät

a

animaatio

c

animaatio ja elävät näyttelijät

z

Muu menetelmä

008 35-37
Kieli

 

Elokuvan ääniraidan kieli; mikäli levyllä on suomenkielinen ääniraita, se laitetaan tähän vaikka alkukieli olisi jokin muu

 

Esimerkkejä julkaisuajan tyypistä:

Koodi s = yksi julkaisuvuosi.
 • Alkuperäisen elokuvan lisäksi tallenteella lisämateriaalia tai tallenteella olevan elokuvan versio poikkeaa jollain tavalla alkuperäisestä elokuvasta (esimerkiksi Director’s cut)

008/06 (julkaisuajan tyyppi): s
008/07-10
(vuosi 1): 2014
008/11-14
(vuosi 2): tyhjä

Koodi m = jakautuu usealle vuodelle
 • Esimerkiksi moniosaiset aineistot, jossa eri osilla on eri julkaisuvuosi (ei käytetä uudelleenjulkaisuissa, jakelu-/ tuotantovuosien yhteydessä tai julkaisu/copyright vuosien yhteydessä)

008/06 (julkaisuajan tyyppi): m
008/07-10
(vuosi 1): 2012
008/11-14
(vuosi 2): 2014
(DVD-paketti, jossa kaksi eri osaa ja jonka osat on tarjottu ensin erillisinä 2012-2014, mutta jakaja tarjoaa niitä nyt samassa paketissa)

Koodi p = julkaisuvuosi poikkeaa tuotantoajankohdasta
 • Tallenne on sisällöllisesti sama kuin alkuperäinen aineisto, mutta eri media/formaatti ja myöhempi julkaisuajankohta kuin alkuperäisellä aineistolla. Tallenteella ei saa olla lisämateriaalia tms. muuta alkuperäisestä aineistosta poikkeavaa sisältöä.

008/06 (julkaisuajan tyyppi): p
008/07-10 (vuosi 1): 2014
008/11-14
(vuosi 2): 1995
(Elokuva julkaistu v. 1995 ja DVD julkaistu v. 2014; aineistoilla on identtinen sisältö, mutta eri julkaisuajankohta)

Koodi t = tekijänoikeusvuosi
 • Koodia t käytetään, kun

a)    aineistossa on julkaisu- / jakeluvuosi sekä tekijänoikeusvuosi, mutta  ne poikkeavat toisistaan
b)    aineistossa ei ole julkaisu-/jakeluaikaa vaan se on jouduttu arvioimaan, mutta aineistossa on tekijänoikeusvuosi

...

008/06 (julkaisuajan tyyppi): t
008/07-10
(vuosi 1): 2012
008/11-14 (vuosi 2): 2010
(DVD:llä on julkaisuvuosi 2012 ja tekijänoikeusvuosi 2010.)

008/06 (julkaisuajan tyyppi): t
008/07-10
(vuosi 1): 2014 (246‡c[2014] epävarma)
008/11-14 (vuosi 2): 2014
(DVD:lle on arvioitu julkaisuaika ja copyright-vuosi)

Anchor
024
024
024 - EAN-koodi - Ydinelementti

RDA 2.15 Manifestaation tunniste, 2.15.1.2 Tiedonlähde
Ensimmäisen indikaattorin arvo - Standarditunnuksen tyyppi

...

024 3_‡a 9771444875007

Section
Column
width60%

Anchor
028
028
028 - Julkaisijan tunnus / Jakajan tunnus - Ydinelementti/Lisäydinelementti

RDA 2.15 Manifestaation tunniste, 2.15.1.2 Tiedonlähde
1. indikaattori elokuvilla: 4 – Videotallenteen julkaisijan numero

 6 – Jakajan tunnus


2. indikaattori elokuvilla: 1 - Vakionäyttö, lisäkirjaus

Yleensä julkaisijan/jakajan tunnus on merkitty irtopäällyksen selkään. Voidaan merkitä molemmat, jos ne löytyvät julkaisusta.

(warning) Huomaa järjestys: ‡b Julkaisija/jakaja , ‡a Julkaisijan/jakajan tunnus

 • ‡b-kenttä aina ensin = julkaisijan/jakajan nimi, sitten ‡a julkaisijan/jakajan tunnus, yleensä kotelon irtopäällyksen selässä.
 • jos on osakenttä ‡a, niin ‡b laitetaan aina
 • jos aineistossa ei ole julkaisijan/jakajan tunnusta (‡a), kenttää 028 ei laiteta lainkaan

Julkaisijan/jakajan antama numerotunnus merkitään numeroineen ja kirjaimineen yhteen kirjoitettuna ilman tyhjämerkkejä.

 • Tunnukseen ei merkitä: piste ( . ), pilkku ( , ), puolipiste ( ; ), kaksoispiste ( : ), numero-sanan lyhenteet (nr, nro yms.).
 • Tunnukseen merkitään: yhdysmerkki ( - ), vino- eli kauttaviiva ( / ), et-merkki ( & ), plus ( + )
 • Kirjainlyhenteet kuuluvat yleensä tuotenumeroon

  028 6 1 ‡b Nordisk Film ‡a DVD1655331
  028 6 1 ‡b Finnkino‡a 862933
Column
width40%

Anchor
040
040
040 - Luetteloiva organisaatio

Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön ( _ _ )

...

040 _ _ ‡a FI-NL ‡b fin ‡e rda ‡d FI-Piki ‡d FI-Tamk

Anchor
041
041
041 - Kielikoodi - Ydinelementti (T)

RDA 6.11.1.1 Ekspression kieli (‡a-‡h), 6.11.1.2 Tiedonlähde, 7.12, Sisällön kieli, 7.12.1.2 Tiedonlähde
1. Indikaattorin arvo

...

041 1 _ ‡a eng ‡a spa ‡a rus ‡a hin ‡a tam ‡a tha ‡a tel ‡a ukr ‡j fin ‡j swe ‡j dan ‡j nor ‡j eng ‡j spa ‡j rus ‡j chi ‡j est ‡j hin ‡j ind ‡j kor ‡j lav ‡j lit ‡j may ‡j tam ‡j tel ‡j tha ‡j ukr ‡j vie ‡h eng

Mykkäelokuvat

 • jos 008[35-37] = zxx - ei kielellistä sisältöä, tällöin ai laiteta lainkaan kenttää 041‡a.
 • jos on välitekstit, niiden kieli laitetaan osakenttään ‡j

008[35-37] zxx
041 1 _ ‡j eng ‡j fin ‡j swe ‡h eng                   (warning) ei osakenttää ‡a
300 _ _ ‡b mustavalkoinen, äänetön                (info) jos on musiikkisäestys: ‡b mustavalkoinen, ääni)
546 _ _ ‡a Mykkäelokuva, välitekstien kieli: suomi, ruotsi, englanti.

Katso myös Videotallenteiden kuvailuohje 546-kenttä - huomautukset kielistä

Combot

Comboissa 041 kenttään merkitään molempien levyjen kaikki kielet ja 546 kentän huomautuksessa eritellään, mitä kullakin levyllä on. Kenttä 546 voidaan toistaa ja tarvittaessa käytetään osakenttää ‡3 erottelemaan eri levyjen tiedot.

041 1 _ ‡a eng ‡a cze ‡a fre ‡a pol ‡a rus ‡a ita ‡a ger ‡a spa ‡a jpn ‡j fin ‡j swe ‡j nor ‡j dan ‡j eng ‡j chi ‡j cze ‡j dut ‡j fre ‡j gre ‡j kor ‡j pol ‡j rom ‡j ita ‡j ger ‡j spa ‡j jpn ‡j ice ‡j por ‡h eng 
546 _ _ ‡3 Blu ray-videolevy (4K Ultra HD) ‡a Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, tsekki, ranska, puola, venäjä ; tekstitys: suomi, ruotsi, norja, tanska, kiina, tsekki, hollanti, ranska, kreikka, korea, puola, romania sekä englanti kuulovammaisille.
546 _ _ ‡3 Blu ray-videolevy ‡a Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, ranska, italia, saksa, espanja, japani ; tekstitys: suomi, ruotsi, norja, tanska, kiina, ranska, italia, saksa, espanja, japani, hollanti, islanti, korea, portugali sekä englanti kuulovammaisille.

