Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Kokouksen asialistaa:

 • Metatiedon laadun parannus avatun datan perusteella:
  • Laatuongelmien proaktiivinen kartoitus ja korjaus
  • Miten raportoidaan ongelmat
  • Suunnitelma etenemisestä
   • Mahdollisia parannuksia bib-tietueiden linkityksessä auktoriteetteihin
   • Korjauksia rikkinäisiin kielikoodeihin Melindassa

   • Metadata-qa-marc -validointityökalun hyödyntäminen Melindassa

   • Toimijakuvailujen rikastaminen (Tarja)
 • VIAF-yhteistyö: ehdotusluonnos
 • Datan avaaminen:
  • Henkilöiden metatietojen avaaminen (Osma)
  • Datakatalogin tilanne (Leena)
   • Datakatalogin tietojen vieminen avoindata.fi katalogiin
 • Teosten kuvailu:
  • Alustavaa tiekarttaa mm. 20.3.-työpajaa varten
 • Mitä muuta?