Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Kielletty alle 3-vuotiailta merkitään S-merkinnällä (salittusallittu)
  • Jos tallenteessa ei mainita ikärajoja, laitetaan 049-kenttään kuitenkin sallittu-merkintä:

...