Katso myös Videotallenteiden kuvailuohje 546-kenttä - huomautukset kielistä.

Anchor
049
049
049 - Tarkastus, inventointi – suomalainen kenttä (ET)

Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)

...

049 _ _ ‡c S
506 0 _ ‡a Sallittu kaikenikäisille.

049 _ _ ‡c K18  (ks. Videotallenteiden kuvailuohje 506 - huomautus ikärajoista)
506 1 _ ‡a Kielletty alle 18-vuotiailta.

...

Elokuvatallenteiden ensisijaisen nimekkeen ja päänimekkeen valinta

RDA 6.27.1.3
Yhteistyössä tehdyt teokset, ks. kohta Poikkeukset:
Liikkuva kuva. Elokuvien, videoiden, videopelien tms. auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksen ensisijaisesta nimekkeestä (katso 6.2.2).

Dubatut elokuvat (ekspressio)

RDA 6.27.3, RDA 6.11.1.3 (ks. myös OALC, s.167, LC-PCC PS 6.27.1.9 Appendix 1) 

...

130 4 _ ‡a Der 7bte Zwerg (elokuva : 2014), ‡l suomi.
245 1 0 ‡a Sei7semäs kääpiö / ‡c...
730 4 2 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Der 7bte Zwerg (elokuva : 2014), ‡l ruotsi. (ei pakollinen)
730 4 2 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Der 7bte Zwerg (elokuva : 2014), ‡l norja. (ei pakollinen)
730 4 2 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Der 7bte Zwerg (elokuva : 2014), ‡l tanska. (ei pakollinen)
(Saksankielinen elokuva, dubattu suomeksi, ruotsiksi, norjaksi ja tanskaksi. Tallenteella ei ole alkuperäistä versiota)

Mykkäelokuvat

Mykkäelokuvat, joissa välitekstit poikkeavat alkuperäisen julkaisun kielestä, käsitellään samoin kuin dubatut elokuvat.

Elokuvat, jotka julkaistaan eri nimellä kuin alkuperäinen teos

Auktorisoitu hakutieto tarvitaan myös silloin, kun filmi julkaistaan eri nimellä kuin alkuperäinen elokuva

130 0 _ ‡a Shichinin no samurai (elokuva : 1954)
245 0 0 ‡a Seitsemän samuraita / ‡c
546 _ _ ‡a Ääniraita: japani ; tekstitys: suomi.
588 0 _ ‡a Suomenkielinen nimeke kannesta.
(Alkuperäisen elokuvan nimi poikkeaa alkuperäisestä tallenteen nimestä. Nimeke on suomeksi levykkeellä sekä kotelon irtopäällyksessä; alkuteksteissä nimeke on japaniksi. Aineistossa on japaninkielinen ääniraita ja suomenkieliset tekstit
)

Laajemman aineiston kokoava nimeke

Kokoava nimeke, joka on julkaisijan / jakajan sarjan nimi, kirjataan sarjakenttään 490.(RDA 2.12).
Jos kokoava nimeke (laajemmanaineiston / sarjan kokoava nimeke) on yksittäisen sisällön (osan) nimekkeen yhteydessä, niin on päätettävä, onko osan nimeke tarkoitettu seuraamaan kokoavaa nimekettä.

...

ks, LC suositukset: http://access.rdatoolkit.org/document.php?id=lcpschp6&target=lcps6-1598#lcps6-1598

Kaksi samannimistä teosta (OLAC, s. 166)

RDA 0.6 Teoksen muoto, ajankohta, paikka tai muut erottavat ominaispiirteen ovat ydinelementtejä, jos niitä tarvitaan erottamaan samannimiset teokset toisistaan tai jos teoksen nimi on sama kuin henkilön, suvun tai yhteisön nimi

...

130 0_ ‡a Hamlet (elokuva : 1964 : Paul Brownstein Productions)
245 10 ‡a
Hamlet
(Tuotantoyhtiön nimi tarkennuksena)

Anchor
130
130
130 -
Pääkirjaus, yhtenäistetty nimeke – Ydinelementti (ET)

RDA 6.2.2 Teoksen ensisijainen nimeke, 6.27.1.3 Yhteistyössä tehdyt teokset, 6.2.2.2 Tiedonlähde
1. indikaattori: ohitettavien merkkien määrä (0-9)
2. indikaattori määrittelemätön
Loppupiste merkitään

...

130 0 _ ‡a Hobbit, an unexpected journey (elokuva : 2013)
246 3 _ ‡a Unexpected journey

Elokuvat, jotka on julkaistu eri nimisinä samalla kielellä

Joskus elokuvia julkaistaan eri nimellä samalla kielellä ja silloin tarvitaan ensisijainen nimeke:

...

130 0 _ ‡a Lumikit, eli, kohtauksia naisen elämästä (elokuva : 1986)
245 1 0 ‡a
Lumikit
(elokuva julkaistu ensin nimellä Lumikit, eli, kohtauksia naisen elämästä)

Televisiosarjat

Koko sarja samassa kotelossa:

...

130 4 _ a The inspector Lynley mysteries (televisio-ohjelma : 2006–2008). k Valikoima.
245 1 0
a Komisario Lynley. n Box 7 /‡c ...
505 0 _
a Sisältää viidennen ja kuudennen tuotantokauden jaksot: In the blink of an eye ; Limbo ; Know thine enemy.

Anchor
245
245
245 -
Nimeke ja vastuullisuusmerkintö – Ydinelementti (ET)

RDA 6.2.2 Teoksen ensisijainen nimeke, 6.27.1.3 Yhteistyössä tehdyt teokset , 6.2.2.2 Tiedonlähde, 2.3.2 Nimeke, 2.3.3  Rinnakkaisnimeke, 2.3.4 Muu nimeketieto, 2.3.5 Rinnakkainen muu nimeketieto, 2.4 Vastuullisuustiedot, 2.4.1.5 Useita nimiä sisältävä vastuullisuustieto, 2.4.1.6 Useampi vastuullisuustieto, 2.4.2 Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuustieto, 2.4.3 Päänimekkeeseen liittyvä rinnakkainen vastuullisuustieto, Liite A Isot alkukirjaimet, 2.2.2.3 Ensisijainen tiedonlähde
1. indikaattorin arvo vaihtelee:

...

2. indikaattori: 1-9, ohitusindikaattorit merkitään aina
Kentän loppuun lähes aina piste.

245 ‡a - Päänimeke

Päänimeke ▼ on aineiston pääasiallinen nimi, nimeke jota yleensä käytetään viitattaessa aineistoon).
Kun tiedonlähteessä on erikielisiä nimiä: ks. kohta RDA 2.3.2.4: pääsisällön kieli > suomenkielinen nimeke valitaan päänimekkeeksi, jos sellainen löytyy jostain päin aineistoa
Tiedonlähde. RDA 2.2.2.3 :

...

