Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: muuttuja --> luokka tai ominaisuus

...

PrefixNimiavaruusYSOssa käytetyt muuttujat luokat ja ominaisuudet (rivejä)
dc:
http://purl.org/dc/elements/1.1/
 • description (1)
 • title (1)
 • publisher (1)
 • creator (1)
 • source (1249)

dct:

dcterms

http://purl.org/dc/terms/#
 • created (1897)
 • isReplacedBy (1068)
 • language (1)
 • license (1)
 • modified (206)
 • relation (1)
 • spatial (39)
 • LinguisticSystem (3)
 • subject
isothes:
http://purl.org/iso25964/skos-thes#

tämä url annetaan iso-thes vs. skos Correspondence dokumentissa, ja se

ohjautuu tänne: http://pub.tenforce.com/schemas/iso25964/skos-thes#

Mutta linkki ei toimi!

tällainen skeema löytyy: http://www.niso.org/schemas/iso25964/iso25964-1_v1.4.xsd

Kuvaus: http://www.niso.org/schemas/iso25964

 • ThesaurusArray (180)
 • ConceptGroup (61)
ns3:
http://metadataregistry.org/uri/profile/regap/

kts: http://metadataregistry.org/uri/NSDLSchema/

http://metadataregistry.org/uri/NSDLSchema/1011 (RDF) hasSubproperty

http://metadataregistry.org/uri/NSDLSchema/1003 (RDF) Name

lexicalAlias ja Status eivät näy tässä nimiavaruudessa?

 • hasSubproperty (2)
 • lexicalAlias (2)
 • name (2)
 • status (2)
owl:
http://www.w3.org/2002/07/owl#
 • deprecated (1156)
 • Class (4)
 • DatatypeProperty (4)
 • inverseOf (2)
 • ObjectProperty (2)
rdau:
http://rdaregistry.info/Elements/u/
 • P60683 (30)
 • P60686 (34)
 • predecessor.en (1)
 • successor.en (1)
rdf:
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
 • Property (3)
 • about (0)
 • type (0)
rdfs:
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
 • Resource (3)
 • comment (14)
 • domain (4)
 • isDefinedBy (2)
 • label (11)
 • subClassOf (4)
 • SubPropertyOf (2)
 • range (0)
 • seeAlso (0)
skos:
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
 • Concept (29659)
 • Collection (241)
 • ConceptScheme (3)
 • definition (313)
 • prefLabel (29891)
 • altLabel (14492)
 • hiddenLabel (12160)
 • broader (20560)
 • narrower (5066)
 • related (14485)
 • exactMatch (28679)
 • closeMatch (13217)
 • narrowMatch (1140)
 • broadMatch (766)
 • relatedMatch (304)
 • topConceptOf (1149)
 • hasTopConcept (3)
 • member (229)
 • inScheme (29633)
 • example (0)
 • definition (313)
 • note (2520)
 • scopeNote (1201)
 • changeNote (0)
 • editorialNote (0)
 • historyNote (0)
skosext:
http://purl.org/finnonto/schema/skosext#

 

ohjaus menee tänne: http://schema.onki.fi/skosext/

mutta näitä ei ole määritelty tässä tiedostossa!!!

entä tämä? http://www.w3.org/2004/02/skos/extensions/spec/

 •  http://www.w3.org/2004/02/skos/extensions#relatedPartOf
 • superproperty: skos:related
 • Status: unstable
 • An extension of the 'related' property. Use this property to express a partitive relationship between concepts, where it is desired that such a relationship be treated as associative (i.e. linking separate branches of a hierarchy) and NOT hierarchical.
 • partOf (295)
 • DeprecatedConcept (1146)
skosxl:http://www.w3.org/2008/05/skos-xlTULOSSA KÄYTTÖÖN
xsd:
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
 • date (2101)
 • dateTime (1)
yso
http://www.yso.fi/onto/yso/
 • aggregateconceptscheme

