Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • 500 ## ‡a Julkaisun oikea ISSN 2343-3213.
    Aineistossa väärä ISSN-tunnus ilman sidosasua, mutta aineistolle on olemassa oikea ISSN-tunnus (merkitään 830-kenttään)

  • 500 ## ‡a Julkaisussa painetun version ISSN 1795-2158.
    Aineistossa väärä ISSN-tunnus ja oikeaa ISSN-tunnusta ei ole olemassa TAI aineistossa väärän sidosasun ISSN-tunnus & oikea ISSN tunnus olemassa

Päivitetetyt Päivitetyt esimerkit:

Esimerkki 1. ISSN verkkoaineistossa, verkkoversion sarja-aineistolla on ISSN-tunnus

...

490 0# ‡a Tutkimuksia / [Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos], ‡x 1795-2158 ; ‡v 295
500 ## ‡a Julkaisussa painetun version ISSN 1795-2158.
490-kenttään jäjennetty jäljennetty aineistossa esiintyvät sarjatiedot, 500-kentässä huomautus niiden virheellisyydestä

...