  • Ensisijaisena tiedonlähteenä käytetään nimekkeen sisältävää, aineistoon painettua tai pysyvästi kiinnitettyä (paljain silmin luettavaa) etikettiä (aineistoon ei lueta tekstiliitteitä tai koteloa) mieluummin kuin aineiston alku- ja/tai lopputekstejä tai nimiönäyttöä. – levyn pinta
  • SKL : Sovelletaan vaihtoehtoa, paitsi jos aineistoon painetussa tai pysyvästi kiinnitetyssä etiketissä ei ole tarvittavaa tietoa.
 • jos yllä mainituissa lähteissä ei esiinny nimekettä, käytetään ensisijaisena tiedonlähteenä jotain muuta aineistoon sisältyvää lähdettä, jossa nimeke esiintyy. Etusijalla ovat lähteet, joissa tieto on muodollisesti esitettynä. – > Kotelon irtopäällys.
 • jos nimeke otetaan muualta kuin ensisijaisesta tiedonlähteestä, tehdään huomautus Videotallenteiden kuvailuohje 588-kenttään. Käytettävät fraasit, ks. Metatietosanasto.

...

245 0 0 ‡a Stieg Larsson's Millennium
246 3_ ‡a
Millenium
(Esittelevät sanat kuuluvat oleellisesti nimekkeeseen)

Elokuvien jatko-osiin kuuluvat numerot

Laitetaan suoraa päänimekkeen perään, koska oikeastaan ei ole kyse moniosaisesta teoksesta.

130 0 _ ‡a Nightat the museum, battle of the Smithsonian (elokuva : 2009)
245 1 0 ‡a
Night at the museum 2 / ‡c produced by Shawn Levy, Chris Columbus, Michael …

245‡b - rinnakkais- ja muut nimekkeet

 • Rinnakkais- ja muut nimekkeet -kenttään ja erotettava välimerkein:

...

246 1_ ‡i  Elokuvan ruotsinkielinen nimi: ‡a XXX

245‡c - Vastuullisuusmerkinnät - Ydinelementti

RDA 2.4.2
Tiedonlähde sama kuin päänimekkeellä
Vastuullisuustieto merkitään tiedonlähteessä esiintyvässä muodossa

...

130 4 _ ‡a The judge (elokuva ; 2014) .
245 1 4 ‡a
The judge / ‡c Warner Bros. presents ; directed by David Dobkin ; screenplay by Nick Schenk and Bill Dubuque ; produced by Susan Downey, David Dobkin, David Gambino.
(Tallenteella elokuvalla on sama nimi suomeksi kuin englanninkielisellä alkuteoksella)

Anchor
Tuotantoyhtiöiden
Tuotantoyhtiöiden
T
uotantoyhtiöiden valinta ja merkitseminen kuvailuun (kentät 245/534/710)  

RDA:ssa vastuullisuusmerkinnät tallennetaan julkaisusta. Merkinnät elokuvien alku/lopputeksteissä vaihtelevat suuresti, siksi on mahdotonta antaa yksiselitteistä ohjetta. Pyritään valitsemaan vastuullisuusmerkintöön tuotantoyhtiön nimi.

...

Esimerkki:
245 10 ‡a Bridget Jones's baby / ‡c Universal Pictures [ja muita] ; directed by Sharon Maguire ; produced by Tim Bevan, Eric Fellner, Debra Hayward ; screenplay by Helen Fielding and Dan Mazer and Emma Thompson.

Anchor
246
246
246 -
Muut nimekkeet (T) Ydinelementti, suomalainen linjaus

RDA 2.3.3 Rinnakkainen päänimeke , 2.3.4 Muut nimeketiedot, 2.3.5 Rinnakkainen muu nimeketieto, 2.3.6 Varianttinimeke, 2.3.8 Myöhempi nimeke, 2.3.4.2 Tiedonlähde
Tiedonlähde:

...

130 4 _ ‡a The Borgias (televisio-ohjelma : 2011-2013).
245 1 4 ‡a
The Borgias : ‡b the original crime family. ‡n ensimmäinen tuotantokausi / ‡c ...
246 1 _ ‡i Tunnetaan myös nimellä: $a Borgiat, maan ja taivaan valtiaat

Anchor
250
250
250 -
Painosmerkinnät (T) Ydinelementti

RDA 2.5.2, 1.7

Tiedonlähde: Painostieto otetaan seuraavista lähteistä (tärkeysjärjestyksessä):

...

250 _ _ ‡a Limited edition.

Anchor
264
264
264 -
Julkaisutiedot (T) Ydinelementti

RDA 2.8 Julkaisutiedot, 2.8.2 Julkaisupaikka, 2.8.4 Julkaisijan nimi, 2.8.6 Julkaisuaika
RDA 2.9 Jakelutiedot, 2.9.2 Jakelupaikka, 2.9.4 Jakajan nimi, 2.9.6 Jakeluaika, 2.11 Copyright –vuosi, 2.9.1.2 Tiedonlähteet
Tiedonlähde: tiedonlähteenä voidaan käyttää levyä, liitettä tai kotelon irtopäällystä (RDA 2.2.2.1, 2.2.4)
Indikaattorien arvot vaihtelevat

...

264 _ 1 ‡a Burbank :‡b Warner Bros. Entertainment Inc., ‡c [2014] (Julkaisija ei ole pakollinen)
264 _ 2 ‡a [Helsinki] :‡b Fox-Paramount Home Entertainment Oy (Finland), ‡c [2015]
264 _ 4 ‡c ©2014

Anchor
Vuosien merkitseminen
Vuosien merkitseminen
Vuosien merkitseminen videotallenteissa

Videotallenteissa on usein monia eri vuosimerkintöjä, jotka on erotettava toisistaan.

Videotallenteen julkaisu/jakelu/copyright-vuosi

Kenttiin  008 + 264 merkitään kuvailtavaa aineistoa koskevia tietoja eli videotallenteen julkaisu/jakeluvuosi/copyright-vuosi. Huom! ei siis tallenteella olevan elokuvan tai televisio-ohjelman tietoja. KUMEAn ohjeet Tarkennuksia 264-kentän vuosien merkitsemisestä pätevät kaikkiin aineistoihin.

Tallenteella olevaan teokseen liittyvät vuodet

Tallenteella olevan alkuperäisen elokuvan ensi-iltavuosi (elokuvan ilmestymisajankohta) merkitään kenttään 130 osana teoksen ensisijaista nimekettä. Koska ensi-iltavuosi merkitään mukaan elokuvien ensisijaiseen nimekkeeseen, KUMEA ohjeistaa, että ei käytetä enää 046 kenttää. Elokuvan alkuperäiseen julkaisemiseen tai televisio-ohjelman ensimmäiseen liittyviä tietoja tallennetaan kenttään 534.

Esitystallenteiden vuodet

Esitystallenteissa esityksen taltiointia koskevat tiedot (esityksen aika ym.) laitetaan kenttiin 033 ja 518. 

Anchor
300
300
300 -
Ulkoasutiedot (T) Ydinelementti

RDA 3.4 Laajuus, 7.22 kesto, 7.22.1.3 Keston merkitseminen, lyhenteet ks. SKL RDA B.7, 7.17.1.4 Värillisyys, 7.18.1.3 Äänisisällön merkitseminen

...

300 _ _ ‡a 1 Blu-ray-videolevy (4K Ultra HD) (120 min) : ‡b värillinen, ääni
300 _ _ ‡a 1 Blu-ray-videolevy (120 min) :‡b värillinen, ääni
336 _ _ ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent  

Anchor
336
336
336 - Sisältötyyppi (T) Ydinelementti

RDA 6.9 Sisältötyyppi
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön ( _ _ )
Ei loppupistettä
Pienet alkukirjaimet

...

336 _ _ ‡3 Blu-ray-videolevy ‡a kolmiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdm ‡2rdacontent
336 _ _ ‡3
DVD-videolevy ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2rdacontent

Anchor
337
337
337 - Mediatyyppi (T) Ydinelementti, suomalainen linjaus

RDA 3.2 Mediatyyppi. Metatietosanasto: Mediatyyppi (manifestaatio)
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Ei loppupistettä
Pienet alkukirjaimet

...