 • deprecatedconceptscheme

yso-meta:http://www.yso.fi/onto/yso-meta/
 • Concept (26494)
 • Hierarchy (102)
 • Individual (1916)
 • singularAltLabel (4560)
 • singularPrefLabel (12087)

yso-meta1:

(kehitysversiossa ysometa: viittaa tähän)

http://www.yso.fi/onto/yso-meta/2007-03-02/
 • Concept (3)
 • Class (1)
 • deprecatedHasThematicGroup (546)
 • singularPrefLabel (3)
ysoupdate:
http://www.yso.fi/onto/yso-update/

Todennäköisesti virhe. Pyritään poistamaan tuotantoversiosta

 • removedAltLabel (1)
dc11:
http://purl.org/dc/elements/1.1/#
EI KÄYTETTY. Kts. dc:
dcam:
http://purl.org/dc/dcam/
EI KÄYTETTY
dcterms:
http://purl.org/dc/terms/
EI KÄYTETTY. kts. dct:
dsv:
http://purl.org/iso25964/DataSet/Versioning#
EI KÄYTETTY
foaf:
http://xmlns.com/foaf/0.1/
EI KÄYTETTY
ns0:
http://www.yso.fi/onto/yso-meta/
EI KÄYTETTY Kts: yso-meta:
ns1:
http://spinrdf.org/sp#
EI KÄYTETTY
ns2:
http://spinrdf.org/spin#
EI KÄYTETTY
om:
http://www.yso.fi/onto/yso-peilaus/2007-03-02/

EI KÄYTETTY. Kts. yso-meta:

Kehitysversiossa

sd:
http://www.w3.org/ns/sparql-service-description#
EI KÄYTETTY
sh:
http://purl.org/skos-history/
EI KÄYTETTY
xhv:
http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab#
EI KÄYTETTY
xml:
http://www.w3.org/XML/1998/namespace
EI KÄYTETTY
ysokehitys: |
yso-kehitys:
http://www.yso.fi/onto/yso-kehitys/
EI KÄYTETTY
ysotranslate: |
yso-translate:
http://www.yso.fi/onto/yso-translate/
EI KÄYTETTY
yso-update:
http://www.yso.fi/onto/yso-update/
EI KÄYTETTY. Kts. ysoupdate:
zbwext:
http://zbw.eu/namespaces/zbw-extensions/
EI KÄYTETTY
Sanastokohtaiset ominaisuudet
PrefixSanasto 
afometahttp://www.yso.fi/onto/afo-meta/ 
allars-metahttp://www.yso.fi/onto/allars-meta/ 
gtkmetahttp://www.yso.fi/onto/gtk-meta/ 
juhometahttp://www.yso.fi/onto/juho-meta/ 
jupometahttp://www.yso.fi/onto/jupo-meta/ 
kaunometahttp://www.yso.fi/onto/kauno-meta/ 
kitometahttp://www.yso.fi/onto/kito-meta/ 
koko-metahttp://www.yso.fi/onto/koko-meta/ 
ktometahttp://www.yso.fi/onto/kto-meta/ 
kulometahttp://www.yso.fi/onto/kulo-meta/ 
liitometahttp://www.yso.fi/onto/liito-meta/ 
lukemetahttp://www.yso.fi/onto/luke-meta/ 
maometahttp://www.yso.fi/onto/mao-meta/ 
merometa<http://www.yso.fi/onto/mero-meta/ 
musometahttp://www.yso.fi/onto/muso-meta/ 
oikometahttp://www.yso.fi/onto/oiko-meta/ 
puhometahttp://www.yso.fi/onto/puho-meta/ 
taometahttp://www.yso.fi/onto/tao-meta/ 
terometahttp://www.yso.fi/onto/tero-meta/ 
tsrmetahttp://www.yso.fi/onto/tsr-meta/ 
valometahttp://www.yso.fi/onto/valo-meta/ 
ysa-metahttp://www.yso.fi/onto/ysa-meta/ 
@prefixURI (sanastot) 
allars
http://www.yso.fi/onto/allars/
 
juho
http://www.yso.fi/onto/juho/
 
kauno
http://www.yso.fi/onto/kauno/
 
koko
http://www.yso.fi/onto/koko/
 
lcsh
http://id.loc.gov/authorities/subjects
 
ysa
http://www.yso.fi/onto/ysa/ 
 

...

rdfs:Classskos:Concept
TyyppiYLEISKÄSITE
Kuvaus

Kuvailuun käytettävä yleiskäsite.

