Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tapani Lehtonen
Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto

Tapani Moisio (sihteeri)
Kansalliskirjasto
PL 15, 00014 Helsingin yliopisto
sähköposti tapani.moisio (at) helsinki.fi
puhelin 02941 44316

...