337 _ _ ‡a video ‡b v ‡2 rdamedia

Anchor
338
338
338 - Tallennetyyppi (T), Ydinelementti

RDA 3.3 Tallennetyyppi, Metatietosanasto (manifestaatio)
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Ei loppupistettä
Pienet alkukirjaimet

...

338 _ _ ‡a videolevy ‡b vd ‡2 rdacarrier

344-, 345-, 346-, 347- ja 380-kentät

344, 345, 346, 347, 380  kentät eivät ole ydinelementtejä ja niitä ei tarvitse tehdä. Jos niitä käyttää pitää, huomioida 300-kenttään laitettavat tiedot.

...

 Myös muita 3XX-kenttiä, kuvasuhde 500-kenttään

300 _ _ ‡a 1 DVD-videolevy (1 h 33 min) :‡b värillinen, ääni
336 _ _ ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2rdacontent
337 _ _ ‡a video ‡b v ‡2 rdamedia
338 _ _ ‡a videolevy ‡b vd ‡2 rdacarrier

300 _ _ ‡a 1 videolevy (1 h 33 min) : ‡b värillinen, ääni ;‡c 12 cm
336 _ _ ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2rdacontent
337 _ _ ‡a video ‡b v ‡2 rdamedia
338 _ _ ‡a videolevy ‡b vd ‡2 rdacarrier
344 _ _ ‡a
digitaalinen ‡b optinen ‡g surround ‡h Dolby ‡2 rda
346 _ _ ‡b
NTSC ‡2 rda
347 _ _ ‡a
videotiedosto ‡b DVD video ‡e alue 2 ‡2 rda
500 _ _ ‡a
Wide screen (16:9)

 

Anchor
344
344
344 - Äänen ominaisuudet (T), Manifestaatio

RDA 3.16
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Vaihtoehdot:

344‡a: analoginen / digitaalinen
344‡b: magneettinen / magneto-optinen / optinen
344‡g: mono, stereo, kvadrofoninen, surround
344‡h: CCIR-standardi, CX, dbx, Dolby, Dolby A, Dolby B, Dolby C, LPCM, NAB-standardi

Elokuvilla yleensä jokin näistä:

344 _ _ ‡a digitaalinen ‡b optinen ‡g stereo ‡2 rda
344 _ _ ‡a
digitaalinen ‡b optinen ‡g stereo ‡g mono ‡2 rda
344 _ _ ‡a
digitaalinen ‡b optinen ‡g surround ‡2 rda
344 _ _ ‡a
digitaalinen ‡b optinen ‡g surround ‡h Dolby ‡2 rda
344 _ _ ‡a
digitaalinen ‡b optinen ‡g surround ‡h Dolby digital 5.1 ‡2 rda                     ei löydy Metatietosanastosta

Anchor
345
345
345 - Liikkuvan kuvan heijastamisominaisuudet (T)

RDA 3.17.2 Esitysformaatti
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Ei loppupistettä

kenttää 345 käytetään vain valkokangaselokuvien kuvailussa, ei DVD- tai Blu-ray-levyjen kuvailussa (OLAC, s. 108)

Anchor
346
346
346 - Videotallenteen ominaisuudet, Manifestaatio

RDA 3.18.2 Videoformaatti
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Ei loppupistettä

Osakenttää ‡a (8 mm, Beta, Betacam, Betacam SP, CED, C-formaatti, D-2, EIAJ, Hi-8 mm, M-II, optinen levy, Quadruplex, Super-VHS, U-matic, VHS) tai osakenttää ‡b (tarkemmat tiedot: HDTV, NTSC, PAL, SECAM,) käytetään vain, mikäli ne ovat tarpeen tunnistamisen tai valinnan vuoksi

Anchor
347
347
347 - Digitaalisen tiedoston ominaisuudet (T), Manifestaatio

RDA 3.19.2 Tiedostotyyppi, 3.19.3.3 Koodausmuodon merkitseminen
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Ei loppupistettä

Tiedostotyypit Metatietosanastossa: videotiedosto
Jos käyttää kenttää 347, niin 300-kenttään laitetaan vain ”videolevy”

Yleensä videotallenteilla: ‡a: videotiedosto, ‡b Blu-ray tai DVD video

 

347 _ _ ‡a videotiedosto ‡b DVD video ‡e alue 2 ‡2 rda

347 _ _ ‡a videotiedosto ‡b Blu-ray ‡2 rda

 

DVD-levyjen aluekoodit, ks. Wikipedia 

Blu-ray aluekoodit, ks. Wikipedia 

 

Anchor
380
380
380 - Teoksen muoto (T)

RDA 6.3 Teoksen muoto
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Ei loppupistettä

Kenttää ei käytetä manifestaation kuvailussa. Teoksen muoto merkitään osaksi teoksen ensisijaista nimekettä kenttään 130 (tai 240).

Meltatietosanastossa teoksen muototermit: Teos >  Teoksen muoto

Esim. elokuva, näytelmä, televisio-ohjelma

380 _ _ ‡a televisio-ohjelma

380 _ _ ‡a elokuva

Anchor
490
490
490 -
Sarjamerkintö ei lisäkirjausmuodossa (T)Ydinelementti

RDA 2.12.2 Sarjan päänimeke
1. indikaattori

 • 0, jos ei ole 830-kenttää
 • 1, jos sarjan nimestä tehdään lisäkirjaus kenttään 830

2. indikaattori määrittelemätön (_)
Ei loppupistettä

Sarjan nimi jäljennetään siinä muodossa kuin se on aineistossa, myös artikkelit laitetaan

Myös numerointi siten kuin se on aineistossa (ks. tarkemmat ohjeet: Sovellusohje)

 • 830-kentässä on sarjan nimen auktorisoitu muoto
 • elokuvissa ei yleensä ole 830-kenttää, sillä yleensä kyseessä on jakajan oma sarja

490 0 _ ‡a Fennada klassikko

490 0 _ ‡a Rakkautta & anarkiaa ; ‡v DVD283

 

5XX - Huomautukset

Kieli: Huomautusten kieli on suomen kieli (RDA 1.4), suorat sitaatit voidaan laittaa lähteen kielellä.

Huomautukset eivät ole ydinelemettejä

RDA

 KuvausMARC-kenttä
 3.20

Järjestelmävaatimukset

538

2.17.2

Huomautukset nimekkeestä

500

2.3.6

Varianttinimeke

246

7.2

Huomautukset sisällöstä

500, 520

7.11

Huomautus tapahtuman ajasta ja paikasta

518

7.21

Musiikin esityskokoonpano

500

7.12

Sisällön kieli

546

7.14

Esteettömyys (esim. kuulo- ja näkövammaiset)

546

7.16

Täydentävä sisältö

504, 500

2.17.3

Huomautus vastuullisuudesta

505, 500

7.23

Esittäjä, kertoja ja/tai juontaja

511

7.24

Taiteelliseen ja/tai tekniseen tuotantoon osallistujat

508

2.17.4

Huomautus painoksesta

500

6.7

Teoksen historia (painos ja historia)

500

25.1

Viittauksen kohteena oleva teos

505, 500, 77X, 501

26.1

Viittauksen kohteena oleva ekspressio

500, 77X

27.1

Viittauksen kohteena oleva manifestaatio

500,53X, 77X

2.17.6

Huomautus tuotantotiedosta

500

2.17.7

Huomautus julkaisutiedosta

500

2.17.8

Huomautus jakelutiedosta

500

2.17.10

Huomautus copyright-tiedosta

500

3.21.2

Huomautus manifestaation laajuudesta

500

3.6

Pohjamateriaali

340‡a

7.17

Värillisyys

300‡b

3.16

Äänen ominaisuudet

300‡b

7.19

Kuvasuhde

500

3.18

Videon ominaisuudet

346‡b

3.19

Digitaalisen tiedoston ominaisuudet

347‡b

2.17.11

Huomautus sarjatiedosta

500

2.15

Manifestaation tunniste

020, 024, 028

7.22

Kesto

300‡a, 505, 500

 7.10

Yhteenveto sisällöstä

520

4.4

Saatavuuden rajoitukset

506

4.5

Käyttöehdot

540

7.7

Kohderyhmä

521

3.22

Kappalekohtainen tallenteen ominaisuus

562, 590

7.28

Palkinto

586

7.9

Tieto väitöskirjasta tai muusta akateemisesta opinnäytteestä

502

2.17.13Huomautus manifestaation kuvailun perustana käytetystä numerosta, osasta tai versiosta588

Anchor
500
500
500 -
Yleiset huomautukset

RDA 2.17.3 Huomautus nimekkeestä, 2.17.2 Huomautus vastuullisuudesta, 25.1 Viittauksen kohteena oleva teos, 26.1 Viittauksen kohteena oleva ekspressio
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.