Pitääkö selittää, mihin Finto/Skosmos-taustaohjelmisto käyttää?

OminaisuudetSuhteeta owl:Class
Alaluokatyso-meta:Concept; yso-meta1:Concept; yso-meta:Individual; ysometa:Hierarchy
katso myösskos:ConceptGroup 
KommentitPitääkö selittää, mihin Finto/Skosmos-taustaohjelmisto käyttää?
rdfs:Classyso-meta:Concept
TyyppiYLEISKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yleiskäsite. Miten tämä poikkeaa edellisestä?
OminaisuudetSuhteet

owl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept

Katso myösskos:Concept
Kommentit Miten tämä poikkeaa edellisestä skos:Concept?
rdfs:Classyso-meta1:Concept
TyyppiYLEISKÄSITE
KuvausYSO:n indeksoinnissa käytettävä käsiteluokka. Miten tämä poikkeaa edellisestä?
OminaisuudetSuhteet

owl:Class; rdfs:subClassOf yso-meta1:Class

Huom! yso-meta1:Class - ei ole määritelty

Katso myösyso-meta:Concept; skos:Concept
rdfs:Classyso-meta:Individual
TyyppiYKSILÖKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yksilökäsite.
OminaisuudetSuhteet

owl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept

Katso myösysometa:IndividualConcept
EsimerkkiTapahtuman, organisaation tai rakennuksen nimi.
EI KÄYTETTY julkisessa versiossa?
rdfs:Classysometa:IndividualConcept
TyyppiYKSILÖKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yksilökäsite.Ominaisuudet
Suhteet

 

Katso myösysometa:IndividualConcept
KommentitEI KÄYTETTY julkisessa versiossa?

Hierarkisoivat käsitteet

rdfs:Classyso-meta:Hierarchy
TyyppiHIERARKISOIVA KÄSITE
KuvausHierarkisoiva käsite. Ensisijainen tarkoitus luoda hierarkkista rakennetta käsitteiden välille.
OminaisuudetSuhteet EI KÄYTETTY
Katso myösysometa:Hierarchy
Huomautus

Kehitysversiossa (101 kpl)

rdfs:Classysometa:Hierarchy
TyyppiHIERARKISOIVA KÄSITE
KuvausHierarkisoiva käsite. Ensisijainen tarkoitus luoda hierarkkista rakennetta käsitteiden välille.
OminaisuudetSuhteet

owl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept

Katso myösyso-meta:Hierarchy
Huomautus

EI KÄYTETTY

Kehitysversiossa (101 kpl)

Range? 
Domain? 

...

rdfs:Classskosext:DeprecatedConcept
TyyppiKÄYTÖSTÄ POISTETTU KÄSITE
KuvausDeprekoitu eli käytöstä poistunut tai korvattu käsite. Esimerkiksi, kun käsitettä kuvaava termi on korvattu uudella termillä tai kun monimerkityksisiä käsitteitä on jaettu erillisiksi käsitteiksi.  Käsitteestä viitataan aina seuraajaan.
OminaisuudetSuhteetdct:isReplacedBy
Katso myösyso:deprecatedconceptscheme; yso-meta1:deprecatedConcepts; ysometa:DeprecatedGroupConcept

...

