Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SääntökohtaLinjaus nytLinjaus muutoksen jälkeenLinjauksen lähde/perusteKommentoinnin tilaMuutoksen julkaisuajankohta 
 6.4Teokseen liittyvä ajankohta on ydinelementti valtiosopimuksen identifioimiseksi. Teokseen liittyvä ajankohta on ydinelementti myös silloin, kun sitä tarvitaan erottamaan teos toisesta samannimisestä teoksesta tai toimijan nimestä. Elokuva-aineistossa teokseen liittyvä ajankohta (ensi-iltavuosi) on ydinelementti myös silloin, kun sitä ei tarvita erottamaan saman nimisiä teoksia toisistaan. Ajankohta merkitään osana hakutietoa. Sisku-ryhmäHyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 13.2.2018

2018-12?

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

1.7.3 vaihtoehtoEi sovelleta vaihtoehtoa välimerkityksen muokkaamisesta tai pois jättämisestäSovelletaan vaihtoehtoa välimerkityksen muokkaamisesta tai pois jättämisestäKansallisbibliografiapalveluHyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 13.2.2018

2018-12?

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

 8.4 -Kansallisbibliografisessa toimijakuvailussa merkitään ensisijainen nimi kansallisten translitterointisääntöjen mukaisesti. Kansainvälisten ja muiden translitterointisääntöjen mukaiset nimimuodot merkitään varianttinimiksi. KansallisbibliografiapalveluHyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 13.2.2018

 2018-12?

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

 0.11.2Kansallisia SFS-translitterointi- ja transkribointistandardeja käytetään manifestaation elementeissä sekä musiikkiaineiston hakutiedoissa, kansainvälisiä ISO-translitterointi- ja transkribointistandardeja käytetään muun kuin musiikkiaineiston hakutiedoissa.
Melinda-metatietovarannon kuvailussa ei kuvailijan translitteroimaa nimekettä merkitä varianttinimekkeeksi vaan päänimekkeeksi.
 - KuvailustandardiHyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 13.2.2018

 2018-12?

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

 1.4Kansallisia SFS-translitterointi- ja transkribointistandardeja käytetään manifestaation elementeissä sekä musiikkiaineiston hakutiedoissa, kansainvälisiä ISO-translitterointi- ja transkribointistandardeja käytetään muun kuin musiikkiaineiston hakutiedoissa.
Melinda-metatietovarannon kuvailussa ei kuvailijan translitteroimaa nimekettä merkitä varianttinimekkeeksi vaan päänimekkeeksi.
 - KuvailustandardiHyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 13.2.2018

  2018-12?

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

 5.4Kansallisia SFS-translitterointi- ja transkribointistandardeja käytetään manifestaation elementeissä sekä musiikkiaineiston hakutiedoissa, kansainvälisiä ISO-translitterointi- ja transkribointistandardeja käytetään muun kuin musiikkiaineiston hakutiedoissa.
Melinda-metatietovarannon kuvailussa ei kuvailijan translitteroimaa nimekettä merkitä varianttinimekkeeksi vaan päänimekkeeksi.
 - kuvailustandardiryhmäHyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 13.2.2018

  2018-12?

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

 6.2.1.7 -Teoksen nimekkeen alussa oleva artikkeli merkitään silloin, kun sen ohittaminen indeksissä on mahdollista (esim. MARC 21 -formaatin indikaattoria käyttäen).Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmäHyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 17.4.2018

  2018-12?

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

 6.2.1.7 vaihtoehtoSovelletaan vaihtoehtoa artikkelin poisjätöstä.Ei sovelleta vaihtoehtoa, kun nimekkeen alussa oleva artikkeli voidaan ohittaa indeksissä.Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmäHyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 17.4.2018

 2018-12? 

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

 6.2.2.7 vaihtoehto

Sovelletaan vaihtoehtoa ennen vuotta 1501 luotuihin anonyymeihin teoksiin. Kreikan klassiset ja bysantilaiset teokset, katso 6.2.2.5 poikkeukset.Kuvailusääntöpalvelu/KuvailustandardiHyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 17.4.2018

  2018-12?

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

 6.3Metatietosanastossa on listattu teoksen lajiin ja genreen liittyviä termejä http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m991 . Jos sopivaa termiä ei löydy Metatietosanastosta, tee ehdotus Metatietosanaston ylläpitäjille, met-sanasto@helsinki.fi.Käytä sopivaa Suomalaisen lajityyppi- ja muotosanaston termiä: http://finto.fi/slm/fi/. Jos sopivaa termiä ei löydy sanastosta, tee termiehdotus sanaston ylläpitäjälle: http://finto.fi/slm/fi/feedback Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä Hyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 15.5.2018

2018-12?

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

 33.19.3.3 -Käytä sopivaa termiä Metatietosanastosta. Jos sopivaa termiä ei löydy Metatietosanastosta, tee ehdotus Metatietosanaston ylläpitäjille, met-sanasto@helsinki.fi KuvailustandardiryhmäHyväksytty Kuvailustandardiryhmän kokouksessa 13.2.2018

2018-12?

Linjausta saa noudattaa ennen julkaisuajankohtaa

 20.2Toimittaja, kääntäjä, sanoittaja ja sovittaja ovat ydinelementtejä, kuvittaja on ydinelementti silloin kun on kyse kuvateoksesta. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, voi soveltaa valinnaista poisjättämistä. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.Toimittaja, kääntäjä, sanoittaja ja sovittaja ovat ydinelementtejä. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, voi soveltaa valinnaista poisjättämistä. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.