Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Anna Kanerva Lamppu, puheenjohtaja 7.11.–4–6.12.2023
Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto
sähköposti [etunimi.sukunimi]@metropolia.fi

...

Johanna Parviainen, poissa 1.7.2022–31.8.2023, puheenjohtaja 57.–31.12.2023
Kirjastopalvelu
sähköposti [etunimi.sukunimi]@kirjastopalvelu.fi

...