RDF luokkayso-meta1:Class
TyyppiLUOKKA
Kuvaus 
OminaisuudetSuhteetrdfs:subClassOf owl:class
Alaluokatyso-meta1:Concept
KommentitPOISTETAAN

...

rdf:Propertyyso-meta:singularPrefLabel
Label

Käytettävän termin yksikkömuoto

Kuvaus

YSOssa monikkomuotoisen käytettävän termin yksikkömuoto voidaan lisätä käsitteen piilotermiksi.

OminaisuudetSuhteet

rdfs:subClassOf owl:class; a owl:DatatypeProperty ; rdfs:subPropertyOf skos:hiddenLabel .

rdfs:domainyso-meta:Concept
Katso myösskos:prefLabel; skos:hiddenLabel
Huomautusskos:hiddenLabel -tyyppisiet labelit huomioidaan haussa, mutta ei näytetä käsitenäkymässä.

...

RDF skosext:partOf
TermiOSA KOKONAISUUTTA
Kuvaus Osa-kokonaisuussuhteessa yksi käsite vastaa kokonaisuutta ja toinen sen osaa. SKOS-tietomallissa osakäsitteen kuuluminen kokonaisuuskäsitteeseen ilmaistaan osakäsitteessä skosext:partOf-ominaisuudella. Fintossa suhde näytetään Osa kokonaisuutta/käsitettä -kentässä.
suhteetSuhteet 
  
RDF yso-meta:partOf
TERMIOSA KOKONAISUUTTA
labelpartOf
Suhteet

type: ObjectProperty

domainyso-meta:Concept
Rangeyso-meta:Concept
 KommenttiKEHITYSVERSIO

 


RDF skos:inScheme
TERMIKUULUU SKEEMAAN
Kuvaus

Käsite kuuluu nimettyyn skeemaan. Käsite voi kuulua samanaikaisesti usean eri skeemaan.

Label is in scheme {@en}

Suhteet

rdf:type ObjectProperty, Property

RangeConcept Scheme
Esimerkkiyso

...

RDF rdau:predecessor.en
Nimikorvattu aikaisempi termi
 (Lexical Alias)
 Suhteet 

 

 rdau:successor.en
Nimikorvaava uusi termi
 (Lexical Alias)
 Suhteet 

 

RDFrdfs:subClassOf
NimiAlaluokka
KuvausOminaisuus rdfs:subClassOf on  rdf:Property instanssi, jolla ilmaistaan, että kaikki yhden luokan instanssit ovat myös toisen luokan instansseja.
Suhteet 
  

 

 

 allars:allars_juuri
NimiALLÄRS YLIN KÄSITE
KuvausAllärs asiasanaston ylin käsite.
Suhteeta rdfs:Resource
  

...

RDFskos:note
NimiHuomautus
Labelnote
KuvausYleinen huomautus dokumentointitarkoituksiin. Esimerkiksi käsitteen kuvailu, käsitteen edeltäja tai seuraaja.
OminaisuudetSuhteeta owl:AnnotationProperty
Rangerdfs:Resource
Subpropertiesskos:scopeNote, skos:changeNote, skos:editorialNote, skos:historyNote, skos:example, skos:definition
RDFskos:definition
NimiMääritelmä
KuvausKattava selitys käsitteen määritelmästä.
OminaisuudetSuhteetrdfs:subPropertyOf skos:note
Kehityskommentit

Käytetty nyt lähinnä musa-käsitteille!

Aiemmin määritelmille on käytetty skos:note -kenttää (2520 esiintymää), sillä MARC tietueissa oli vain yhdentyyppinen note-kenttä ja siinä oleva tieto siirrettiin 'epämääräiseen'. kenttään

RDFskos:scopeNote
NimiKÄYTTÖHUOMAUTUS
KuvausTietoa käsitteen käyttötarkoituksesta esimerkiksi sisällönkuvailussa.
RDF ominaisuudetSuhteetrdfs:subPropertyOf skos:note
Kommentit 
RDFskos:changeNote
NimiMuutos
Kuvaus

Käsitteen muutoksien dokumentointi ylläpitoa varten.

