Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tiedot aineiston sisällön saavutettavuudesta. 

Ei loppupistettä

Jos aineistossa on useita ensisijaisia saavutettavuustapoja, kenttä toistetaan.

Ensimmäinen indikaattori - Sovellus

...

Toinen indikaattori - Määrittelemätön

  • # - Määrittelemätön

Ei loppupistettä

Jos aineistossa on useita ensisijaisia saavutettavuustapoja, kenttä toistetaan.Osakentät:

  • ‡a - Sisällön saavutettavuustapa (ET)

...