Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jakajan tiedot merkitään videotallenteilla aina kenttään 264, katso RDA-linjaus SKL 2.9.4; sen sijaan julkaisijaa ei välttämättä tarvitse merkitä, jos sitä ei ole helppo selvittää.
Ulkomaisia jakajia ei tarvitse selvittää. Merkitään se jakaja / maahantuoja, joka on helppo selvittää: tieto löytyy kansipaperista tms.

Julkaisijan / jakajan nimi kirjoitetaan siinä muodossa kuin se on lähteessä (RDA 2.9.4.3, 2.9.1.4)

...