 Tähän voisi merkitä muokkajien / tallettajien nimen ja muokkausten päiväyksen.

RDF ominaisuudetSuhteetrdfs:subPropertyOf skos:note
Kommentit

Käytössä vain kehitysversiossa.

RDFskos:editorialNote
NimiTOIMITUSHUOMAUTUS
Kuvaus

Tietoa, joka auttaa käsitteiden hallinnassa, kuten tiedossa olevat tulevat muutokset.

Tähän kenttään voidaan merkitä termien muutostietoja, ehdotuksia, tms.toimitustyön tukemiseen.

RDF ominaisuudetSuhteetrdfs:subPropertyOf skos:note
KommentitKäytössä vain kehitysversiossa.
RDFskos:historyNote
NimiHISTORIA
KuvausMerkittävät muutokst käsitteessä tai termissä. (Esimerkiksi versiohistoria)
RDF ominaisuudetSuhteetrdfs:subPropertyOf skos:note
Kommentit 

...

RDF skos:example
Nimi ESIMERKKI
Kuvaus Käyttöesimerkkejä
RDF ominaisuudetSuhteet rdfs:subPropertyOf skos:note
Kommentit Ei ole käytetty

...

RDF skos:notation
Nimi NOTAATIO
label notation (@en)
Kuvaus

skos:definition: A notation, also known as classification code, is a string of characters such as "T58.5" or "303.4833" used to uniquely identify a concept within the scope of a given concept scheme. {@en}

skos:scopeNote: By convention, skos:notation is used with a typed literal in the object position of the triple. {@en}

RDF ominaisuudetSuhteet type DatatypeProperty, Property
Kommentit

 KEHITYSVERSIOSSA

...

rdfs:Classskos:ConceptScheme
NimiSKEEMA
KuvausKoko sanaston käsitteet muodostavat yhdessä skeeman
OminaisuudetSuhteet
a owl:Class ; owl:disjointWith skos:Concept .
Alaluokat

yso;

yso:aggregateconceptscheme ; YSOn ryhmittelevät käsitteet

yso:deprecatedconceptscheme ; YSOn poistetut käsitteet

ysometa:DeprecatedGroupConcept

Ohje 
Katso myös 
Kommentti3 kpl
rdfs:Classyso:aggregateconceptscheme
NimiKOOSTEKÄSITTEET
KuvausKäsitteiden koosteryhmä
OminaisuudetSuhteetrdfs:subcClassOf skos:ConceptScheme
  
rdfs:Classyso:deprecatedconceptscheme
NimiPOISTETUT KÄSITTEET
KuvausKäytöstä poistettujen käsitteiden koosteryhmä
OminaisuudetSuhteetrdfs:subcClassOf skos:ConceptScheme
  

11

...

Mäppäysominaisuudet

Info
titleskos

SKOS provides several properties that map concepts between different concept schemes. This can be done by asserting that two concepts have a similar meaning, using the skos:exactMatch and skos:closeMatch properties. Two concepts from different concept schemes can also be mapped using properties that parallel the semantic relations introduced in Section 2.3skos:broadMatchskos:narrowMatch and skos:relatedMatch.


Linkitysominaisuudet

RDFskos:exactMatch
NimiVASTAAVA KÄSITE
KuvausKahden käsitteen välinen suhde, joka ilmaisee, että käsitteet vastaavat merkitykseltään toisiaan. YSO-pohjaisissa ontologioissa ekvivalenssisuhdetta käytetään linkittämään erikoisontologian käsitteitä YSOn vastaaviin käsitteisiin. SKOS-kielellä nämä YSO-pohjaisten ontologioiden ekvivalenssisuhteet YSOon ilmaistaan skos:exactMatch-ominaisuudella. Täsmälleen vastaava käsite toisessa sanastossa.
Suhteet
Super-property
rdfs:subPropertyOf skos:closeMatch
  
DescriptionThe property skos:exactMatch is used to link two concepts, indicating a high degree of confidence that the concepts can be used interchangeably across a wide range of information retrieval applications.skos:exactMatch is a transitive property, and is a sub-property of skos:closeMatch.
RDFskos:closeMatch
NimiLÄHES VASTAAVA KÄSITE
Kuvaus

Tällä ilmaistaan suhde lähes vastaavaan käsitteeseen toisessa sanastossa.

