Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Varje organisation bestämmer vilka klassifikationer, tesaurer etc. den använder och hur ingående innehållsbeskrivningen utförs. Arbetsgången är förenklat sammanfattad och med beaktande av Marc 21-formatets fält samt AllärsALLFO, följande:  

 

Materialets genre/form (1. Lajityyppi/muoto)

...