Elokuva perustuu johonkin kirjaan, sarjakuvaan tms.

RDA J.3 Suhteen määritteet ekspressioille; Metatietosanasto

 • Kenttää ei välttämättä tarvita, jos tekee 700-kenttään rakenteistetun viittauksen; 700-kenttää suositellaan käytettäväksi.

500 _ _ ‡a Perustuu vapaasti Julie Marohin sarjakuvaan Le bleu est une couleur chaude.

>        muista myös 655-kenttään asiasana filmatisoinnista ja 700-kenttään lisäkirjaus teoksesta, johon filmatisointi perustuu:

700 1 _ ‡i Elokuvaversion perustana (teos): ‡a Maroh, Julia, ‡e kirjoittaja. ‡t Bleu est une couleur chaude.
(Huom. ei artikkelia ”Le”, koska ei ohitusindikaattoreita)

Kuvasuhde, ks. Wikipedia,

 • Liikkuvan kuvan leveyden suhde korkeuteen.
 • Kuvasuhde  ei ole ydinelementti
 • Käytettävät termit:
  • full screen
  • wide screen
  • yhdistelmä  (jos tallenteessa on useita kuvasuhteita)
 • Lisäksi merkitään numeerinen suhde standardimuodossa, mikäli se tiedetään.

500 _ _ ‡a Wide screen (16:9)

Anchor
505
505
505 -
Määrämuotoinen huomautus sisällöstä (T)

RDA 25.1 Viittauksen kohteena oleva teos
1. indikaattorin arvo

 • 0 = sisältö, 1= puutteellinen sisältö, 2 = osittainen sisältö, 8 = vakionäyttöä ei muodosteta
 • 1. indikaattorina suositellaan käytettäväksi 8 (ei vakionäyttöä), jos kenttään laittaa vain lisämateriaalin nimet.

2. indikaattori

 • Arvo # = perustaso (on osakenttä ‡a, myös ‡u voi  olla). ISBD-välimerkitys, mutta eri otsikoiden välissä merkki ” -- ”
 • Arvo 0 = paranneltu taso (on osakentät g, t ja r)

Loppupiste merkitään.

Kenttään merkitään määrämuotoisia tietoja teoksen sisällöstä: nimekkeitä, vastuullisuusmerkintöjä, osan numeroita, sisällysluettelo, merkittäviä osakokonaisuuksia sivunumeroineen jne.
Yleishuomautukset sisällöstä merkitään kenttään 520 (Huomautus sisällöstä, tiivistelmä tms.) tai joissain tapauksissa kenttään 500 (Yleinen huomautus).
Lisämateriaalin otsikot kopioidaan siinä muodossa kuin ne ovat julkaisussa.

505 8 _ ‡a Lisämateriaali: Inside Jobs : the making of Steve Jobs -- Feature commentary with director Danny Boyle -- Feature commentary with writer Aaron Sorkin and editor Elliot Graham.

505 2 0 ‡g Levy 1:‡t Lisämateriaalin nimi / ‡r Vastuullisuusmerkintö.
505 2 0 ‡g Levy 2:‡t Lisämateriaalin nimi / ‡r Vastuullisuusmerkintö.
(Paketti, jossa kaksi levyä ja niiden sisällöstä tehdään tarkempi kuvaus, 2. indikaattorin arvo 0, paranneltu taso)

Anchor
506
506
506 -
Huomautus pääsyrajoituksista : ikärajat (T)

RDA 4.4, 4.4.1. Saatavuus
1. indikaattori 0 = ei rajoituksia, 1 = on rajoituksia
2. indikaattori tyhjä
Loppupiste merkitään.

Kaikki aineiston saatavuutta koskevat rajoitukset merkitään niin tarkasti kuin mahdollista. Myös rajoituksen luonne ja kesto merkitään
Kotelon irtopäällyksessä saattaa olla vanhentunut ikäraja; ikärajan voi tarkastaa MEKU:n sivuilta, Ikärajahaku

Katso myös kenttä Videotallenteiden kuvailuohje 049, jossa saatavuutta koskeva tieto on konelukuisena lainausjärjestelmää varten.

506 1 _‡a Kielletty alle 18-vuotialta.
506 0 _‡a Sallittu kaikenikäisille.

Anchor
508
508
508 -
Huomautus tuotantoon osallistujista (T)

RDA 2.17.3 Huomautus tuotantoon osallistujista
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.

Tähän kenttään muut tuotantoon osallistuneet tekijät kuin esiintyjät (Videotallenteiden kuvailuohje511-kenttä) tai 245‡c-kentässä mainitut.

508 _ _ ‡a Musiikki: Michael Fishbein ; kuvaus: George Mo.

Anchor
511
511
511 -
Huomautus osallistujista tai esittäjistä (T)

RDA 2.17.3 Huomautus vastuullisuudesta
1. indikaattori vakionäyttöindikaattori: yleensä 0  = vakionäyttöä ei muodosteta ; arvo 1 = vakionäyttöteksti ”Rooleissa”
2. indikaattori tyhjä
Loppupiste merkitään.

Kenttään kirjataan yleensä vain pääosien esittäjät.

511 0 _ ‡a Pääosissa: Kati Outinen, Elena Leeve, Esko Salminen, Laura Birn, Miroslav Etzler, Krystof Hádek.

Ääninäyttelijät
 • Ääninäyttelijöistä voidaan tehdä  511-kentät
  • ensin suomenkieliset, jos on mainittu
  • sitten toiseen toistumaan englanninkieliset näyttelijät, etenkin jos ovat kuuluisia
  • 700-kenttää ei tarvitse tehdä ääninäyttelijöistä
  • Mikäli tekee rakenteistetut Videotallenteiden kuvailuohje 700-kentät näyttelijöistä, huomautuskenttää ei välttämättä tarvita

511 0 _ ‡a Suomenkieliset äänet: Aku Hirviniemi, Antti Litja, Krista Kosonen, Pertti Koivula, Veeti Kallio, Maria Lund, Antti Reini, Tom Pöysti ja muita.

Anchor
534
534
534 -
Huomautus alkuperäisversiosta

Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.

Huomautus elokuvan alkuperäisestä julkaisuajankohdasta. Katso myös kenttä Videotallenteiden kuvailuohje 046.

534 _ _ ‡p Alun perin julkaistu: ‡c Republic Pictures, 1950. (tuotantoyhtiötä ei tarvitse välttämättä laittaa, sillä se on jo 245 ja 710-kentissä)
534 _ _ ‡p Alun perin julkaistu: ‡c 1932-1940.

Katso myös tuotantoyhtiöstä lisätietoja.

Anchor
538
538
538 -
Huomautus järjestelmävaatimuksista (T) Otsikko tarkistetaan

RDA 3.20 Laitteisto- tai järjestelmävaatimukset
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.

538 _ _ ‡a Blu-ray 3D -katselua varten tarvitaan 3D-TV ja 3D Blu-ray -soitin, 3D-lasit ja HMDI 1.4 -kaapeli.

