Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Table of Contents

Yleisiä muutoksia:

  • Tunnisteiden muotoilusta tullut suositus: kaikki tunnisteet tulee tallentaa verkko-osoitteina, ei pelkkinä tunnisteina.
  • URL/URI -eroa tarkennettava tai tarkenteet muutettava uri → url.

...

Uusia kenttiä:

relation.urndc.okmfunder
DC-kenttäSelite
 

Pohdittava: dc.

rights.copyright

Muu [Kustantajan] tekijänoikeustieto, koska dc.rights.accessrights on varattu DSpacen sisäiseen pääsyoikeustehtävään. Lisätietoja Samulta.

Selitteen teksti: Muu selite pääsyoikeudesta, esimerkiksi kustantajan vaatima tekijänoikeustieto: © [kustantajan nimi]. Toistettava kenttä.

type-kentän tarkenteiden lisääminen omiksi sivuikseen vai lisätietona yläsivulle? dc.type.coar, dc.type.finna.

?

Tutkinto-ohjelmalle ja oppiaineelle omat kentät, dc.contributor vai dc.subject? Tarkenteet degree/programme ja discipline/study?

dc.Toisen organisaation URN-tunnus, pidettävä huolta, ettei resolvoidu julkaisuarkiston omaksi URN:ksi.
dc.relation.url

Lisätään kenttä suositukseen, jotta käyttö olisi yksiselitteistä. Kustantajan tai muun organisaation tietokannassa olevan julkaisun verkko-osoite.

dc.subject.cn

Yhteisönimet (Samu taitaa tietää tästäkin enemmän).

 

Pohdittava: dc.type-kentän tarkenteiden lisääminen omiksi sivuikseen vai lisätietona yläsivulle? dc.type.coar, dc.type.finna.

dc.identifier.doiDOI-tunnistekenttä (jotta tunnisteella olisi sama painoarvo kuin URN-tunnuksella)
description.editionPainosmerkintä, jos sellainen on tarpeen merkitä (esim. 2. painos, erikoispainos, juhlapainos jne.). Painostieto tulisi tallentaa (merkilleen) kuten se on merkitty julkaisussa.
dc.description.provenanceprovenienssi-/alkuperätieto? Tieto tallentuu DSpacessa, mutta on piilotettu tietosuojan(?) vuoksi. Kirjautuneille käyttäjille näkyvissä.
dc.identifier.doiDOI-tunnistekenttä (jotta tunnisteella olisi sama painoarvo kuin URN-tunnuksella)

dc.relation.funder?

Rahoittajan nimi vai tunnus?

 

Korjattavia kenttiä:

DC-kenttäSyy korjaukseen
dc.relation.url

Lisätään kenttä suositukseen, jotta käyttö olisi yksiselitteistä. Kustantajan tai muun organisaation tietokannassa olevan julkaisun verkko-osoite.

dc.relation.urnToisen organisaation URN-tunnus, pidettävä huolta, ettei resolvoidu julkaisuarkiston omaksi URN:ksi.
dc.rights.accessrights

Suositukseen tehty laajennus pois (tarkista Samun viestistä ehdotettu korjaus kentän ohjeeseen), perusteluna käyttö Finna-rajapinnassa käyttörajoituksen ilmaisemiseen.

Ehdotus ohjetekstiksi: Pääsyoikeustieto, jos kuvailun kohteena olevaan tiedostoon pääsyä on rajoitettu. Rajoitus voi perustua esimerkiksi autentikointiin, käytetyn koneen IP-osoitteeseen, maksullisuuteen tai muuhun vastaavaan. Esimerkki arvosta: ”Pääsy aineistoon rajattu, käyttö vain [nimi] kirjaston tiloissa.”

dc.identifier.uri

Koska URI on W3C:n katsannossa sekä tunniste, että verkko-osoite, pitäisi molemmat mainita selitteessä. Korjausehdotus:

Uniform resource identifier
Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen URI. URI:lla ei tässä suosituksessa ole tunnisteroolia, vaan se toimii vain osoitteena.

dc.rights.uriKs. yllä.copyright

Muu [Kustantajan] tekijänoikeustieto, koska dc.rights.accessrights on varattu DSpacen sisäiseen pääsyoikeustehtävään. Lisätietoja Samulta.

