Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Kokouksen asialistaa: (keskustelu kursiivilla)

 • Metatiedon laadun parannus avatun datan perusteella:
  • Laatuongelmien proaktiivinen kartoitus ja korjaus
  • Miten raportoidaan ongelmat
  • Suunnitelma etenemisestä
   • Mahdollisia parannuksia bib-tietueiden linkityksessä auktoriteetteihin
   • Korjauksia rikkinäisiin kielikoodeihin Melindassa

   • Metadata-qa-marc -validointityökalun hyödyntäminen Melindassa

   • Toimijakuvailujen rikastaminen (Tarja)
    • Katerina laittaa asiat tosuun: tunnisteet, linkitykset

 • VIAF-yhteistyö: ehdotusluonnos
  • ehdotus päättävään ryhmään: avataan yhteistyötä VIAFin (ja WorldCatin)suuntaan. Jaamme omat auktoriteettitietueet kaikkien saataville (sopimus tarvitaan VIAFin kanssa siitä miten jaetaan). Voitaisiin ottaa mallia Latvian KK:lta. Monia hyötyjä. Voitaisiin aloittaa yhteisöistä (ja näihin kytketyistä bibeistä), laajennus henkilöihin vaiheittain
   • aikataulu? Tosutus toimijakuvailupalveluun? PÄÄTÖS: Lisätään tosuun. Toimijakuvailu keskittynyt fennican ja violan ohjeistusten tekemiseen
  • eivätkö mene ISNI-tietokannan kautta? Mennyt joskus toisinpäin (VIAFista ISNIin)

 • Datan avaaminen:
  • Henkilöiden metatietojen avaaminen (Osma)
   • avaus koko maailmalle samassa prosessissa eli ks. VIAF-suunnitelmat
   • odotellaanko lakimuutoksia syksyyn?
   • tulevat lait ja asetukset vaikuttavat sallivilta
   • mitä toimenpiteitä avaaminen vaatii? Kuolleiden kaivaminen tietokannasta
   • avataanko datakatalogissa vai fintossa? fintoa puoltaa nimitietopalvelusuunnitelmat ja suomalaiset yhteisönimet
   • elävien avaamisen perustelua voidaan kirjoittaa
   • tietää työtä toimijakuvailupalvelulle: palautteeseen vastaaminen ym.
  • Datakatalogin tilanne (Leena)
   • viedäänkö myös dumppeja? on jo jotain. Esim. lainaustilastot ym.? MARC21-lijaukset xml:nä? Mitä kaikkea halutaan viedä? Linjauskysymys
   • julkaisutilastot? hankinnat?
   • Datakatalogin tietojen vieminen avoindata.fi katalogiin
    • nyt löytyy vain Finna
    • datakatalogin tiedot tulisi kääntää suomeksi tätä varten
    • voitaisiinko me hyödyntää jotain avoindata.fi:n aineistoja?
    • hack4fi:ssä voitaisiin mainostaa meidän avoimia aineistoja

 • Teosten kuvailu:
  • Alustavaa tiekarttaa mm. 20.3.-työpajaa varten
  • kenen ehdoilla mennään, kuka päättää
  • teosten luomisen periaatteita voitaisiin alkaa pohtimaan, mitä vaatii, mihin vaikuttaa
  • vaikuttaako Kohan käyttöönotto?
  • otetaan seuraavaan kuvailuryhmien tosuun, kuvailun tiedotuspäivään asiaksi

 • Mitä muuta?