538 _ _ ‡a 4K Ultra HD Blu-ray -tiedostoja toistava laite.

Anchor
540
540
540 -
Huomautus käytön ja kopioinnin ehdoista (T) : lainaus- ja esitysoikeudet

RDA 4.5 , 4.5.1.3 Käyttöehtojen merkitseminen
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.

Kaikki aineiston käyttöön liittyvät ehdot merkitään niin tarkasti kuin mahdollista. Myös käyttöehtojen luonne ja kesto merkitään.

540 _ _ ‡a Esitys- ja lainausoikeus.

540 _ _ ‡a Julkinen esitysoikeus kirjastossa.

Anchor
546
546
546 -
Huomautus kielistä (T)

RDA 6.11 Ekspression kieli, 7.12 Sisällön kieli, 7.14 Esteettömyys
Indikaattoreiden arvo: määrittelemätön (_ _)
Loppupiste merkitään.

Kielten nimet perusmuodossa

Myös tieto aineiston soveltuvuudesta näkö- ja kuulovammaisille on hyvä merkitä, ks. Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus, s. 12.

Kielimerkintöjen tiedonlähde kerrotaan huomauksessa: Kielet kannesta. / Kielet levyltä.

Ääniraita : kielten nimet perusmuodossa ; tekstitys: kielten nimet perusmuodossa. (warning) puolipiste (;) ja välilyönnit ääniraidan kielien ja tekstityksen välissä.

Käytettäviä fraaseja:
 • Ääniraita: englanti …
 • Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, ranska, …
 • … sekä kuvailu xxxksi näkövammaisille.
 • Elokuvassa puhutut kielet: saksa, ranska
 • Tekstitys: suomi, ruotsi …
 • … sekä tekstitys xxxksi kuulovammaisille

546 _ _ ‡a Ääniraita: englanti ; tekstitys: suomi, ruotsi, tanska, norja. - Kielet levyltä.

Jos ääniraitoja on monta: Vaihtoehtoiset ääniraidat:

546 _ _ ‡a Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, suomi, ruotsi sekä kuvailu englanniksi näkövammaisille ; tekstitys: suomi, ruotsi sekä englanti kuulovammaisille. – Kielet levyltä.

Jos elokuvassa puhutaan useita kieliä:

546 _ _ ‡a Elokuvassa puhutut kielet: englanti, ranska, venäjä, tsetseeni ; tekstitys: suomi, ruotsi, tanska, norja.

Mykkäelokuvat:
 • 300-kentässä äänellinen tai mykkä osoittamaan ääniraidan olemassaoloa tai sen puuttumista ja asiasana mykkäelokuvat
 • Välitekstitysten kielen voi mainita

008       35-37 zxx
041 1 _ ‡j eng ‡j fin ‡j swe ‡h eng

546 _ _ ‡a Mykkäelokuva, välitekstien kieli: suomi, ruotsi, englanti.

Combot

Comboissa 041 kenttään merkitään molempien levyjen kaikki kielet ja 546 kentän huomautuksessa eritellään, mitä kullakin levyllä on. Kenttä 546 voidaan toistaa ja tarvittaessa käytetään osakenttää ‡3 erottelemaan eri levyjen tiedot.

041 1 _ ‡a eng ‡a cze ‡a fre ‡a pol ‡a rus ‡a ita ‡a ger ‡a spa ‡a jpn ‡j fin ‡j swe ‡j nor ‡j dan ‡j eng ‡j chi ‡j cze ‡j dut ‡j fre ‡j gre ‡j kor ‡j pol ‡j rom ‡j ita ‡j ger ‡j spa ‡j jpn ‡j ice ‡j por ‡h eng 
546 _ _ ‡3 Blu ray-videolevy (4K Ultra HD) ‡a Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, tsekki, ranska, puola, venäjä ; tekstitys: suomi, ruotsi, norja, tanska, kiina, tsekki, hollanti, ranska, kreikka, korea, puola, romania sekä englanti kuulovammaisille.
546 _ _ ‡3 Blu ray-videolevy ‡a Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, ranska, italia, saksa, espanja, japani ; tekstitys: suomi, ruotsi, norja, tanska, kiina, ranska, italia, saksa, espanja, japani, hollanti, islanti, korea, portugali sekä englanti kuulovammaisille.

Anchor
588
588
588 - Huomautus kuvailun perustasta

RDA  2.17.13 Huomaus manifestaation kuvailun perustana käytetystä numerosta, osasta tai versiosta
Indikaattoreiden arvo:

1. Indikaattori:

 • # - Tieto puuttuu
 • 0 - Kuvailun lähde
 • 1 - Viimeisin tarkasteltu numero

2. indikaattorin arvo Määrittelemätön '_'
Loppupiste merkitään (kenttää ei mainita MARC 21 –formaatin Loppupisteet-luettelossa, mutta on RDA-sovellusohjeessa)

Mikäli käyttää lähteenä jotain muuta kuin elokuvan alkutekstejä, tee siitä huomautus tähän kenttään

588 0 _ ‡a Suomenkielinen nimeke levystä.

588 0 _ ‡a Nimeke kannesta.

Anchor
700
700
700 -
Lisäkirjaus - Henkilönnimi (T) Ydinelementti

RDA 9 Henkilöiden identifiointi, 10 Sukujen identifiointi , 11 Yhteisöjen identifiointi , 19 Teokseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt , 20 Ekspressioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt, 21 Manifestaatioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt, 22 Kappaleeseen liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt, J. 3 Suhteen määritteet ekspressioille; Metatietosanasto; toimijoiden suhteet RDAssa 18.5, Liite I Suhteen määritteet, Metatietosanastossa
1. Indikaattori:

 • arvo = 1, jos nimen osien järjestys on käänteinen            700 1 _ ‡a Sukunimi, Etunimi
 • arvo = 0, jos nimen osien järjesty on suora                      700 0 _ ‡a Johannes Paavali.
 • arvo = 3 jos kyseessä on suvun nimi                                700 3 _ ‡a Louekari ‡c suku.

2. indikaattori analyyttisissä kirjauksissa on 2

 • tekijän teos sisältyy luetteloitavaan teokseen

Loppupiste merkitään.

Toimijan suhdeta kuvailtavaan aineistoon ilmaistaan käyttämällä osakenttää ‡e - Funktiotermi (T), (‡4 - Funktiokoodia ei käytetä!)

 • osakenttää ‡e toistetaan, jos henkilön suhdetta aineistoon halutaan kuvailla useammalla suhteen määritteellä.
 • suhteen määritteet merkitään teos/ekspressio/manifestaatio/kappale-järjestyksessä (TEMK / WEMI) eli ensiksi merkitään määritteet, jotka kuvaavat henkilön suhdetta teokseen ja viimeksi määritteet, jotka kuvaavat henkilön suhdetta kappaleeseen. Melindassa voi suhteen määritteeksi olla merkittynä sekä yleisempi että tarkempi määrite. (ks. Sovellusohje, kenttä 100‡e ja Funktiot/Roolit/Toimijan suhde RDA-monografiakuvailussa )

Jos henkilön etunimistä käytetään vain alkukirjaimia, tulee niiden väliin tyhjämerkki (ks. RDA 8.5.6 Alkukirjainten ja kirjainsanojen kirjoittaminen)

700 1 _ ‡aLovecraft, H. P.,‡e alkuperäisidean luoja.