Selitteen teksti: Muu selite pääsyoikeudesta, esimerkiksi kustantajan vaatima tekijänoikeustieto: © [kustantajan nimi]. Toistettava kenttä.

dc.subject.cn

Yhteisönimet (Samu taitaa tietää tästä enemmän).

 

Korjattavia kenttiä:

DC-kenttäSyy korjaukseen
dc.contributor.organization

Muuta otsikko: Yhteisötekijä tai opinnäytteen tekopaikka

Muutos on tarpeen jos halutaan erotella yhteisötekijät (organisaatiot, työryhmät) ihmistekijöistä, muuten kaikki tekijät voi tallentaa dc.contributor.author-kenttään. Esim. etusivun selailulistaukset voivat näyttää erikoisilta, jos mukana on paljon organisaatioita tai työryhmiä.

dc.identifier.[tunnisteen lyhenne]

Verkko-osoitetta ei saisi sotkea tunnisteisiin. Mutta tunnisteet tulisi tallentaa kokonaisina verkko-osoitteina (uusi suositus, Jyrki Ilva tietää tarkemmin). Selitteen korjausehdotus:

Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen pysyvä tunniste, kuten DOI, Handle tai URN. Jos pysyvää tunnistetta ei ole, teoksen URI tallennetaan dc.identifier.other -kenttään. Siihen voidaan tallentaa myös tunnisteet, jos ei ole tarvetta tarkentaa mistä tunnisteesta on kyse.

dc.identifier.isbn,

dc.relation.isbn,

dc.relation.isversionof

Kirjaa kenttään pelkkä tunnus ilman lyhennettä "ISBN". Numerotunnus mahdollisuuksien mukaan väliviivoineen, muussa tapauksessa ilman välejä tai väliviivoja yhtenä numerojonona.
dc.contributoridentifier.organizationMuuta otsikko: Yhteisötekijä tai opinnäytteen tekopaikka (jos on tarpeen erotella yhteisötekijät ihmistekijöistä, muuten kaikki tekijät dc.contributor.author-kenttään).uri

Koska URI on W3C:n katsannossa sekä tunniste, että verkko-osoite, pitäisi molemmat mainita selitteessä. Korjausehdotus:

Uniform resource identifier
Julkaisuarkistoon tallennetun teoksen URI. URI:lla ei tässä suosituksessa ole tunnisteroolia, vaan se toimii vain osoitteena.

dc.rights.accessrights

Suositukseen tehty laajennus pois (tarkista Samun viestistä ehdotettu korjaus kentän ohjeeseen), perusteluna käyttö Finna-rajapinnassa käyttörajoituksen ilmaisemiseen.

Ehdotus ohjetekstiksi: Pääsyoikeustieto, jos kuvailun kohteena olevaan tiedostoon pääsyä on rajoitettu. Rajoitus voi perustua esimerkiksi autentikointiin, käytetyn koneen IP-osoitteeseen, maksullisuuteen tai muuhun vastaavaan. Esimerkki arvosta: ”Pääsy aineistoon rajattu, käyttö vain [nimi] kirjaston tiloissa.”

dc.rights.uriKs. yllä.

 

Tarkennettavia kenttiä:

DC-kenttäSyy tarkennukseen
dc.publisher.country

Kenttään lisättävä suositus kolmimerkkisen koodin käytöstä.

dc.rightssuositellaan CC-lisenssien 4.0 -versioiden käyttöä, jos version haluaa erityisesti mainita.
dc.type.okmHuomautuksiin mahdollisesti lisättävä tieto: Theseuksessa käytetty dc.type.kota tarkoittaa käytännössä samaa julkaisutyyppiluokitusta.
 

 

 

...

Ehdotus sitaattilaatikon muotoiluun:

Tietueen etusivulla mahdollisesti näytettävän viittausesimerkin/sitaattiboksin muotoilu, esim. APA tai Harvard. Sitaattiboksi käytössä ainakin Theseuksessa.

...