Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Varje organisation bestämmer vilka klassifikationer, tesaurer etc. den använder och hur ingående innehållsbeskrivningen utförs. Arbetsgången är förenklat sammanfattad och med beaktande av Marc 21-formatets fält samt AllärsALLFO, följande:  

 

Materialets genre/form (1. Lajityyppi/muoto)

Bestäm vilken genre/form materialet har: är det frågan om faktamaterial (t.ex. uppslagsverk, doktorsavhandling) eller fiktivt material (t.ex. spel, diktsamling, komposition)? I bägge fallen anges koder som motsvarar dessa på sina specifika platser i fälten 006 och 008. Därtill anges i fält 655 ett eller flera ämnesord för materialets genre/form som valts ur Allärs (för skönlitteratur alternativt Bella) Finländsk genre- och formlista. Observera att fält 655 kan upprepas.

...

Tid för skapandet av materialet (11. Luomisaika) och plats för skapandet av materialet (12. Luomispaikka), egenskaper som gäller upphovsmän (13. Tekijän ominaisuudet) samt forskningsmetoder som använts i materialet (10. Tutkimusmenetelmät) och annan ovan onämnd information som är viktig för innehållsbeskrivningen (litteraturpriser etc.)

Undersök om materialet till sitt innehåll har ytterligare några egenskaper som behöver vara sökbara. I så fall anges de i lämpliga fält: materialets uppkomsttid i fält 046 och med årtiondens exakthet i fält 388 (observera: inte 648), materialets uppkomstplats i fält 370 (observera: inte 651), forskningsmetoder som använts i fält 567, egenskaper som gäller upphovsmän i fält 386, forskningsmetoder som använts i fält 567, pris som verk tilldelats i fält 586 etc.

...