Osakentässä ‡t – teoksen nimi - ei käytetä artikkelia teoksen nimen alussa, koska ohitusindikaattoria ei ole

700 1 _ ‡i Elokuvaversion perustana (teos): ‡a Laclos, Choderlos de, ‡e kirjoittaja. ‡t Liaisons dangereuses. (teoksen nimi Les liaisons dangereuses)

Toimijoiden kuvailu tietueelle TEMK-järjestyksessä. Järjestys on muotoutunut yleisten kirjastojen käytännön mukaan seuraavaksi:

 1. ohjaaja
 2. kirjailija, jos elokuva perustuu kirjaan
 3. käsikirjoittaja
 4. tuottaja
 5. kuvaaja
 6. säveltäjä
 7. näyttelijä / ääninäyttelijä

700 1 _ ‡a Glatzer, Richard, ‡e ohjaaja, ‡e käsikirjoittaja.
700 1 _ ‡a
Westmoreland, Wash, ‡e ohjaaja.
700 1 _ ‡i
Elokuvaversion perustana (teos): ‡a Genova, Lisa, ‡e kirjoittaja. ‡t Still Alice.
700 1 _ ‡a
Westmoreland, Wash, ‡e käsikirjoittaja.
700 1 _ ‡a
Lutzus, Lex, ‡e tuottaja.
700 1 _ ‡a
Brown, James, ‡e tuottaja.
700 1 _ ‡a
Koffler, Pamela, ‡e tuottaja.
700 1 _ ‡a
Lenoir, Denis, ‡e kuvaaja.
700 1 _ ‡a
Eshkeri, Ilan, ‡e säveltäjä.
700 1 _ ‡a
Moore, Julianne, ‡e näyttelijä.

Anchor
730
730
730 - Lisäkirjaus – Yhtenäistetty nimeke (T)

RDA 6.2.2,
1. Indikaattori: 0-9 ohitettavien merkkien määrä
2. indikaattori:

 • o   # = tieto puuttuu
 • 2 = analyyttinen kirjaus (Lisäkirjauksen mukainen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen)

Loppupiste merkitään.

730 0 _ ‡i Teoksen perustana (teos): ‡a Surly squirrel (lyhytelokuva : 2005)
(DVD:n elokuva perustuu lyhytelokuvaan Surly squirrel)

730 0 _ ‡i Uusintaproduktion perustana (teos): ‡a Endless love (elokuva : 1981)
(DVD-elokuva Endless love on uusintatuotanto elokuvasta Endless love, jonka nimi Suomessa oli Mieletön rakkaus)

130 0 _ ‡a Lewis (televisio-ohjelma : 2009). ‡n Season 3. ‡k Valikoima.
245 1 0 ‡
a Lewis. ‡n Box 6.
505 0 _ ‡a
Sisältää kolmannen tuotantokauden jaksot: Point of vanishing -- Counter culture blues.
730 _ 2 ‡i Sisältää (teos): ‡a Lewis. ‡p Point of vanishing.
730 _ 2 ‡i Sisältää (teos): ‡a Lewis. ‡p Counter culture blues.
(DVD-paketissa on Lewis-TV-elokuvasarjan 3. tuotantokauden kaksi jaksoa, ei koko tuotantokautta)

730 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Wallace & Gromit, the curse of the were-rabbitt.
246 #3 ‡a Curse of the were-rabbit
(Lisäkirjaus teoksen nimeen liittyvästä lisäkirjauksesta)

Anchor
740
740
740 - Lisäkirjaus - Kontrolloimaton liittyvä/analyyttinen kirjaus

RDA 25.1
1. Indikaattori: 0-9 ohitettavien merkkien määrä
2. indikaattori:

 • # = tieto puuttuu
 • 2 = analyyttinen kirjaus (Lisäkirjauksen mukainen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen)

Loppupiste merkitään.

Huomaa: Jos kohteeseen liittyvä analyyttinen kirjaus on teoksen ensisijainen nimeke (auktorisoitu), se laitetaan kenttään 730 (ks. kenttä 730, esimekki Lewis)

500 _ _ ‡a Perustuu Gillian Flynnin romaaniin Kiltti tyttö.
700 1 _ ‡i Elokuvaversion perustana (teos): ‡a Flynn, Gillian, ‡e kirjoittaja. ‡t Gone girl.
740 0 _ ‡a Kiltti tyttö.
(Teoksen ensisijainen nimeke on Gone girl, mutta viittaus halutaan tehdä kirjan suomenkielisesn ekspression nimestä)

Anchor
856
856
856 - Elekronisen aineiston sijainti ja käyttö

RDA 4.6 Perusohjeet URL-osoitteen merkitsemisestä
URL-osoite
(Uniform Resource Locator) on verkkoaineiston osoite.
URL-osoitteet kattavat kaikki tunnisteet, joiden tarkoitus on osoittaa aineiston saatavuus internetselaimen avulla.

1. Indikaattori:

 • # - Tieto puuttuu
 • 0 – Sähköposti. Yhteys/käyttö tapahtuu Mail Transfer protokollalla (MAILTP).
 • 1 - FTP
 • 2 - Etäpalvelin (Telnet)
 • 3 – Modeemiyhteys. Yhteys/käyttö tapahtuu tavallisen puhelinlinjan kautta.
 • 4 – http. Yhteys/käyttö tapahtuu Hypertext Transfer protokollalla.
 • 7 - Yhteys- tai käyttötapa merkitään osakenttään ‡2

2. indikaattori:

 • # - Tieto puuttuu
 • 0 - Vastaa kuvailun kohdetta.
  Tässä tapauksessa bibliografinen tietue kuvailee samaa elektronista aineistoa, jonka sijainti merkitään kenttään 856. Jos kentän 856 tiedot liittyvät tietueessa kuvaillun aineiston osakohteeseen, osakenttään ‡3 merkitään aineiston osa, jota tiedot koskevat.
 • 1 - Kuvailun kohteen toinen versio
  Tässä tapauksessa bibliografisessa tietueessa kuvailtu kohde ei ole elektroninen, mutta elektroninen versio on saatavana ja sen sijainti merkitään kenttään 856. Jos kentän 856 tiedot liittyvät tietueessa kuvaillun aineiston johonkin osaan (esim. sisällysluetteloon), osakenttään ‡3 merkitään aineiston osa, jota tiedot koskevat.
 • 2 - Kuvailun kohteeseen liittyvä aineisto
  Tässä tapauksessa elektroninen aineisto ei ole sama kuin bibliografisessa tietueessa kuvailtu kohde (vaan esim. erillinen hakemisto tai käyttöohje). Osakentässä ‡3 voidaan tarkemmin kuvata elektronisen aineiston ja kuvailun kohteen suhdetta.
 • 8 - Vakionäyttöä ei muodosteta

Ei loppupistettä

Harkiten, linkit vanhenevat; käytä vakiintuneita linkkejä / permalinkit

856 4 2 ‡u http://www.imdb.com/title/tt1078912/?ref_=fn_al_tt_1 ‡y IMDb

Sisällönkuvailu

Ohje: Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän sisällönkuvailuopas suomalaisia kirjastoja varten

Anchor
084
084
084 - Luokitus

Indikaattorit

1. ja 2. indikaattori yleensä määrittelemättömiä, paitsi jos kyseessä on fiktiivisen aineiston luokka, jolloin:

Ensin numeraaliset YKL-luokat, niiden jälkeen fiktiivisen aineiston lisäluokat

Osakenttä ‡2 - Luokituksen lähde tulee aina merkitä kentän loppuun

084 _ _ ‡a 84.2 ‡2 ykl
084 9 _ ‡a Jännitys ‡2 ykl

Anchor
586
586
586 - Huomautus palkinnosta (T)

1. indikaattori

 • tyhjä = palkinto
 • 8  = vakionäyttöä ei muodosteta

2. indikaattori tyhjä (_)
Ei erillistä loppupistettä

586 _ _ ‡a "Emmy Award for Best Classical Program in the Performing Arts, 1980/81"
(Sitaatti voi olla muulla kuin kuvailun kielellä)

586 _ _ ‡a Academy Awards, paras elokuva, 1939

6XX - Asiasanakentät (T)

RDA 23.3 Teoksen ja sen aiheen välille merkitään vähintään yksi aihetta osoittava suhde, joka on sovellettavissa ja helposti varmistettavissa.

