Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä Muusa on musiikin kuvailun ja sisällönkuvailun kysymyksiin erikoistunut työryhmä. Ryhmän tehtäviin kuuluu myös metatietovaranto Melindan musiikkiaineiston kuvailun ohjeistus. Muusa aloitti toimintansa vuoden 2018 alusta, kun vanhat musiikkityöryhmät Luumu ja MusaMelinda sulautuivat.

Muusan edeltäjät:
Valtakunnallinen musiikin luettelointi- ja sisällönkuvailuryhmä Luumu (Luumu-ryhmä)
MusaMelinda


Muusa-ryhmään saa yhteyden sähköpostilla sähköpostitse osoitteesta muusa-posti(at)helsinki.fi.

Musiikkikuvailijoiden keskustelulista on musa-cat(at)helsinki.fi - ; katso liittymisohjeet.

Ryhmän englanninkielinen nimi on Finnish Expert Group on Music Metadata.

Recent space activity

Recently Updated
typespage, comment, blogpost
max5
hideHeadingtrue
themesocial

Space contributors

Contributors
modelist
scopedescendants
limit5
showLastTimetrue
orderupdate