YSOssa tällä ilmaistaan symmetrinen suhde (lähes) vastaaviin käsitteisiin YSAssa, Allärsissa sekä Library of Congress Subject Headingsissä.

SuhteetSuper-propertyrdfs:subPropertyOf skos:mappingRelation
DescriptionThe property skos:closeMatch is used to link two concepts that are sufficiently similar that they can be used interchangeably in some information retrieval applications. In order to avoid the possibility of "compound errors" when combining mappings across more than two concept schemes, skos:closeMatch is notdeclared to be a transitive property.
RDFskos:broadMatch
NimiVASTAAVA LAAJEMPI KÄSITE
KuvausKäsitettä laajempi käsite toisessa sanastossa.
SuhteetSuper-propertiesrdfs:subPropertyOf skos:broader, skos:mappingRelation
DescriptionThe properties skos:broadMatch and skos:narrowMatch are used to state a hierarchical mapping link between two concepts.
RDFskos:narrowMatch
NimiVASTAAVA SUPPEAMPI KÄSITE
KuvausKäsitettä suppeampi käsite toisessa sanastossa.
Suhteet

Super-propertiesrdfs:subPropertyOf skos:mappingRelation, skos:narrower, rdf:inverseOf: skos:broadMatch

  DescriptionThe properties skos:broadMatch and skos:narrowMatch are used to state a hierarchical mapping link between two concepts.
RDFskos:relatedMatch
NimiOHJAUSTERMTLÄHES VASTAAVA KÄSITE
KuvausAssosiatiivinen suhde deprekoidusta käsitteestä hautaamattomaan.
Suhteet

Super-propertiesrdfs:subPropertyOf  skos:mappingRelation, skos:related

  

...

RDF Luokkaskos:Collection
NimiKOOSTEKÄSITE
Kuvausskos:Collectionilla ei ole YSOssa erillistä roolia.
OminaisuudetSuhteetEI KÄYTETTY
Alaluokat isothes:ConceptGroup; isothes:ThesaurusArray; yso-meta1:deprecatedConcepts;

...

RDF Luokkaisothes:ConceptGroup
NimiKOOSTEKÄSITE
Kuvaus

YSOn aiheryhmän (temaattinen ryhmä) tyyppi. Kuvailuun käytettävät käsitteet kuuluvat johonkin tai joihinkin temaattisiin aiheryhmiin. Ryhmät liittyvät johonkin elämän osa-alueeseen tai erikoisalaan (esimerkiksi Kasvitiede, Arkkitehtuuri, Viestintä)

OminaisuudetSuhteetrdfs:subcClassOf skos:Collection
OhjeAiheryhmät eivät ole sellaisenaan tarkoitettu käytettäväksi kuvailukäsitteinä.
Katso myös

skos:Collection;isothes:ThesaurusArray

RDF Luokkaisothes:ThesaurusArray
NimiRYHMITTELEVÄ KÄSITE (onko tämä sama kuin koostekäsite eli synonyymi?)
Kuvaus

YSOssa käytetään jonkin verran ryhmitteleviä käsitteitä tapauksissa, joissa hierarkiaa ei ole voinut tarkentaa rakennetta tukevalla vakiintuneella käsitteellä. Ryhmittelevien käsitteiden avulla on eritelty ja nimetty toisensa poissulkevien vieruskäsitteiden muodostamia ryhmiä (esimerkiksi kasvit kasvupaikan mukaan, kasvit kasvutavan mukaan, jne.).