Katso Sisällönkuvailuopas

Anchor
600
600
600 -
Henkilönnimi asiasanana (T)

1. indikaattori:

 • 0 Nimen osien järjestys suora
 • 1 Nimen osien järjestys käänteinen
 • 3 Perheen tai suvun nimi

2. indikaattori: 4 - Lähdettä ei määritelty

Loppupiste merkitään.

Osakenttiä: ‡a Henkilönnimi ‡d Nimeen liittyvät aikamääreet ‡c Nimeen liittyvät muut määreet ‡v Muotoa ilmaiseva lisämääre ‡0 Auktoriteettitietueen kontrollinumero

Henkilönnimi voi olla todellisen tai fiktiivisen toimijan nimi, salanimi, suvun nimi, nimimerkki tai muu nimitys. Toimija voi olla eläin, ihminen tai muu hahmo.

Tarkista nimimuoto auktoriteettitietokannasta: esim. Asteri, Viaf, Regina,

Jos todellinen tai fiktiivinen henkilö on fiktiivisen teoksen kohde, merkitään lisäksi osakenttään ‡v fiktio Mikä on Siskun kanta osakenttään ‡v?

600 1 4 ‡a Sorsa, Kalevi, ‡d 1930–2004.                               todellinen henkilö tietoteoksen kohteena
600 1 4 ‡a Sorsa, Kalevi, ‡d 1930–2004 ‡v fiktio.                 todellinen henkilö fiktiivisessä teoksessa
600 1 4 ‡a Bond, James, ‡c (fiktiivinen hahmo)                     kuvitteellinen hahmo tietoteoksen kohteena
600 1 4 ‡a Bond, James, ‡c (fiktiivinen hahmo) ‡v fiktio.      kuvitteellinen hahmo fiktiivissä teoksessa
600 0 4 ‡a Isis, ‡c jumalatar.                                                  tietoteoksen kohde
600 0 4 ‡a Isis, ‡c jumalatar ‡v fiktio.                                    fiktiivisen teoksen kohde
600 1 4 ‡a Tell, Wilhelm ‡v fiktio.                                           fiktiivisen teoksen kohde

Anchor
648
648
648 -
Aikaa ilmaiseva termi asiasanana (T)

1. indikaattori: määrittelemätön
2. indikaattori = 7 – Asiasanasto määritelty osakentässä ‡2 kaunokki
Ei loppupistettä yleensä, (ks. poikkeukset)

Julkaisun sisältöä kuvaava aika, tapahtuma-aika

Myös kenttä 045 on mahdollinen

Vain numeerisia arvoja. Huom. Sisku: eräässä esimerkissä oli aikakausi myös sanana (esim. renessanssi) ja on pyydetty tarkennusta tähän)

‡2-osakentässä aina sanaston tunnisteena "fast"-koodia, jotta yhteisluetteloon ei tallennu sama aikamääre erikseen suomen- ja ruotsinkielisenä

648 _ 7 ‡a 1630-luku ‡2 ysa (luku-sana suomeksi)

648 _ 7 ‡a 1970-1990 ‡2 fast
(Elokuvan kuvaama aika)

Anchor
650
650
650 -
Kontrolloidun asiasanaston asiasana (T)

1. indikaattori yleensä jätetään tyhjäksi
2. indikaattorin arvo 7, asiasanasto määritelty osakentässä ‡2 kaunokki
Ei loppupistettä yleensä,(ks. poikkeukset)

650-kenttään vain auktorisoidut asiasanat, jotka löytyvät asiasanastoista YSA, Kaunokki, Musa

Elokuvan aihe (vrt. kenttä 655)

 • asiasanoiksi on valittava ainakin sellaiset sanat, jotka kuvaavat valittua luokitusta (Poroila, Asiakasta ajatellen, s. 88)
 • ei henkilön- tai yhteisönimiä 650-ketjuun, ne laitetaan 600-610-kenttiin

Asiasanojen järjestys, suositus

 1. Teema
 2. Toimijat
 3. Miljöö (vrt. kenttä 651)
 4. Aika

Voi ketjuttaa (x-osakenttä), mutta ei pitkiä ketjuja, sillä osakenttää ‡x ei suositella toistettavaksi

 • Yksittäiset vuosiluvut mielellään kenttään 648
 • maantieteelliset paikannimet mielellään kenttään 651

650 _ 7 ‡a ystävyys ‡x tytöt ‡2 kaunokki
650 _ 7 ‡a
valmentajat ‡2 kaunokki
650 _ 7 ‡a
kesä ‡y 2006 ‡2 kaunokki

Anchor
651
651
651 -
Maantieteellinen nimi asiasanana (T)

1. indikaattori määrittelemätön
2. indikaattori = 7, asiasanaosto määritelty osakentässä ‡2 kaunokki
Ei erillistä loppupistettä, mikäli päättyy osakenttään ‡2

651 _ 7 ‡a Yhdysvallat ‡v fiktio ‡2 ysa             pyydetty uusi ohje sisällönkuvailuryhmältä

651 _4  ‡a Viistokuja (Lontoo, Iso-Britannia : fiktiivinen paikka)

Anchor
655
655
655 -
Aineiston lajityyppi/muoto asiasanana (T)

1. indikaattori määrittelemätön
2. indikaattori = 7, asiasanaosto määritelty osakentässä ‡2kaunokki
Ei erillistä loppupistettä

Katso  Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto (http://dev.finto.fi/genre/fi/) korjaa linkkin, kun julkaistaan

Termit kuvaavat aineiston lajityyppiä (genre), muotoa ja tai fyysisiä ominaisuuksia

 • mikä teos on

Piirretyissä pitää olla asiasana animaatioelokuvat.

Kirjojen, sarjakuvien tms. filmatisoinnista po. asiasana:

655 _ 7 ‡a filmatisoinnit ‡x romaanit ‡2 kaunokki vai YSA???

Muista myös ”tekniset” asiasanat

655 _ 7 ‡a uusintatuotantoelokuvat ‡2 kaunokki
(Käytetään elokuvista, jotka ovat jonkin aikaisemman elokuvan ja sen käsikirjoituksen uusintatuotantoja)

655 _ 7 ‡a 3D-elokuvat‡2kaunokki

655 _ 7 ‡a mustavalkoiset elokuvat ‡2 kaunokki

655 _ 7 ‡a mykkäelokuvat ‡2 kaunokki

Esimerkkejä

Mallitietue elokuvasta ja dokumenttielokuvasta.

Linkkejä

Best Practices for. Cataloging DVD-Video and Blu-ray Discs. Using RDA and MARC21. OLACin RDA-kuvailuohje DVD- ja Blu-ray levyille.
RDA/Complete exaples(bibliographic )
, ks. s. 28-, elokuvien mallitietueita
Ikärajat.fi
, elokuvien ja TV-ohjelmien ikärajahaku
FIAF Glossary of Filmographic Terms
. (eng, fre, spa, ger, ita, por, chi, lit, fin, dan, hun, dut, rus)
AFI Catalog
, American Film Institute, lyhennettynä AFI, (suom.Yhdysvaltain elokuvainstituutti)
AllMovie
, yhdysvaltalainen elokuvasivusto. Arvosteluja, asiasanoja, genrejä
Elonet
, Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ylläpitämä elokuvasivusto
IMDb
, elikuvatietokanta
Svensk Filmdatabas
, Ruotsin elokuvatietokanta
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän sisällönkuvailuopas suomalaisia kirjastoja varten
Elokuvien sisällönkuvailu
/ Minna Kantanen, BTJ
Elokuvantaju
, elokuvatuotannon verkko-oppimateriaali
Elokuvaopas
, Verkkokaupan elokuvasanasto