Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Osallistuminen Tilaisuus on maksuton. Paikan päälle mahtuu 50 osallistujaa.   - Paikat ovat täynnä 16.3.

                                                          

...