OminaisuudetSuhteetrdfs:subcClassOf skos:Collection
OhjeRymitteleviä käsitteitä ei ole sellaisenaan tarkoitettu käytettäväksi kuvailukäsitteinä.
Katso myösskos:Collection;isothes:ConceptGroup; yso-meta1:deprecatedConcepts
RDF luokkaysometa:StructuringClass
NimiRYHMITTELEVÄ KÄSITE
KuvausYSO:ssa käytetyt apuluokat, jota eivät kuulu itse ontologiaan.
OminaisuudetSuhteet rdfs:SubClassOf owl:Class
KommentitKehitysversiossa ylläpitoa varten: muuttuneet, uudet, jne.
Katso myösskos:Collection; yso-meta1:AggregateConcept;isothes:ThesaurusArray; isothes:ConceptGroup;
RDF Luokkayso-meta1:deprecatedConcepts
NimiRYHMITTELEVÄ KÄSITE
KuvausKaikki käytöstä poistetut käsitteet on liitetty tähän ryhmään.
OminaisuudetSuhteet

isothes:ThesaurusArray, skos:Collection; owl:Deprecated true;

Ohje 
Katso myösskosext:DeprecatedConcept;yso:deprecatedconceptscheme;
RDF Luokkaysometa:DeprecatedGroupConcept
NimiPOISTETTU RYHMITTELEVÄ KÄSITE
KuvausDeprekoitu ryhmäkäsite.
OminaisuudetSuhteetrdfs:subClassOf ysometa:deprecatedConcepts; skos:member skos:ConceptScheme;
Ohje 
Katso myösskosext:DeprecatedConcept;

...

RDFrdfs:label
NimiNimi
Kuvaus

Muuttujalle Luokalle tai ominaisuudelle annettu nimi (termi).

Suhteeta rdf:Property
HuomautusTermille voidaan lisätä sulkutarkenne, jolloin sulkutarkenteeksi valitaan ensisijaisesti käsitteen yläkäsitteen käytettävä termi siinä muodossa, kun se ontologiassa esiintyyJos yläkäsitteen käytettävä termi ei sulkutarkenteena selvennä käsitteen merkitystä parhaalla mahdollisella tavalla, valitaan tarkenteeksi aihealue, tieteenala tai muu merkityksen kiteyttävä tarkenne.
DescriptionThe rdfs:label property can be used to provide a more human-readable version of a resource's name. 

...

RDFns3:HasSubProperty
Nimi Osaominaisuus
Kuvaus Muuttujan osaominaisuusOminaisuuden alaominaisuus
Suhteet rdau:P60683 ; rdau:P60686 
Huomautus Käytetty vain rdau: ominaisuuksille
Esimerkki 
RDFns3:lexicalAlias
Nimi Kirjoitusmuoto
Kuvaus Muuttujan Luokan tai ominaisuuden toinen kirjoitusmuoto
Suhteet rdau:P60683 ; rdau:P60686 
Huomautus Käytetty vain rdau: ominaisuuksille
Esimerkki 
RDFns3:name
NimiMuuttujan Luokan tai ominaisuuden nimi
KuvausNumeerisesta muuttujasta luokasta käytetty nimi
Suhteetrdau:P60683 ; rdau:P60686 
HuomautusKäytetty vain rdau: ominaisuuksille
Esimerkki 
RDFns3:status
NimiStatus
KuvausMuuttujan Ominaisuuden julkaisutila
Suhteet 
HuomautusKäytetty vain rdau: ominaisuuksille
esim. http://metadataregistry.org/uri/RegStatus/1001
Esimerkki 

...

RDFowl:DatatypeProperty 
Nimi Datatyyppi
Kuvaus Käytetyn kentän luokan tai muuttujan ominaisuuden tyyppi
Suhteetyso-meta:singularPrefLabel, yso-meta:singularAltLabel, ysoupdate:removedAltlabel
Huomautus 
Esimerkki

 

...