Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

rdf:Propertyyso-meta:singularAltLabel
TyyppiKorvatun termin yksikkömuoto
Kuvaus

YSOssa monikkomuotoisen korvatun termin yksikkömuoto voidaan lisätä käsitteen piilotermiksi.

Suhteet

rdfs:subClassOf owl:class; owl:DatatypeProperty;

rdfs:subPropertyof skos:hiddenLabel

rdfs:domainyso-meta:Concept;
Katso myös

skos:altLabel; skos:hiddenLabel;

Huomautusskos:hiddenLabel -tyyppisiet labelit huomioidaan haussa, mutta ei näytetä käsitenäkymässä.

 

 

8 Semanttiset suhteet (skos:semanticRelation)

 

RDFskos:broader
TermiYLÄKÄSITE
KuvausKäsitteen suhde hierarkkiseen yläkäsitteeseensä ilmaistaan alakäsitteessä skos:broader-suhteella (Merkitykseltään laajempi termi/käsite).
Suhteeta owl:ObjectProperty, owl:inverseOf skos:narrower
  

...

rdfs:Classyso:deprecatedconceptscheme
NimiPOISTETUT KÄSITTEET
KuvausKäytöstä poistettujen käsitteiden koosteryhmä
Suhteetrdfs:subcClassOf skos:ConceptScheme
  

11 Mäppäysominaisuudet (skos:mappingRelation)


Info
titleskos

SKOS provides several properties that map concepts between different concept schemes. This can be done by asserting that two concepts have a similar meaning, using the skos:exactMatch and skos:closeMatch properties. Two concepts from different concept schemes can also be mapped using properties that parallel the semantic relations introduced in Section 2.3skos:broadMatchskos:narrowMatch and skos:relatedMatch.


...