Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

rdfs:Classyso-meta:Hierarchy
NimiHIERARKISOIVA KÄSITE
KuvausHierarkisoiva käsite. Ensisijainen tarkoitus luoda hierarkkista rakennetta käsitteiden välille.
Suhteet EI KÄYTETTY
Katso myösysometa:Hierarchy
Huomautus

Kehitysversiossa (101 kpl)

rdfs:Classysometa:Hierarchy
NimiHIERARKISOIVA KÄSITE
KuvausHierarkisoiva käsite. Ensisijainen tarkoitus luoda hierarkkista rakennetta käsitteiden välille.
Suhteetowl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept
Katso myösyso-meta:Hierarchy 
Huomautus

EI KÄYTETTY. Kehitysversiossa (101 kpl)

RangeDomain?
 RangeDomain?

 


Poistetut käsitteet

rdfs:Classskosext:DeprecatedConcept
NimiKÄYTÖSTÄ POISTETTU KÄSITE
KuvausDeprekoitu eli käytöstä poistunut tai korvattu käsite. Esimerkiksi, kun käsitettä kuvaava termi on korvattu uudella termillä tai kun monimerkityksisiä käsitteitä on jaettu erillisiksi käsitteiksi.  Käsitteestä viitataan aina seuraajaan.
Suhteetdct:isReplacedBy
Katso myösyso:deprecatedconceptscheme; yso-meta1:deprecatedConcepts; ysometa:DeprecatedGroupConcept

...

RDF skosext:partOf
NimiOSA KOKONAISUUTTA
Kuvaus Osa-kokonaisuussuhteessa yksi käsite vastaa kokonaisuutta ja toinen sen osaa. SKOS-tietomallissa osakäsitteen kuuluminen kokonaisuuskäsitteeseen ilmaistaan osakäsitteessä skosext:partOf-ominaisuudella. Fintossa suhde näytetään Osa kokonaisuutta/käsitettä -kentässä.
Suhteettype: ObjectProperty
Huomautus

Onko tämä (täsmälleen) sama kuin dcterms:isPartOf? Ellei ole, niin mikä on ero?

dcterms:isPortOfisPartOf  rdf:Property, rdfs:subPropertyOf dcterms:relation ;
RDF yso-meta:partOf
TERMIOSA KOKONAISUUTTA
labelpartOf
Suhteet

type: ObjectProperty

domainyso-meta:Concept
Rangeyso-meta:Concept
KommenttiKEHITYSVERSIO
Huomautus

Onko tämä (täsmälleen) sama kuin dcterms:isPartOf? Ellei ole, niin mikä on ero?

dcterms:isPortOfisPartOf  rdf:Property, rdfs:subPropertyOf dcterms:relation ;

...

RDF yso-meta:hasThematicGroup
TermiKuuluu temaattiseen ryhmään
Kuvaus

Ontologisen hierarkian lisäksi YSOn käsitteet on koottu temaattisiin ryhmiin.

Suhteet

rdf:type ObjectProperty

Domain

yso-meta:Concept

Range

yso-meta:ThematicGroup

HuomautusKEHITYSVERSIO?RDF


 

...

...

 

RDFrdau:P60683 
 Termi EDELTÄJÄ
KuvausEdeltäjäsuhde on käsitteen suhde sitä edeltäneeseen käsitteeseen. SKOS-tietomallissa tämä ilmaistaan ominaisuudella rdau:P60683 ja Fintossa se näytetään kentässä Edeltäjä.
Suhteet

type a rdf:Property, owl:ObjectProperty; ns3:lexicalAlias: rdau:predecessor.en; inverseOf: rdau:P60686

SubPropertiesrdaa:P50012"has predecessor" , rdaa:P50055"has progenitor"
  

...

RDF Luokkayso-meta1:deprecatedConcepts
NimiRYHMITTELEVÄ KÄSITE
KuvausKaikki käytöstä poistetut käsitteet on liitetty tähän ryhmään.
Suhteet

isothes:ThesaurusArray, skos:Collection; owl:Deprecated true;

Ohje 
Katso myösskosext:DeprecatedConcept;yso:deprecatedconceptscheme;
RDF Luokkaysometa:DeprecatedGroupConcept
NimiPOISTETTU RYHMITTELEVÄ KÄSITE
KuvausDeprekoitu ryhmäkäsite.
Suhteetrdfs:subClassOf ysometa:deprecatedConcepts; skos:member skos:ConceptScheme;
Ohje

 

...

13 Ominaisuudet (rdf:property)

...